Hemneslekt

Folk med tilknytning til Hemne.

Hemnes fremskridt.
Hemnes fremskridt i det 19de århundrede
 

Vise av Erik Sagen

Hemne det ligger oppe mot nord
adskilt fra andre bygder, dels ve
hav og dyben fjord dels ved fjelde
og høider.

Derfor det havde i fordums tid
så liden samferdsel med andre.
Når post eller tidende skulle hit,
til fots måtte man vandre.

En gangsti fra nærmeste sogn
som nøisom var at betrede.
nu kjøres det både med gigg og med
vogn, med kusk på sitt sete.

Jeg mindes tilbage en femti år,
og da kan jeg sige med rette,
at intet uten en høilåve var,
på Kirkseterørens slette.

Nu bor det landhandlere fire og
fem som har sine butikker i lave,
en øvrighetsmann er midt iblandt
dem som pøbelen skal holde i ave.

En gammel kirke på Kirkseter var,
som strakte mot skyen sin tinde.
Har stått i flere hundrede år var bygd
St. Margreta til minde.

For 70 år siden den lagdes i grus.
da lynet den lagde i luer.
Nu har vi i prestegjeldet 3 kirkehus
som samler os under sine buer.

Skolen den holdes på hver en gård.
den tid jeg gikk på skole
lærere havde vi seks i tall.
en kalte vi Gammel-Ole.

Av lærdom de hadde ei overflod
som nutidens seminarister men
var den end liten så var den dog
god, de brukte de hellige skrifter.

Ti seminarister i tallet vi har,
hvorav vore piker og drenger.
få lære så mange nyttige fag,
skjønt det koster mange penger.

Nu lærer det regning og skrivning
og sang og mer som loven
bestemmer, de borgere gode kan blive
en gang og samfundets nyttige læmmer.

I kirkeblokken litt penger indkom
knapt 30 daler det hele, til fattige
folk i bygden rundt om
medhjelpere skulde det dele.

Forresten de som trengende var,
med hånden på betlerstaven det at
omvanke fra gård til gård til man
dem nedlagde i graven.

Nu sørges det både for gammel og
ung, hver som understøttelse trenger,
Skjønt ofte det svir i gårdmannens
pung, når han skal utrede det penger.

En komsjon sitter i uker flere,
til sammen det avgjøre tvisten.
Somme de græder og somme de ler,
når de får se skattelisten.

 

 


En eneste avis til bygden kom,
som embedsmenn mellom sig
byttet, nu strømmer det blade hit i
en flom, og leses i nesten hver hytte.

I min ungdom var det blant
bøndene få, som visste hva
politikk hette, om politikk
tales det nu i hver krå, kan
hende de taler sig vrede.

Den ene synes forstå det så godt
han vet nok hvor pælen skal settes,
en anden vil alting skal bli som
det var, han vil ikke merket skal
flyttes.

Men en sitter han på sin trone
og stol, som himlen og jorden
mon eie hans kongespir rekker
fra pol til pol jeg håber han
saken vil greie.

En ting hadde jeg nesten forglemt,
det må jeg vel ikke forglemme,
men har i min ungdom noen slikt
nevnt, så har man det agtet for
drømme.

En telegraftråd gjennom bygden
går, sin stasjon har den ved kysten
den meddeler mange nyttige råd,
skjøndt vi ei kan høre røsten.

Nu kan den fiskende almuesmann
i største hast få høre hvor
silden og torsken den er under land,
og reiser så dit med sit snøre.

Nu tenker jeg nogen vil spørre
mig om hvordan det står nu for
tiden, blant folket besøker
med Gudsfrygt og kristendom, jeg
svarer skjønt den er for liten.

Så brukes nu Gudsord i private
hus, mer nu enn i forrige dage
og folket besøker jo flittig Guds
hus så derved er intet å klage.

Og ordet det bærer jo stundom sin
frugt, hos fader så vel som hos
sønnen, man ser dem forfremmes
i dyd og i tukt, og øve sig stadig i
bønnen.

Men ingen må tenke at alt er så
godt, at man ei kunde ønske det bedre
nei den Gud vil tjene får nu høre spott
han likeså vel som sine fedre.

Når Gud det være på hvilket sted,
får plante og bygge sin kirke, så
bygger og satan et kapell derved,
og lar sine tjenere virke.

Men klinten til sammen med hveten
må gro, til han som er jorderiks
dommer, for sine å hente fra trengsel
til ro, med skuflen i hånden gjenkomme.

Min læser nu har jeg dig noe fortalt,
av det som har været i mote, nu
beder jeg dig at du prøver det alt,
se til du beholder det gode.

 

 


Ta kontakt

  • post@hemneslekt.net

Webmaster melding

Vi forsøker å dokumentere alle opplysningene. Hvis du har noe å tilføye, ta kontakt.