Hemneslekt

Folk med tilknytning til Hemne.

Databasestatistikk


 Beskrivelse   Størrelser 
Antall personer 197,592  
Antall menn 100,697 (50.96%)  
Antall kvinner 96,895 (49.04%)  
Antall ukjent kjønn 0 (0%)  
Antall nålevende 41,767  
Antall familier 69,950  
Antall unike etternavn 19,121  
Antall Bilder 3,358  
Antall Videoer 29  
Antall Dokumenter 530  
Antall Historier 70  
Antall Gravsteiner 3,796  
Antall Opptak 0  
Antall kilder 3,279  
Antall kildehenvisninger 437,912  
Gjennomsnittlig levetid1 66 år, 277 dager  
Tidligste fødselsdato (Harald Hårfagre 850  

 Lengstlevende1   Alder 
Beret Larsdtr. Esp f Rosmo 108 år 334 dager  
Signe Kielland f Larsen 108 år 65 dager  
Anna Sivertsdtr. Nessøy 107 år 167 dager  
Kristie Sather Brousseau 107 år 166 dager  
Hans Olsen Aasen 106 år  
Inga Elshaug f Storholt 105 år 291 dager  
Gurå Larsdtr. Grøtan 105 år 123 dager  
Anna Stine Konradine Flack f Arntsen 105 år 113 dager  
Margaret Ryan 104 år 240 dager  
Anna Josephine Haugan 104 år 191 dager  


1 Aldersrelaterte beregninger er basert på personer registrert med fødselsdato og dato for død. Grunnet felter med ukomplette datoer (f.eks, dødsdato skrevet som "1945" eller "Før 1860"), kan disse beregningene ikke være 100% nøyaktige.


Ta kontakt

  • post@hemneslekt.net

Webmaster melding

Vi forsøker å dokumentere alle opplysningene. Hvis du har noe å tilføye, ta kontakt.