Hemneslekt

Folk med tilknytning til Hemne.

Minneord over Ingebrigt Nilsen Sødahl.

INGE N. SØDAHL AVGAAR VED DØDEN

Stille og rolig lukket Inge N. Sødahl, Duluths mest avholdte nordmann, sine øine natt til tirsdag paa St. Lukes hospital hvor han hadde ligget en ukes tid efter et hjertetilfelle paa veien hjem fra kirken forrige søndag. Venner og kjente som alle inderlig ønsket at vise sin sympati var bedt om ikke at avlegge besøk for at sikre stilhet og ro, mens hans trofaste familie skiftet om at sitte vakt ved hans leie.

Igaar eftermiddag foregikk begravelsen fra Første metodistkirke hvor skarer av hans venner fikk anledning at bringe sin sisste hilsen og hyldest til en elsket og avholdt landsmann og ven.

Sødahl var født i Hevne, Trøndelagen. Hans far var militær og sønnen Inge gikk paa Trondhjems underofficers skole hvor han studerte musikk under Glomsaas. I 1889 kom han til Duluth hvor han med engang fikk innpass som musiker i det daværende Temple Opera orkester. Han har spillet i hvert eneste orkestra Duluth har hatt. Utenom musiken, som ogsaa i hans tilfelle ville gitt et magert levebrød, har han vært fotograf av profession.

Duluth Symfoniorkester kaller ham "Their Grand Old Man". Han har deltatt i alle dets konserter. Han var i mange aar leder av 125th artillery band og Warrant officer i The National Guard til han faldt for al­dersgrensen.

I 1890 var han med at or­ganisere Normanna mandskor og blev dets første in­struktør. Han var like til sin død korets illfulle leder. Korets betydning som bærer av kulturell norskdom er anerkjent langt utenom Duluths grenser. Ved korets besøk i Norge i 1923 blev dets leder I. N. Sødahl optat som æresmedlem av det norske universitetskor og studenterkorets besøk i Duluth 16de og 17de mai var en stor glæde for Hr. Sødahl.

Han var ogsaa leder for damekoret Nordens Døtre og dirigerte koret under dets optreden i Minneapolis ved damelandssangerstevnet samtidig med Døtre av Nor­ge stevnet akkurat en maante siden. Han hadde stor glæde av korets optræden og suksess.

Han var chartermedlem av Nortun losje Sønner av Norge, og en meget aktiv medlem. Æresmedlem av Matinee Musical og The Musicians Union, Han blev i 1936 valgt til medlem i Duluths Hall of Fame paa grunn av sitt betydningsfulde bidrag til byens musikkliv.

Den 25de mars blev han dekorert med den største ære Norge kan gi en utvandret søn: St. Olafs korset. Den 21de april kunde han akkompagnere verdens stør­ste Wagner-sangerinde, Kirsten Flagstad, den 17de mai var han med og viftet studentersangerne farvel og den 15de juni ledet han Normanna i sang for Norges kronprinspar. Den 22. juni dirigerte han damekoret ved landsstevnet og benyttet anledningen til at hilse paa venner i Minneapolis.

Og maanten efter nedla han taktstokken. Med alle aandsevner i full kraft og med et virksomt liv ennu vinkende sa hjertet nei.

Han var født den 25de oktober 1866. Aaret efter han kom til Amerika giftet han sig med sin ungdomsveninde hjemme fra, Marie Sødahl. Om et aar kunde de ha feiret gullbryllup. Hun stod ham ved siden i at skape et vakkert hjem og hjalp ham i alle hans mange interesser. Sødahl-hjemmet var altid aapent for kjære gjester og tid var der altid for det som var skjønt og vakkert.

Utenom henne efterlot han sønnen Erling, også musiker og nu bestyrer av radiostasjonen WEBC. Datteren Edel Sødahl Linde, ogsaa musiker av rang og aner­kjent soloist, sønnen Leif som arbeider i grain departementet. Et barnebarn, sønnedatteren Beverly Sødahl, ved siden av søskendebørn og slektninger baade i Duluth og utenom.

Fra tusinder ay hjerter lyder takken til Sødahls minde: Takk for hvad du ga og hvad du var. Velsignet være dit minde.

 

 

 


(Avisutklipp fra Noralf Gravdal og Randi Vuttudal - sannsynligvis fra en norsk-amerikansk avis)


Ta kontakt

  • post@hemneslekt.net

Webmaster melding

Vi forsøker å dokumentere alle opplysningene. Hvis du har noe å tilføye, ta kontakt.