- Finner du noe av interesse ? -


En database med slekt, bilder, historier etc. med tilknytning til Hemne-distriktet

KirkedagerHva betyr ?

Epifania = Helligtrekonger = 6. jan. / 1770 - Kristi åpenbaring = sønd. e. nyttår.
Purificatio Mariæ = Maria renselsesfest = Missa Candelarum = Kyndelsmesse = 2. febr.
Valentines Day (Eng.) = 14. febr.
Marias trolovelsesfest = 23. febr.
Septuagesima = 9. søndag før påske (såmannssøndagen).
Sexagesima = sekstiende dag før påske, 8. søndag før påske.
Dominica esto mihi = Qvingvagesima = Fastelavnsøndag = 7. søndag før påske.
Dominica Invocavit = 6. søndag før påske = 1. søndag i faste.
Dominica Reminiscere = 2. søndag i faste.
Oculi ('øyne') = 3. søndag i faste.
Lætare ('gled deg') = 4. søndag i faste (midfaste).
Mariæ Salutario, - Annuntiatio = Marias bebudelse (25. mars) - Nå 5. søndag i faste - betegnes også Festum Incarnationis, Festum Conceptionis Christi.
Dominica Judica = 2. søndag etter midfaste.
Dominica Palmarum = palmesøndag (søndag før påske).
Pascha = Påske: Første søndag etter første fullmåne etter vårjevndøgn.
Dominica Jubilate = 3. søndag etter påske.
Dominica Vocem Jucunditatis = 5. søndag etter påske.
Ascensio / Assumptio Domini = Kristi Himmelfart = 40 dager f.o.m. påskedag.
Exaudi ('hør meg') = 6. søndag etter påske.
Pentecostes = Pinse = 7. søndag etter påske.
Trinitatis = Treenighet = 1. søndag etter pinse.
Dies Johannis = Sankt Hansdag = 24. juni.
Visitatio Mariæ = Maria besøkelsesdag = 2. juli.
Martinus æstiualis = 4. juli.
Assumptio Mariæ = Marias himmelfartsdag = 15. aug.
Natividas Mariæ = Marias fødselsdag = 8. sept.
Dies Michaelis = Mikkelsdag = 29. sept.
Bots- og bededag: 1686- = 4. fredag etter påske ('Store Bædedag'). I Norge fra 1915- = fredag før allehelgensdag; 1951- = søndag før allehelgensdag.
Omnium Sanctorum = Allehelgensdag = 1. nov. - fra 1770- = 1. søndag i november.
Mortensdag (Martin fra Tours 316+397). = 11. nov.
Marias innvielsesfest eller ofringsfest = 21. nov.
Natividas Domini = 1. juledag = 25. des.
Dominica (dom.) = søndag.
Feria = hverdag.
Vigilia = aftenen før en festdag.
Ante meridianum = formiddag (eng: a.m.)
Post meridianum, pomeridiana (pom.) = (om) ettermiddag(en) (eng: p.m.)

Det Julianske år ble innført år 45 f. Kr. = Juliansk år 1. Dette ble skuddår. Hvert 4. påfølgende år er skuddår, dvs. har 366 i stedet for 365 dager, for å redusere differansen mellom Juliansk år (365,25 dager) og tropisk år - solåret - som er på 365,2422 dager. Restfeilen blir da slik at Juliansk år er 11 min. 14 sek. for langt. År 1582 ble den kumulerte restfeil delvis korrigert (ved å telle 10 døgn frem, dvs. la fredag 5. oktober kalles fredag 15. oktober). Samtidig ble fremtidig feil redusert ved at årstall delelige med 100 skulle bare hvert 4. (årstall delelig med 400) være skuddår. - Dette er den Gregorianske kalender. Overgangen til Gregoriansk kalender: (Salmonsen`s leksikon 1900) Danmark-Norge og protestantiske Tyskland: 1700, 18. febr. etterfulgtes av 1. mars. Sverige: 1700, i februar ble sløyfet skuddagen. Planen var å sløyfe skuddagene i 40 på hverandre følgende år, men dette ble ikke gjennomført. Derfor ble kun 1 av de 10 dagene korrigert. I 1712 ble den i 1700 utsatte dag gjeninnført ved at februar 1712 fikk 30 dager. I 1753 ble det så utelatt 11 dager i februar, nemlig 18. - 28. febr.