Hemneslekt

Folk med tilknytning til Hemne.

Hevnes prester i de siste syvti år.
   


Hevnes prester i de siste syvti år.
 

Vise av Erik Sagen
Rasmus Parelius en mand jeg Nu vil nævne.
Det var den Første prest jeg mindes kan i Hevne.
For ung var jeg til at skjønne
Hvordan en prest var.
Men ældre folk de sagde det var Dugtig kar.

 
 
Omsider han da flyttet og fik Et andet kald.
Og da blev Hevne Sognekald for søgere til fals.
Men så fik Anton Brodtkorb
På Hitteren var han fød.
Hid kom han fra Finmarken Og var her til sin død.

 
 
Hans år blev ikke mange Men snarlig sov han hen.
Hans grav er bagom kirken, en Gravsten dækker den.
Så var det Halvor Heyerdal
som blev da Den dernæst.
I helle to og tyve år Blev han da Hevnes prest.

 
Så søgte han sin afskjed på Grunnd av alderdom.
Og Johan Ernst Gunerius udi hans sted Dakom.
Han hyldet Grundtvigs
Lære at skriftens ord var dødt.
Derfor blev han i Hevne med megen modstand mødt.

 
Så søgte han sin afskjed på Grunnd av alderdom.
Og Johan Ernst Gunerius udi hans sted Dakom.
Han hyldet Grundtvigs
Lære at skriftens ord var dødt.
Derfor blev han i Hevne med megen modstand mødt.

 
Så søgte han sin afskjed på Grunnd av alderdom.
Og Johan Ernst Gunerius udi hans sted Dakom.
Han hyldet Grundtvigs
Lære at skriftens ord var dødt.
Derfor blev han i Hevne med megen modstand mødt.

 
Han vilde ei respektere ritual Og alterbog.
Mente sig at være De gamle skrifter klog.
Så blev han suspenderet
gikk Ledig noen tid.
Stiftskapellan Håkon Arnesen imidlertid kom Hid.

 
Gunerius søgte afskjed og bort fra Hevne gikk.
Arnesen søgte kaldet hvilken han også fik.
Han var en nidkjær prestemand
Som refset last og synd.
Og lov Og evangelium prædiket han med fynd.

 
Der syv års var omme han Hevne da forlod.
En stiftskapellan Den vinter da kaldet forestod.
Men da om næste sommer
så fik Vi prest på ny.
Hr. Georg Sevrin Schjeldrup var født i Bergens by.

 
Han liden var av veksten hva Legems vekst angår.
Men stø og Av karakter i ord og handling var.
Han kunde sig nok føre
hvor dette burde ske.
Men kvaklet ei og bøiet for hver modsigelse.

 
Han virket jo i Hevne indtil det tolvte år
så søgte han til Opdal og kaldet der han får.
Thoralf Solem blev da
hans eftermand.
Tre alen og lidt mer i høide målte han.

 
I sine egne tanker var han ei meget stor.
Men liflig fra hans læber så lød det Herrens ord.
Hans virketid i Hevne
syv år i taldet var.
Søgte han et andet kald og søndre Fron han får.

 
Nu har vi atter prest på ny hans navn er Søren Dahl.
Er siden jeg kan mindes den ottende i tal.
Gid nu at vel og lenge
vi ham beholde må.
En bedre og en anden vi ønsker ei at få.

 
Tre og halvfjerdsinstyve år det med min alder lider.
Nu kan jeg dog vel neppe tro at jeg flere prester slider.

Hevne år 1899

 

 


Prester etter Erik Sagen:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
   
   

Ta kontakt

  • post@hemneslekt.net

Webmaster melding

Vi forsøker å dokumentere alle opplysningene. Hvis du har noe å tilføye, ta kontakt.