- Finner du noe av interesse ? -


En database med slekt, bilder, historier etc. med tilknytning til Hemne-distriktet
Skriv ut

Stadig nye påfunn.

 

Det nye Maal-og Vægtsystem.

”Vi nærmer os den Tid, da det nye Maal-og Vægtsystem skal indføres. Den 1te Juli 1879 traadte Loven om metrisk Maal og Vægt af 22.mai 1875 i Kraft ved beregning af Told og andre Udgifter. I de følgende 3 Aar, altsaa til 1. Juli 1882 er Benyttelsen af det gamle og det nye System lige berettiget. Valget er overlatt den Part, som krever Maale-og Veieredskaber; dog skal offentlige Maalere og Veiere, naar Kjøberne forlanger det, benytte metrisk Maal og Vægt. Brugen af de gamle Maal i Handel og Vandel bliver efter Udløbet af den 3-aarige Overgangstid, altsaa fra 1te Juli 1882, strafbar”.

 

1 Skippund = 100 kilogram 1 Korntønde = 139 liter 1 Favn = næsten 2 meter
  1 Centner = 50 kilogram 1 Fisketønde = 116 liter 1 Alen = næsten 2/3 meter
  1 Lispund = 8 kilogram 1 Anker = 33 ½ liter 1 Fod = næsten ½ meter (3/10)
  1 Vog = 18 kilogram 1 Skjæppe = 17 ½ liter 1 Kvarter = 1½ desimeter
  1 Bismerpund = 6 kilogram 1 Fjerdingkar = 4 ½ liter 1 Tomme = 2 ½ centimeter
  1 Pund = ½ kilogram 1 Pot = 1 liter      
  1 Mark = 2 ½ hektogram 1 Pægl = 2 ½ desiliter      
  1 Lod = vel 1/6 hektogram            
  1 Kvintin = 4 gram