Tilbake til historier / Back to histories


Anna Snildal Bjørnetun

Etter ungdomsskole fikk Anna sykepleierutdannelse i Oslo. I 1927 ble hun ansatt som sykesøster i Sogn 
Sykepleieforening med bosted i Solvorn, men med hele Indre Sogn som arbeidsfelt:

KONTRAKT mellom SOGN SYKEPLEIEFORENING og SØSTER ANNA SNILDAL

Søster ANNA SNILDAL ansettes som sykepleierske i Sogn Sykepleieforening med bopæl Hafslo fra 1.mars 1927.
Foreningen utreder en kontant lønn av kr. 1000,- pr. år foruten fri kost i og utenfor pleie, fritt delvis møblert værelse (også seng, sengklær og sengelinnet), oplyst og opvarmet værelse, fri kretssykekasse, fritt pensjonsinnskudd, i sygdomstilfelle 3 mndrs.lønn, l mnds. ferie, 3 mndrs opsigelse. Etter 5 års tjeneste 3 mndrs. ferie med full lønn.
Søsteren plikter å stå innmeldt i Statens Pensjonskasse. Hun plikter å arbeide etter den for sykepleiersken i Sogn gjeldende instruks.
Leikanger i Sogn den 24de jan 1927. 


s. Anna Snildal                      Henriette Heiberg (formann)

          Anna Snildal Bjørnetun
       1898 - 1992Anna Snildal Bjørnetun

Fru Anna Bjørnetun, Solvorn, fyller 65 år 4.oktober. Anna Bjørnetun, fødd Snildal, er frå Trøndelag, og kom som sjukesyster til Hafslo i 1927. Ho vart seinare gift med kontorfullmektig Theodor Bjørnetun, Solvorn. 
For henne var det naturleg å gå inn i 
helsearbeidet her. Ho er framleis formann etter 27 år i Solvorn Helselag og kasserar i Hafslo Helselag (sjukepleieforeningen) etter 12 år, der ho og er styremedlem. I 1947 skipa ho i lag med jordmor Kristi Aasen spebarnkontrollstasjon i Solvorn. Den vert no driven av Hafslo helselag (sjukepleieforening. 
I fleire år var ho med i Hafslo skulestyre, og 5 år formann i husmorvikanemndi i Hafslo. Attåt dette har ho ofte rekt ei hjelpande hand der sjukdom har kome på. Og i dag ynskjer me henne til lukke med dagen og dagar som kjem.


I 1963 sto dette i «Sogn og Fj.»