- Finner du noe av interesse ? -


En database med slekt, bilder, historier etc. med tilknytning til Hemne-distriktet
Skriv ut

Våre falne 1939-45
Utdrag av registeret.

 
Minneskriftet "Våre falne 1939-45" med biografiske opplysninger om nesten 12.000 falne og omkomne under krigen ble utgitt 1948-1951 etter et initiativ fra regjeringen i 1945. Skriftet består av fire store bøker med bilder til nesten alle biografiene.
Nedenfor navn fra de vestre Trøndelagsbygdene basert på Trygve Stokkans register til "Våre falne 1939-1945"
Hele kilden finnes hos DIS-Norge.
 
Etter-
navn
Fornavn Tittel Fødsels-
dato
Fødested Døds-
dato
Alder Dødsårsak Sted, båt, hendelse etc
Elveseter Anton gårdsarbeider  24.11.1906  Agdenes  06.06.1944  38 landmine innvasjon i frankrike
Hegg Arne Leonhard fyrbøter  06.06.1910  Agdenes  27.02.1945  35 torpedert Corvus d/s
Husby Peder Sigurd   16.07.1909  Stjørna  09.04.1940  31 kamp Hambåra (Agdenes befestninger)
Strand John skipsfører  09.08.1894  Agdenes  06.02.1944  50 sykdom Cumberland Hospital, New York
Aarvåg Hermann sjømann  14.11.1910  Aure  17.04.1940  30 kamp Vingeravsnittet
Engdal Bjørn signalist  12.12.1916  Aure  09.04.1940  24 senket Norge p/s
Engdal Ivar maskinist  08.12.1912  Aure  03.06.1943  31 sykdom Idræt s/s
Engdal Anders fyrbøter  29.08.1915  Aure  16.09.1946  31 mishandlet Levanger sykehus
Lesund Haftor fyrbøter  03.05.1920  Aure  27.07.1942  22 torpedert Leikanger d/s
Lesund Lars arbeider  04.02.1918  Aure  25.04.1940  22 kamp Gratangen
Lindaas Jarle lettmatros  13.07.1920  Aure  23.10.1940  20 minesprengt Prinsesse Ragnhild d/s
Sandvik Ole skipsfører  04.01.1897  Aure  16.07.1943  46 eksplosjon Bjørkhaug d/s
Sletta Martin maskinmester  15.04.1880  Aure  17.09.1943  63 døde Kristiansand
Sletta Martin båtsmann  21.03.1911  Aure  26.09.1943  32 sank Christian Michelsen d/s
Sundsby Johannes Magnus styrmann  09.09.1892  Aure  18.03.1942  50 krigsforlis Ingerto d/s
Thevik Julius Alfred styrmann  09.01.1896  Aure  11.03.1940  44 druknet Le Havre, Frankrike
Thevik Martin Edvard kokk  26.09.1896  Aure  22.02.1944  48 ulykke Elise m/t
Vingsnes Kristian Adolf sagbruksarbeider  07.04.1918  Aure  25.04.1940  22 kamp Gratangen
Johansen Alf Egil båtsmann  16.10.1897  Bjugn  11.03.1943  46 blåsyre-forgiftning  
Rasck Arnold fisker  16.05.1910  Bjugn  19.02.1941  31 forsvant Svein Jarl d/s
Vikan Leif Nikolai matros  01.01.1920  Bjugn  01.03.1942  22 storm Selma m/k
Voltersvik Martin Edvard løytnant  05.10.1877  Bjugn  16.10.1940  63 sykdom Trondheim
Høyemsvoll Olav motormann  17.06.1916  Byneset  10.06.1943  27 sykdom Cuba
Pedersen Kåre dekksmann  14.11.1922  Byneset  25.06.1943  21 sykdom Edinburgh
Ålberg Ottar sjåfør  30.04.1924  Byneset  12.12.1944  20 henrettet Vollan ??
Falck Ragnar bilreparatør  24.04.1904  Børsa  november 1941  37 forsvant Blia m/k
Haukvik Arne Hilmar gårdsarbeider  15.06.1919  Børsa  18.02.1941  22 sykdom Rennebu sykeheim
Jenssen Henry Edvard byssegutt  10.07.1924  Børsa  30.08.1940  16 torpedert Norne m/s
Jenssen Jarle Margido fyrbøter  07.05.1920  Børsa  23.03.1941  21 forsvant Hørda d/s
Karlsen Eilif Fritjof sjømann  28.05.1925  Børsa  13.02.1944  19 eksplosjon Irma d/s
Kvernmo Steinar jordbruksarbeider  17.07.1920  Børsa  14.04.1940  20 kamp Lundamo bru i Gauldalen
Lund Bernt Magnus jungmann  14.02.1916  Børsa  30.08.1940  24 torpedert Norne m/s
Bakken Ulrik matros  18.05.1920  Sør-Frøya  10.07.1944  24 sykdom Nova Scotia
Dahl Bjarne matros  13.09.1909  Nord-Frøya  15.06.1940  31 ulykke Helle d/s
Dragsnes Albert Kornelius styrmann  20.10.1885  Frøya  23.10.1940  55 minesprengt Prinsesse Ragnhild d/s
Dyrø Henning August gårdbruker  25.04.1890  Nord-Frøya  10.11.1944  54 bombeangrep London V-bombeangrep
Eriksen Lyder Hartvig maskinist  31.01.1888  Frøya  16.12.1945  57 sykdom Primo s/s
Frantzen Reidar Aksel Johannes maskinist  10.10.1903  Oslo  30.06.1940  37 sykdom Frøya minelegger
Gaustad Håkon sjømann  06.10.1903  Sør-Frøya  11.03.1942  39 sykdom Arena m/s
Iversen Mathæus maskinmester  14.04.1893  Frøya  08.02.1943  50 ulykke Farm d/s
Johansen Karoline serveringsdame  24.09.1892  Nord-Frøya  23.10.1940  48 torpedert Prinsesse Ragnhild d/s
Johansen Lars Petter skipstømmermann  18.04.1891  Nord-Frøya  10.11.1944  53 V-2 bombe London
Johansen Martin Adolf kjøpmann  27.12.1903  Nord-Frøya  10.11.1944  41 V-2 bombe London
Johnsen Johan Martin orgel og pianoteknikker  27.07.1895  Nord-Frøya  20.02.1944  49 eksplosjon Hydro d/s
Kibsgaard Jens Olaf kystlos  12.10.1886  Frøya  05.04.1945  59 torpedert Torridal d/s
Kynnø Hans Martin agent  05.01.1889  Nord-Frøya  10.11.1944  55 bombeangrep London
Næss Johan Martin maskinist  26.01.1879  Frøya  27.10.1942  63 krigsforlis Guerney E. Newlin x/x US båt
Næss Marie oppvartningspike  13.08.1880  Frøya  23.10.1940  60 minesprengt Prinsesse Ragnhild d/s
Olafsen Arnljot Geline matros  15.11.1918  Frøya  06.07.1942  24 torpedert Bayard m/s
Postvik Bjarne fabrikkarbeider  12.03.1911  Frøya  04.01.1945  34 Natzweiler Tyskland
Sørgård Kristoffer Severin fisker  29.03.1884  Frøya  15.10.1944  60 flyangrep i hjemmet på Frøya
Thoresen Hagbart Marius båtsmann  24.04.1890  Frøya  13.12.1939  49 minesprengt Føina d/s
Tronstad Ingve dekksmann  15.11.1911  Frøya  09.04.1940  29 senket Eidsvold p/s
Wold Harald matros  03.10.1901  Frøya  26.02.1942  41 forsvant Finnanger m/t
Yttersian John Heitman havnearbeider  04.04.1887  Frøya  15.10.1944  57 flyangrep Halten, Nord-Frøya
Bjerkan Nils møbelsnikkar  23.04.1916  Hemne  25.04.1940  24 kamp Gratangen
Havn Johan Julius kystskipper  19.05.1897  Hemne  12.12.1944  47 bombeangrep Varteland d/s
Jørstad Erling Olav lektor  17.08.1908  Hemne  12.02.1945  37 Dachau Tyskland
Lenes Bernhard Gustav anleggsarbeider  03.09.1894  Hemne  16.09.1940  46 flystyrt Værnes flyplass
Mjønes Gunnar Arne lettmatros  13.08.1910  Hemne  27.09.1940  30 torpedert Vestvard m/s
Sunde Johan tømmermann  17.07.1897  Hemne  03.03.1944  47 japansk fange Tokio
Thoresen Thore maskinist  13.11.1897  Hemne  22.01.1942  45 torpedert Innerøy m/t
Toresen Albert matros  14.07.1922  Hemne  16.07.1943  21 minesprengt Ransæter m/s
Vilvang Kåre fyrbøter  20.01.1912  Hemne  06.12.1940  28 strandet Nyland d/s
Eriksen Erling Margido motormann  17.07.1915  Hitra  21.02.1943  28 torpedert Stigstad m/t
Herje Alfred Sigurd sjåfør  28.05.1894  Hitra  31.12.1943  49 pint i hjel Rinnanbanden
Isachsen Erling Anton maskinassistent  24.04.1920  Hitra  19.01.1942  22 flyangrep Thermopylæ m/s
Langholm Mikkel Theodor fisker  14.11.1865  Hitra  05.03.1941  76 fant en mine Hitra
Lian Paul Edvind fyrbøter  26.03.1920  Hitra  26.12.1941  21 eksplosjon Kong Ring d/s
Mosheim Ida Ragna dampskipspike  18.08.1902  Hitra  23.10.1940  38 minesprengt Prinsesse Ragnhild d/s
Murvold August Albert båtsmann  14.04.1900  Hitra  09.03.1942  42 torpedert Tyr m/s
Pedersen Karel Ludvig maskinist  01.04.1882  Hitra  22.01.1940  58 forsvant Varild d/s
Strøm Arnfinn styrmann  07.12.1909  Hitra  27.11.1943  34 torpedert Scotia m/t
Strømmen Johan dekksgutt  20.09.1921  Hitra  09.06.1940  19 flyangrep Prins Olav d/s
Stub Oscar Sigvald styrmann  02.02.1887  Hitra  23.10.1940  53 eksplosjon Prinsesse Ragnhild d/s
Thorsø Alfred Johannes fisker  02.61.1895  Hitra  01.10.1940  45 flyangrep Trondheim
Thorsø Eilif Hansen matros  26.02.1917  Hitra  05.10.1940  23 forsvant Nina Borthen m/t
Utseth Karl styrmann  01.10.1890  Hitra  07.06.1942  52 torpedert Pleasantville m/s
Wassæther Harald Arnfinn matros  22.04.1923  Hitra  21.01.1945  22 sank Galatea d/s
Wilhelmsen Wilhelm motormann  15.10.1907  Hitra  15.06.1940  33 torpedert Italia m/t
Winther Olaus Anfelt stuert  11.02.1902  Hitra  09.03.1942  40 torpedert Tyr m/s
Moe Hans Petter overlærer  02.04.1882  Meldal  11.11.1943  61 sykdom  
Svinsås Jon gårdbruker  18.01.1890  Meldal  14.02.1945  55 Dachau Tyskland
Tokle Torger Dahl sersjant  07.03.1919  Meldal  03.03.1945  26 kamp Apenninene, Italia
Wik Erling arbeider  06.07.1918  Meldal  16.10.1941  23 Sachsenhausen Tyskland
Haarsaker Karl Oskar smører  25.06.1911  Melhus  23.10.1940  29 torpedert Prinsesse Ragnhild d/s
Lundin Karl Viktor landarbeider  02.11.1917  Melhus  02.06.1944  27 Natzweiler Tyskland
Næve Eyvind gårdsarbeider  07.11.1910  Melhus  16.04.1940  30 kamp Hegra festning
Qvenild Kåre smed  02.10.1913  Melhus  11.05.1940  27 bombeangrep Gratangen
Reitan Johan bileier  28.03.1893  Melhus  28.02.1944  51 fange Tyskland
Berg Rolf Arne oberstløytnant  27.11.1917  Orkanger  03.02.1945  28 flyangrep Gronngen
Finstad Olav Ingmar elektriker  13.01.1891  Orkanger  30.11.1944  53 sykdom Marie Bakke m/s
Johansen Arne Margido anleggsarbeider  03.06.1909  Orkanger  17.11.1943  34 henrettet  
Kufås Lars Jann sjømann  12.02.1919  Orkanger  25.03.1942  23 omkom engelsk marine
Rein Karl Arntsen sjømann  27.05.1912  Orkanger  10.06.1940  28 minesprengt Sonja d/s svensk båt
Røhme Harry Johannes fyrbøter  25.11.1906  Orkanger  02.12.1941  35 torpedert Fjord d/s
Forvik Hans Olav Henry sjømann  22.02.1910  Orkdal  15.10.1941  31 torpedert Ila d/s
Husby Odd Kristian sersjant  10.06.1922  Orkdal  11.01.1945  23 skutt Singsås
Hveding Ida Marie husmor  26.08.1894  Orkdal  12.09.1941  47 sank Barøy d/s
Kringstad Per sjømann  06.03.1924  Orkdal  09.06.1940  16 minesprengt Sonja d/s
Kvarsnes Kjell Arne matros  18.02.1926  Orkdal  16.07.1943  17 minesprengt Ransæter m/s
Larsen Einar fyrbøter  11.11.1901  Orkdal  11.04.1943  42 torpedert Ingerfire d/s
Liaklev Karen dampskipspike  06.03.1896  Orkdal  12.09.1941  45 torpedert Barøy d/s
Melleberg Elise Dorothea Henriette husmor  04.11.1890  Orkdal  29.04.1944  54 bombeangrep Kjeller flyplass
Roos Karl Johan murer  02.50.1916  Orkdal  29.04.1940  24 bombeangrep Innset i Kvikne
Sognli Kristian baker  26.02.1915  Orkdal  09.08.1944  29 Natzweiler Tyskland
Strandly Martin skipsfører  18.01.1910  Orkdal  31.05.1942  32 eksplosjon Bush Ranger s/s
Svee Ellen Elisabet dampskipspike  27.02.1904  Orkdal  01.05.1940  36 flyangrep Dronning Maud d/s
Gåsvand John maler  13.06.1860  Rindal  27.04.1940  80 bombeangrep i eget hjem
Flaaum Knut ingeniør  09.03.1914  Rissa  26.04.1945  31 kamp Haglebu
Garmo Jørgen styrmann  23.08.1887  Rissa  01.10.1943  56 torpedert Storviken d/s
Johansen Bernt Johan sjømann  28.02.1897  Rissa  17.06.1944  47 sykdom Edinburgh
Johansen Johannes matros  17.01.1890  Rissa  21.01.1945  55 torpedert Galatea D/s
Lund Leif Meier styrmann  11.06.1906  Rissa  11.06.1944  38 torpedert Macawao m/s
Aune Ingvar Arvid kokk  08.06.1913  Stadsbygd  21.01.1945  32 torpedert Galatea d/s
Hårsaker Petter gårdbruker  02.11.1916  Stadsbygd  16.04.1940  24 kamp Bjørnefjell
Leinslie Johan Arnt sersjant  16.10.1915  Stadsbygd  12.04.1940  25 kamp Salangen havn
Reinsbakken Jarle snekker  08.02.1924  Stadsbygd  26.04.1945  21 sykdom Sverige
Vangen Arne fyrbøter  17.03.1912  Stadsbygd  01.01.1944  32 druknet kaia i Trondheim
Berg Gustav Olaf Kristian kokk  07.05.1886  Ørland  09.05.1942  56 bombet fra fly Douro d/s
Berg Jens Arne styrmann  17.01.1889  Ørland  20.04.1942  53 skutt fra fly Fulton d/s
Ellingsen Idar møbelsnekkeer  14.07.1911  Ørland  18.03.1945  34 sykdom Marinlasarettet Trondheim
Gjelvold Halvdan tekniker  06.09.1911  Ørland  29.03.1944  33 forhør Misjonshotellet Trondheim
Sivertsen Ingvald skipstømmermann  22.06.1887  Ørland  26.09.1940  53 forsvant Diana d/s