- Finner du noe av interesse ? -


En database med slekt, bilder, historier etc. med tilknytning til Hemne-distriktet

Dokumenter


Treff 51 til 100 av 486     » Se galleri

    «Forrige 1 2 3 4 5 6 ... 10» Neste»

 #   Miniatyrbilde   Beskrivelse   Linket til 
51
Astri Merkesnes
Astri Merkesnes
 
52
Astrid Gurine Merkesnes f Bustli
Astrid Gurine Merkesnes f Bustli
Konfirmasjonsattest
 
53
Astrid Gurine Merkesnes f Bustli
Astrid Gurine Merkesnes f Bustli
Vaksinasjonsattest
 
54
Astrid Margrethe Bjerkan f Monset
Astrid Margrethe Bjerkan f Monset
 
55
Astrid Oliva Lossius f Stamnes
Astrid Oliva Lossius f Stamnes
 
56
Auctionsskjøde
Auctionsskjøde
Auctionsskjøde
Friderik Sommerfeldt Weidemann Sorenskriver og Auctionsforvalter Fosen
Gjør vitterligt at det aar 1861 den 11te juni blev Auction afholdt paa Kirksæterøren over den Boet efter afdøde Gaardmandsfolk Arnt Knutsen og Inger Asbjørnsdatter tilhørende Gaard lpnr.17 i Hevne Thinglag, Bustli, av skyld 1 øre eller 1 øre 68 Skl og blev under denne Auction Erik Johansen og Peder Arntsen Naes . Høistbydende og nåde Tilslag 901 - ni hundrede og en Spdlr. Da dette Budet approberet saa Skjøder og hjemler jeg Kjøberne bemeldte Gaard paa de Conditioner, herunder Auctioner, er fremholdt og hvor for nærværende Skjøde skal tjene som hjemmel, Skjødet maa ikke tingleses foren det forsynes med Tron Torstensen Lians Qvittering for, at Kjøbesumen er berigtiget, Dette til Bekræftelse under min Haand og Embets Segl.
Fosen Sorenskriveriembede 8de October 1861

F. Weidemann


Da Kjøbesummen er afgjort dels contant dels ved at Kjøberen i dag have utstedt Obligation til Overformynderiet for 400 Spd1. , saa haves intet i mod Skjødets Thinglæsning at erindre.
Tron T. Lian
 
57
Aud Johanne Blomsø
Aud Johanne Blomsø
 
58
Audhild Julie Myren f Belsvik
Audhild Julie Myren f Belsvik
 
59
August Martin Voje
August Martin Voje
Registreringskort for WWII
 
60
Bernt Auseth
Bernt Auseth
Auseth Bernt Death Certificate
 
61
Bernt Auseth
Bernt Auseth
Obituary
 
62
Bernt Johannesen Auset and Elen Sivertsd Oddli
Bernt Johannesen Auset and Elen Sivertsd Oddli
Auseth Bernt and Ellen marriage certificate
 
63
Bjarne Belsvik
Bjarne Belsvik
 
64
Bjørnhild Hjørdis Vinje f Aune
Bjørnhild Hjørdis Vinje f Aune
 
65
Borghild Liabø f Olsen
Borghild Liabø f Olsen
 
66
Borghild Toresen f Hagen
Borghild Toresen f Hagen
 
67
Brev fra Curtis Overdahl
Brev fra Curtis Overdahl

AVSKRIFT

Kjære Johan
16.oktober 1976
Jeg vedlegger noen billeder, noen var tatt i Trondheim og noen tatt her i Minnesota. Jeg sa til Ludvik at at jeg vilde sende deg et billede av ham, så du kunne se at han fremdeles har hår.--Det var godt å få billedet av dere alle sammen med deres mor. Det gjorde oss vont å høre at hun nu er død.
Jeg skrev til arkivene i Trondheim den 14 de juli, men er nu skuffet over at jeg ennu ikke har hørt fra dem. Kanske brevet mitt er kommet bort Jeg telefonerte til Kari Aalberg ved arkivene fra hjemmet mitt. Hun gav meg noen opplysninger og sa at hun vilde ha mere senere, så jeg skrev for å få
disse. Jeg skal fortelle hva jeg har og hva jeg gjerne vil vite.
Vaar bestefars foreldre var:
Ole Anderssen Vutudal f. Volden (født omkring I803) Gift med Karen Simensdatter Hårstad (født omkring I808) De var viet i Rennebu (?). kirkesogn den
27 de oktober,I839.
Ole Anderson Vutudal var Ole Anderson Volden før han flyttet til Hemne den 16de mai,1840, fra Rennebu (?) kirkesogn. :_Hvor er Rennebu? kirkesogn?
Far til Ole Anderson Vutuda! het Anders Vold, (tror jeg) Og far til karen Simensdatter Hårstad het Simen Hårstad, (tror jeg) Jeg tror
ikke skrivemåten er riktig na disse navnene eller stedene Kunne du eller John Arve sette dere i forbindelse med Kari Aalberg ved arkivene og få noen av disse navnene og fødselsdatoene? Hvis det er mulig, håper jeg å få nøyaktig dette: Fødselsdatoen til Ole Anderson Volden fra Vernodal? kirkesogn, (født omkring 1803), og for hans kone Karen Simensdatter Hårstad (født omkring 1808).
Så vil jeg meget gjerne gå lengre tilbake. Jeg vil gjerne ha navn og fødselsdato til Ole Andersen Volden's far og mor, og også naua og fødselsdato til foreldrene til Karen Simensdatter Korstad. De var kanskje født omkring 1775 til 1880,
Jeg har bare en svak anelse om at navnet Anders Vold er Ole Andersen Volden's far. Jeg var ikke i stand til å kopiere dette nøyaktig, da jeg snakket med Kari Aalberg over telefon fra hjemmet ditt. Jeg har ingen opplysninger om deres mødres navn.
Hvis det koster noe å få disse opplysningene fra arkive betaler jeg det gjerne. Jeg håper å få det maskin skrevet, da det er vanskelig å lese håndskrevene navn.
Vær så snild å si takk til John fra meg for at han sende kopier fra Leinstrand-boken. De var mange gode opplysninger der.
Senere har jeg tenkt å skrive til arkivene i Tromsø å forsøke å fa vite mere om vår bestemor Berthe Johansdatter Krogstadøren. Hun må ha vært født i Talvik, men flyttet kanskje til gården Krogstad i Hemne ganske ung. Vet du hvem jeg kan skrive til på Hitra for å få vite når våre besteforeldre døde?
Kanske presten eller de som steller med Dolm og Hitra kirkegårer har datoene i sine protokoller.
Håper å here fra deg snart, og vi ser frem til at du kommer og besoker oss i Minnesota. Hjertelig takk, John for all hjelp.

Din fetter
Curtis Overdahl
1616 Garden avenue
St Paul,Minnesota 55113 U S A
 
68
Brev fra Olav Stavaas til Tora Sinnes. Postlagt på Værnes i 1917.
Brev fra Olav Stavaas til Tora Sinnes. Postlagt på Værnes i 1917.
 
69
Brudeparet Wilhelmsen
Brudeparet Wilhelmsen
Gratulasjoner fra Vilhelm og Petrea
 
70
Brynhild Jorid Belsvik f Mjønestrø
Brynhild Jorid Belsvik f Mjønestrø
 
71
Bygselkontragt
Bygselkontragt
Bygselkontragt


Jeg undertegnede Ole Helgesen Eidsli tilstaar herved og vitterliggjør at have bortbygslet et Jordstykke paa nedre Side af Alfarveien til Bygselmanden Ole Andersen Stavaas og Kone Johanna Johannesdatter paa begge deres levetid, paa følgende konditioner.

1 - som aarlig Svarsel betaler Bygselmanden Kr: 5,00 fem kroner, en Arbeidsdag i Plogaannen 6 seks Dage i Slaataannen og en Meling Skor samt en Dags Jetning for Ugen med en forsvarlig Jeter.-

2 - Husmanden har Ret til Havnegang sammen med Landdrottens Kreature for en KO og seks Smaafe saavel i Hjemmark som Udmark; hvis Bygselmanden ingen Kreaturer har i Landdrottens Havnegang bortfalder Jetningen.- Saafremt al Svarsel efter denne Kontragt bliver rigtig betalt hvilket tager sin Begyndelse 1te Januar 1884 og Husmandsfolkene opfører sig efter nuværende Husmandslov, skal de uhindret bebo Pladsen paa deres levetid; og bekræfte vi dette med vor Underskrift og tvende tilkaldte Vitterlighedsvitner.

Eide 15 April 1884 -
Landrot
Ole Helgesen Eidsli
Husmand
Til Vitterlighed Ole Andersen Stavaas
Henrik N. Eide
Nils Andersen Eide
 
72
Carl Berentsen Messe
Carl Berentsen Messe
Utskrift fra prisonarkivet
 
73
Christian Julius Buslee and Jenny Marie Holter
Christian Julius Buslee and Jenny Marie Holter
Marriage License
 
74
Christian Thomas Charles Sagdahl
Christian Thomas Charles Sagdahl
Fødselsattest
 
75
Clarence Buslee
Clarence Buslee
Birth Certificate
 
76
Clayton John Storseth og Leona Beverly Southards
Clayton John Storseth og Leona Beverly Southards
Vigselsattest
 
77
Dagfinn Engen
Dagfinn Engen
 
78
Daniel Dybsetter
Daniel Dybsetter
Registreringskort for WW2
 
79
Declaration of Intention
Declaration of Intention
 
80
Detlef Gadebusch og Birgithe Rauch gifter seg
Detlef Gadebusch og Birgithe Rauch gifter seg
 
81
Diplom
Diplom
 
82
Dåps- og konfirmasjonsattest for Martin Konrad Nilsen
Dåps- og konfirmasjonsattest for Martin Konrad Nilsen
 
83
Dødsannonse Leander Kristiansen
Dødsannonse Leander Kristiansen
 
84
Dødsannonse Mette Kristiansen født Jørgensen
Dødsannonse Mette Kristiansen født Jørgensen
 
85
Edgar Arthur Storset
Edgar Arthur Storset
Søker om amerikansk statsborgerskap
 
86
Edith Elise Wilhelmsen
Edith Elise Wilhelmsen
 
87
Edvard Ingebrigtsen Bugholmen
Edvard Ingebrigtsen Bugholmen
 
88
Edvard Nikolaysen Rodal
Edvard Nikolaysen Rodal
ID kort
 
89
Edwin og Ellenora Nokleby
Edwin og Ellenora Nokleby
Avisnotis
 
90
Eilif Johannes Rydså Holthe
Eilif Johannes Rydså Holthe
 
91
Einar H Berdal
Einar H Berdal
 
92
Einar Johansen Selnes
Einar Johansen Selnes
 
93
Einar Laurits Belsvik
Einar Laurits Belsvik
 
94
Elen Gjertine Væge f Alstad
Elen Gjertine Væge f Alstad
Dødsannonse i Adresseavisen
 
95
Elen Johanna Jakobsd Merkesnes
Elen Johanna Jakobsd Merkesnes
 
96
Elen Salomonsd Nordløkken f Sagnes
Elen Salomonsd Nordløkken f Sagnes
Fra Adresseavisen
 
97
Eli-Kaja Engdal
Eli-Kaja Engdal
 
98
Elin Bendiksen
Elin Bendiksen
 
99
Elise Mathilde Henriksen
Elise Mathilde Henriksen
Etterlysning
 
100
Elise Mathilde Henriksen
Elise Mathilde Henriksen
Tillegg til instruks for Politiets Betjente.
 

    «Forrige 1 2 3 4 5 6 ... 10» Neste»