Hemneslekt

Folk med tilknytning til Hemne.

 Nordstrand Kirkegård, Nordstrand, Oslo, Oslo, Norge


Breddegrad: 59.8596867, Lengdegrad: 10.8024358 | Klikk for å få veibeskrivelse til Nordstrand Kirkegård
Nordstrand Kirkegård

Notater:
Nordstrand menighet

Nordstrand menighet ligger syd i Oslo, i Bydel Nordstrand. Nordstrand prestegjeld innebefatter både Nordstrand og Ljan menigheter. Det er ca. 13 450 innbyggere i Nordstrand menighet, hvorav 10 954 er medlemmer av den Norske kirke. Gudstjenestearbeid, barne- og ungdomsarbeid, kirkemusikk-arbeid og diakoni er viktige satsningsområder for menigheten. Nordstrand kirke er en musteinskirke, opprinnelig bygget som et kapell i 1865. Kirken ble noe ombygget fram til 1935, men har vært uendret siden. I 1984 ble Nordstrand sete for prosten i Søndre Aker prosti. I 1991 ble Nordstrand menighetssenter innviet. Dette huset som ligger vegg i vegg med kirken rommer nå en yrende aktivitet, og huset gir også plass for menighetskontoret. Menigheten eier også to barnehager og ett fritidshjem.

De første gravene på Nordstrand kirkegård er antatt å stamme fra slutten av 1800-tallet. Kirkegården ble innviet sammen med kirken i 1866. Kirkegården ble planlagt rundt kirken, men har senere endret utstrekning og form flere ganger blant annet på grunn av veireguleringer. I 1954 ble arealet mellom Nordstrand kirkegård og Ekebergbanen, som tidligere var regulert til kirkegård, omregulert til lekeplass. Gravkammeret på kirkegården er privateid.

Nordstrand kirkegård har mange store verneverdige monumenter. I tillegg har den en rekke familiegraver og rammegraver som er verneverdige. En grav som spesielt kan nevnes er barnegraven til to småsøsken som brutalt ble drept på slutten av 1800-tallet. Det er reist et monument over denne graven.

Felt som er prioriterte er egne felt for Døvehjemmet og Nonnehjemmet på Nordstrand. I tillegg prøver de å ordne det slik at alle små barn som skal ha gravplass, samles på et eget felt.

Av kjente personer som ligger begravd her, kan tanten til Edvard Munch nevnes. Munch stod sin tante veldig nær. Skuespiller Rolf Just Nielsen ligger også begravd her.


Gravstein

 Miniatyrbilde Beskrivelse Status Lokasjon Navn (Død/Gravlagt)
Ragnar og Marie Spant
Ragnar og Marie Spant
 
Lokalisert    Dagny Marie Asbjørnsdtr. Johansen (d. 03 Jan 2000)
Ragnar Spant (d. 10 Mai 2004)
 

Ta kontakt

  • post@hemneslekt.net

Webmaster melding

Vi forsøker å dokumentere alle opplysningene. Hvis du har noe å tilføye, ta kontakt.