Hemneslekt

Folk med tilknytning til Hemne.

 Karlsøy kirkegård, Karlsøy, Troms, Norge


Breddegrad: 70.0019270, Lengdegrad: 19.8934936 | Klikk for å få veibeskrivelse til Karlsøy kirkegård
Karlsøy kirkegård

Notater:
Karlsøy kirkegård
Ca. 1830 besluttet menighetsrådet å bygge ny kirke på Karlsøy, da kirken fra 1620 var i svært dårlig forfatning. Det ble planlagt en åttekantet kirke med tårn og spir i midten,
Men menighetsrådet hadde ikke midler til prosjektet da. I 1828 fikk den danske arkitekten Hans A. Linstow i oppdrag av det daværende Kirkedepartementet, å tegne 7 såkalte mønsterkirker. Kirkedepartementet ville med dette forhindre at det var fritt frem for menighetsrådene å bygge kirker uten at de var godkjent. Tegningene var ferdige i 1831 og menighetsrådet måtte skrinlegge planene om åttekantet kirke, og ble pålagt å benytte Linstows tegninger. Det ble, på landsbasis, bygget ca. 80 kirker etter Linstows tegninger,
og Karlsøy er antakelig den eneste av "tabell 7" som er den største kirken. Linstow er for øvrig bedre kjent som arkitekten som tegnet Det Kongelige Slott i Oslo.

I 1853 fikk kommunen et lån på 1000 spesidaler, og sammen med kikekassens beholdning på 1119 spesidaler, var dette nok til å sette arbeidet med "nykirka" i gang. Tømmeret til kirken ble kjøpt fra Målselv for 780 spesidaler, og byggmester Løkke i Tromsø, sto for oppføringen.
20 november 1854 var kirken såpass ferdig, at den kunne invies. Kirken er
bygget som langkirke med våpenhus og tårn vendt mot vest. Kor og sakresti
ble bygget mot øst. Kirken har fire store vinduer på hver langside. Vinduene
er smårutet på grunn av at det på den tiden ikke fantes teknologi for å støpe glass. Hver enkelt rute ble derfor blåst (på samme måte som man blåser et glass), kløvd på midten og lagt på et plant underlag for å kjøles av.

Kirkens totale lengde er 33.5 meter, og største bredde er 11,5 meter. Kirken har 570 sitteplasser.
I 1865 ble det anskaffet et orgel, som det første på Karlsøy, og i 1867 ble det
ansatt organist. Det ble klaget over spillingen, og Selqvist, som hadde
anskaffet orgelet, hadde store problemer med finansieringen, slik at ordningen
måtte avskaffes. Først i 1906 ble det anskaffet nytt orgel fra Brødrene Hals.
Dette orgelet er fremdeles i bruk.


Gravstein

 Miniatyrbilde Beskrivelse Status Lokasjon Navn (Død/Gravlagt)
Erling Johan Fridtjof og Endre Malstein Wilhelmsen
Erling Johan Fridtjof og Endre Malstein Wilhelmsen
 
Lokalisert    Endre Malstein Wilhelmsen (d. 04 Des 1952)
Erling Johan Fridtjof Wilhelmsen (d. 04 Des 1952)
 
Olaug Margrethe Wilhelmsen
Olaug Margrethe Wilhelmsen
 
Lokalisert    Olaug Margrethe Wilhelmsen (d. 24 Jun 1942)
 
Petrea Elvina Margine Mathiassen
Petrea Elvina Margine Mathiassen
 
Lokalisert    Petrea Elvina Margine Mathiassen (d. 11 Jun 1972)
 
Rudolf Wilhelmsen
Rudolf Wilhelmsen
 
Lokalisert    Rudolf Wilhelmsen (d. 30 Des 1938)
 
Theodora Margrethe Jacobsd
Theodora Margrethe Jacobsd
 
Lokalisert    Theodora Margrethe Jacobsdtr. (d. 28 Jun 1941)
 
Wilhelm Tobias Wilhelmsen
Wilhelm Tobias Wilhelmsen
 
Lokalisert    Vilhelm Tobias Wilhelmsen (d. 19 Jan 1950)
 

Ta kontakt

  • post@hemneslekt.net

Webmaster melding

Vi forsøker å dokumentere alle opplysningene. Hvis du har noe å tilføye, ta kontakt.