Hemneslekt

Folk med tilknytning til Hemne.

Eric L. Winje's dødsannonse.

Detroit Lakes Tribune 20 februar 1930
Oversatt av Einar Nielsen


Dommer Eric L. Winje gikk bort på Fargo Hospital 
lørdag

****
Lokal bydommer og U.S. kommisjonær dør i en alder av 80 år.
****
BEGRAVELSESSEREMONIEN HOLDT TIRSDAG
****
Gravlegging ved familiegravstedet i Duluth – Kom til Detroit Lakes i 1906
****


Eric L. Winje, dommer ved byretten her, gikk bort ved Fargo Hospital lørdag ettermiddag kl. 16:30. Hr. Winje, som var 80 år gammel, hadde skrantet en tid, noe som gjorde det nødvendig å søke medisinsk hjelp flere ganger det siste året.
Hr. Winje var opprinnelig fra Norge, hvor han ble født den 5. desember i 1850. Han kom til De Forenede Stater sammen med sine foreldre i 1869, familien slo seg ned i Chippwa County. Han tjenestegjorde som assistent ved distriktsdomstolen for Chippewa County i flere år mens han bodde i Monteviedeo. I 1872 ble han gift med Fru Thibertine Johnson. Dette ekteskapet ga åtte barn, hvorav fem har gått i døden før ham.

Sakførereksamen.

I 1882 avla han sakførereksamen, hvoretter han flyttet med sin familie til Duluth, hvor han begynte sin sakførerpraksis. Mens han bodde i Duluth tjenestegjorde han flere år som spesialdommer for byretten.Han flyttet til Sacred Heart, Minnesota, i 1898, og ble der i åtte år. 
I 1906 kom han til Detroit Lakes, hvor han siden har bodd med sin familie i 1328 Lake Avenue. Hr. Winje ble først valgt til bydommer i denne by i en tid stillingen ikke var fast lønnet. Han hadde stillingen sammenhengende frem til sin død med unntak av en periode.

Begravelsesseremonien tirsdag.

Begravelsesseremonien ble holdt i byens Første Lutherske Kirke, hvor han var medlem. Pastor H.S. Strand forrettet. Et stort antall venner og medborgere overvar den siste seremoni, tinghuset og byens offentlige kontorer var stengt for å vise respekt. Becker County Sakførerforening deltok samlet, og seks medlemmer bar kisten. De var: Fred Dennis, W.B. Carman, A.O. Sletvold, Henry Jenson, C.U. Landrum og P.F. Scroeder.
Etter seremonien Ble kisten ført til Duluth hvor gravleggingen skjedde på familiegravstedet ved Scandia Lakeside gravsted.
Hr. Winje etterlater seg kone og tre barn. Barna er Edward, Cluffield, Sask., Canada; Lena, Skoleinspektør for distriktets skoler i Detroit Lakes; og Emma som er hjemmeværende.
Han etterlater seg også to stebarn, Ole M. Johnsen, Leonard, Nord Dakota, som var tilstede ved begravelsesseremonien; og Fru Julia Larson, Granite Falls; og syv barnebarn.Ta kontakt

  • post@hemneslekt.net

Webmaster melding

Vi forsøker å dokumentere alle opplysningene. Hvis du har noe å tilføye, ta kontakt.