Skriv ut

Utvandringsprotokoller Kristiansund 1882 - 1930

Rde felt=Ikke identifisert.
Red ID's= not identified yet.
r
Year
 
Dato
Date
Fornavn
First name
Etternavn
Last name
Alder
Age
Fdt
Born
G/Ug
M/Unm.
Yrke
Trade
Destinasjon
Destination
Merknad
Note
ID nr
ID no
1882 apr.27 John Nilsen Schei 29 1853 G Arbeider Minne Statel. 28728
1882 apr.27 Anders Johnsen Lens 36 1845 G Arbeider Minne Statel. 27519
1882 apr.27 Elen Olsdatter Lens 19 1863 G Konen Minne Statel. 22175
1882 mai.04 Lars Eriksen Dybsther 34 1848 G Arbeider Minne Amerikl. 28270
1882 mai.04 Marit Mikkelsdatter Dybsther 38 1844 G Konen Minne Amerikl. 27390
1882 mai.11 Anton Hansen 39 1845 U Arbeider Ill. Statel  
1882 mai.17 Anders Andersen Vinje 38 1844 G Arbeider Minne Statel. 30406
1882 mai.17 Marie Ingebrigtsdatter 45 1837 G Konen Minne Statel. 28110
1882 mai.17 Gjertrud Andreasdatter 20 1862 U Brn Minne Statel. 29617
1882 mai.17 Albert Andreasen 03.apr 1881 U Barn Minnesota Statel. 33168
1882 mai.17 Karen Eriksen 40 1842 U Tjeneste Minne Statel.  
1883 mai.17 Ole Olsen Bvre 19 1864 U Arbeider Minne. Inmanl.  
1883 nov.01 Anders Olsen 49 1834 U Arbeider Ohio Statelinjen  
1907 apr.24 John Arntsen Nsian 25 1882 U Gaardsarbeid Minesota Haab om bedre fortj. 31805
1907 okt.23 Elen Barhals 27 1880 U Husstel Wisconsin Skal gifte seg 33048
1910 feb.16 Karl Adolf Andersen Skage 22 1888 U Skomager Washington Haab om bedre fortj. 32834
1910 mar.01 Peder Andersen Strseth 18 1892 U Gaardsarbeide Washington Haab om bedre fortj. 33466
1910 mai.04 Ole Larsen Eide 21 1889 U Gymnasiast Washington Haab om bedre fortj. 33796
1910 jun.29 Gabriel Olsen Stolpenes 22 1888 G Sjfart Washington Haab om bedre fortj. 21843
1910 aug.31 Ida J. Haugvik 19 1891 U Husstel Washington Reiser til sin mor 35060