- Finner du noe av interesse ? -


En database med slekt, bilder, historier etc. med tilknytning til Hemne-distriktet

Dokumenter


Treff 201 til 250 av 464     » Se galleri

    «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 10» Neste»

 #   Miniatyrbilde   Beskrivelse   Linket til 
201
Johan Svendsen Vuttudal og Peder Pettersen Snildal
Johan Svendsen Vuttudal og Peder Pettersen Snildal
Ankommer Boston 10.mai 1907
 
202
Johan Sverre Hellandsjø
Johan Sverre Hellandsjø
 
203
Johanna Ovesen f Vaagan
Johanna Ovesen f Vaagan
 
204
Johannes Eide
Johannes Eide
( Aftenposten 6/1-1942 )
 
205
John Alfred Olsen Klungervik
John Alfred Olsen Klungervik
 
206
John Almberg og Anne Marie Hernes gifter seg 10/10-1900
John Almberg og Anne Marie Hernes gifter seg 10/10-1900
 
207
John Almberg og Elen Barhals blir gift 23/11-1907
John Almberg og Elen Barhals blir gift 23/11-1907
 
208
John Almberg og Elen Barhals gifter seg (transkripsjon)
John Almberg og Elen Barhals gifter seg (transkripsjon)
 
209
John and Bernice Vold
John and Bernice Vold
Record of marriage
 
210
John Arntsen Øien f Nessøy
John Arntsen Øien f Nessøy
Registreringskort (WW1)
 
211
John Arntsen Øien f Nessøy
John Arntsen Øien f Nessøy
Registreringskort (WW2)
 
212
John Edgar Kirksæther
John Edgar Kirksæther
 
213
John Edin Sødal
John Edin Sødal
 
214
John H Berdal
John H Berdal
 
215
John Kjønsvik
John Kjønsvik
Dødsannonse i Adresseavisen
 
216
John Larsen Engdal
John Larsen Engdal
Sjømannspass
 
217
John Larsen Engdal
John Larsen Engdal
Søker statsborgerskap
 
218
John Larsen Engdal søker om statsborgerskap i USA
John Larsen Engdal søker om statsborgerskap i USA
 
219
John Leinum ankommer Canada
John Leinum ankommer Canada
 
220
John Leinum dør i Seattle
John Leinum dør i Seattle
 
221
John og Elbjørg Wold
John og Elbjørg Wold
Vielsesattest
 
222
John og Elen Almberg og barna i folketellingen 1920
(Minst en nålevende eller privat person er linket til dette bildet. Detaljer ikke tilgjengelig.)
 
223
John og Sissel Christensen (Grøtnes)med barna.
De fire yngste født i USA.
John og Sissel Christensen (Grøtnes)med barna. De fire yngste født i USA.
Oversikten laget i forbindelse med folketellingen i 1870 i Granite Falls i Minnesota.
 
224
John Olav Klungervik
John Olav Klungervik
 
225
John Olsen Elshaug
John Olsen Elshaug
John har blitt nybygger.
Homestead Certificate #3741,
Utstedt 14.mai 1890
 
226
John Olsen Vold f Slupphaug
John Olsen Vold f Slupphaug
I 1917 ser det ut som at John Vold gikk på College, samtidig som han var ansatt som lærer.
 
227
John Pedersen Berg
John Pedersen Berg
Registreringskort til WW2
 
228
John Pedersen Berg
John Pedersen Berg
Registreringskort til WW2
 
229
John Pedersen Størset og
Marit Olsd Størset f Sørli
John Pedersen Størset og Marit Olsd Størset f Sørli
Vielsesattest
 
230
John Reitås
John Reitås
 
231
John Sagdahl ankommer New York i 1922.
John Sagdahl ankommer New York i 1922.
 
232
John Slørdahl
John Slørdahl
 
233
John Steinar Nilsen Slupphaug
John Steinar Nilsen Slupphaug
 
234
John Theodor Risberg
John Theodor Risberg
Data vedrørende emigrasjonen og bilde av båten.
 
235
Jon Alfred Johansen Romundset
Jon Alfred Johansen Romundset
Søker om amerikansk statsborgerskap.
 
236
Jorund Marie Berg f Mjønesaune
Jorund Marie Berg f Mjønesaune
 
237
Jorunn Aslaug Olsen f Lossius
Jorunn Aslaug Olsen f Lossius
 
238
Jorunn Hanssen f Osen
Jorunn Hanssen f Osen
 
239
Karen Johanne Bjerkan
Karen Johanne Bjerkan
 
240
Karen Nikolaysdtr. Rodal
Karen Nikolaysdtr. Rodal
" Kjære Elisabet!
Ja nu er Anna Melland gaaen did hvorfra nogen aldrig mere vender tilbage.
En av det trekløver er nu borte for bestandig, som du ved din fader for spøg sagde skulle bli 3 Americanske fruer med tiden.
Du har det vel for travelt at du kan skrive til meg nu i vinter når du har fortsettelsesskolen i vinter.
Jeg har snakket med din broder Jakob for en uke siden, han var i bedste velgaaende.
Neste lørdagskveld skal skuespillet Meinhøve opføres i en stor hal her i Seattle. Det skal være dans etterpå.
Jeg skal naturligvis dit.

Kjærlig hilsen fra jenta du ser paa bildet.

Kjære skriv til meg er du snild, fortel alle nyheder."

( Kortet er poststemplet 2..2.1911 i Seattle. )
 
241
Kari Liøkel f Berg
Kari Liøkel f Berg
Dødsannonse i Adresseavisen
 
242
Karl Adolf Andersen Skogøy
Karl Adolf Andersen Skogøy
 
243
Karstein og Magne Merkesnes
Karstein og Magne Merkesnes
( Aftenposten 26/6-1975 )
 
244
Kartstein og Magne Merkesnes
Kartstein og Magne Merkesnes
Dødsannonse i Aftenposten
 
245
Kirsti Marie Brustol
Kirsti Marie Brustol
 
246
Kjøbekontragt
Kjøbekontragt
Kjøbekontragt

Underskrevne Peder Arntsen Bustlie og Erik Andersen Staalvig af Hevne have under Dags Dato afsluttet Følgende Kjøbekontragt med hinanden.
Jeg Peder Arntsen Bustlie sælger og afhender herved til Erik Andersen Staalvig min Eiende Huusmandsplas Staalvigen kaldet med de tilhørende Bygninger tilligemed Rættigheder og underligende Hærligheder for omforenet Kjøbesum 200 Spdl, to Hundrede Spesidaler, 50 Spdlr, Femti forbinder Kjøberen sig til at betale til neste tilstundende skatteting. De øvrige 150 Spdlr. et Hundrede og Femti betales derefter naar sælgeren forlanger det, ligeledes har Kjøberen at betale samtlige renter fra neste tilstundende Nytaar, og 2 Spdlr. to Spesidaler til Plasens dækkelse for Skatter og Aarlige Udgifter til Skyldsætningsforetningen af en ? + Skjøde og skyldsætningsomkostningerne udredes af bemeldte Kjøber.
Det første mærkes Punkt ved Søen i Mellem Gaarden Bustlie og Plassen Staalvig er Bjerget søndenfor Eiterdalen, der i fra i Sydost op til Berheien til et opsat Mærke der i fra i same Linie til Mærket i Mellem Staalet og Bustlien og der i fra i Sydvæst til Søen efter bemeldte Mærke.
Det bemærkes herved at Anders Eriksen Staalvig tilsteder sin Søn Erik Staalvig at utstede Panteobligation til Peder A. Bustlie med første prioritets Rættighed saaledes at bemeldte Kontragt ikke er nogen Hinder derfor, ligeledes indgaar bemeldte Anders Eriksen som Selv Skyldner Causion
for den bemældte Søn for de oven anførte 200 Spd. To Hundrede Spesidaler til Peder A. Bustlie,
Og til ydermerere vishet have vi formaaet hostegnede Vitterlighedsvidner
Mjønes den 25de October I860.
Til Vitter lighed

Johan T. Stolpnes
Jorgen T. Mjones

Som Sælger
Peder Arntsen Bustlie
m . i . h . p .
Som Kjøper Erik Andersen Staalvig
m,p.p.
 
247
Kjøbekontragt
Kjøbekontragt
Underskrevne Peder Arntsen Bustli og Johan Olsen Stolpnes og Jacob Larsen Qvernstad haver under dags dato oprettet følgende kjøbekontragt med hinanden:
Jeg Peder Arntsen Bustli tilstaar og vitterliggjør hermed at have solgt og afhendet et stykke Skov, for omforenet, kjøbesum 80 Spdl. skriver otteti Specidaller til Johan Olsen Stolpnes og Jacob Larsen Qvernstad.
Overistaaende kjøbesum skal betales med afdrag 10 Spdlr. til tilstundende Nytaar og saaledes 10 Spdlr. Aarlig i otte Aar indti1 omtalte Capital er betalt.
………….
Til Sikkerhed for ovenstaaende Capital 80 Spdlr. og i søgsmaal følgende omkostninger forbinder jeg Johan Olsen Stolpnes mig at til Peder Arntsen Bustli en 4de prioritets Panteobligasjons Rætighed i min mod Skjøde paa gaard Stolpnes med paastaaende Bygninger og underliggende hærligheder i Hevne tinglag.
Første Prioritets Rætighed i den Skov jeg har solt til Johan Olsen Stolpnes og Jacob Larsen Qvernstad, ....
Det bemærkes ogsaa at Bæge kjøberne indgaar saaledes at betale
for anførte 80 Spdlr. en for Bæge og Bæge for en.
Til sikkerhed for ovenstaaende Capital tiIstaader jeg Jacob Larsen Qvernstad en 2dre panteobligasjon rættighed i min mod kjøbekontrakt gaard Qvernstad beliggende i Hevne tinglag med paastaaende bygninger og underligende hærligheder som anførte stykke Skov skal kjøberne beholde I Fjorten Aar fra dato.

Stolpnes den 6te Januar 1868
som Sælger Peder Arntsen Bustli med iholdt pen

som kjøber
Johan Olsen Stolpnes med iholdt pen
og Jacob Larsen Qvernstad

Til Vitterlighed.
Johan Torstensen Stolpnes og Johan Johansen Stolpnes
 
248
Kjøbekontrakt
Kjøbekontrakt
Kjøbekontrakt

Undertegnede Amund Hansen Fosdal tilstaar herved og vitterliggjør d.d. at have solgt og overdraget til min datter Elen Amundsdatter min eiende gaard Fosdal gr.nr. 14, br.nr. 1 i Hevne thinglag paa følgende betingelser;
1.
a. Kjøveren overtager al prioritert gjeld, der hiler paa eiendommen, nemlig: Obligation til Ole Johnsen Vennen stor kr. 228,00.
b. Obligation til Arnt Johnsen Kjønsvik stor kr. 90,00.
c. Ligesaa overtager kjøberen gjæld til Lars L. Vaagan ifølge skadeløsbrev af 26.juli 1905, thingl. 19.august s.aa. kr. 51,00.
d. Desuden betales ved gaardens overtagelse contant kr. 181,00.
2.
Med i handelen følger samtlige til eiendommen hørende rettigheter og herligheder, alle paa eiendommen staaende husbygninger med mur- og naglfaste indretninger, alleredskaber og af indbo og besætning 1 komfur, 2 gryder, 1 skuvseng, 1 ko og 1 sau.
3.
Kjøberen forpligter ser til af gaarden at skaffe selgeren - sin far Amund Hansen og hustru - et frit og forsvarligt føderaad (kaar), til deres dødsdag skal kaartageren gaa i brød og dele husly med gaarden opsidder.
4.
Selgeren forbeholder sig ret til foruden ovenfor nævnte føderaad, aarligat faa fodret og fødet 3 - tre sauer sammen med gaardens øvrige kreaturer. Sauerne bliverat opdrette af kaartageren og deres afkastende opbebæres af samme.
5.
Ved skjødets udstedelse bærer kjøber og sælger en halvpart hver af de ved dettes udstedelse forbundne omkostninger.

Fosdal den 20de april 1907

Elen A Fosdahl Amund H Fosdahl

Til Vitterlighed
Lars L. Waagan
O. G. Aastum
 
249
Klara Merkesnes
Klara Merkesnes
 
250
Knut Johansen
Knut Johansen
Fra Adresseavisen
 

    «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 10» Neste»