Hemneslekt

Folk med tilknytning til Hemne.

Minder fra Rindalen.
 

Gamle boplasser på grensa mot Rindal


 

 
Minder fra Rindalen

Jeg er en gammel nordmøring, rindaling. Gammelmaleren og jeg vil fortelle om gamle Gaarde og gamle kaller udi Rindalen, deriblant kaller som levde for 300 år siden og vel så det. Kanskje jeg faar begynde med Rindalens beliggenhed for læsere som kunde være mindre lokalkjendte og vilde reise som turist eller bjørneskytter.
Rindalen grænser i øst mod Meldalen, i syd mod Folddalen hvor høifjellene skiller ved Oppdals grænser. Saa i vest i Surnaføret til Surendals herred og endelig i nord til Hevne. Nærmest Hevne er Fosdalen som har sit navn af storfosen og som nu er øde. Den mand som aatte hele fosdalen i det 16de aarhundrede kaldte folk foskallen. Fossen var ogsaa kaldt Lerfossen maaske det er af det siste at denne store avlsgaard er kaldt Lerpold i Rindals matrikel. Der hvor Foskallen var bosatt med bufe, Er nu senere blitt bosted om sommerens sætertid for, Bjørnstad og Grytbak.
Et par timers gang i øst ligger en stor gaard, Kaarøien som hører Hevne til, den eneste gaard paa en mils afstand fra andre gaarde i Hevne, forutenen liten avlsgaard eller plads, som nu er øde, nemlig Anderslien.
Det var folk i Anderslien paa samme tid og saa tett under Anderslifjellet at rop og hujing kunde høres til fossen. Den tid hjalp folk sig uten telefon forstaar sig. Akerreiner vises endnu tydelig paa disse avlsgaarde, saa her maatte vel vore korn her likesom i Kaarøien. Paa fossen er den dag i dag en ækre nævnt for linækren. Der vogste altsaa lin der. Traditionerne beretter, at jordkaren, ælste søn pa Fossen søgte sin kjæreste i Anderslien, den julaften Andersliens huse gik ut med et sneskred og berov alt med mand og mus. Senere har Anderslien været øde.
Jeg husker gamle Nils Bjørnstad i 80 aars alderen hans, omkring 1837, da han enda havde været med høikjøringen fra Fosdalen om vinterstid, den lange vei skraas over fjeldet. Han havde mer end almindelig kraft, baade aandeligt og legemlig og hans hukommelse strak længre end langt. Hans bestemor var kommet fra Kaarøien og gamlingen fortalte, at det havde været kjærringen i Anderslien som lærte ho gomma aa gjærra dynaa, sa han med verdighet.
Saa var det om Foskallen igjen, Foskallen havde sine møisomste reiser til Rindalen og Surendalen naar øvrigheden havde samlet allmuen til things. Ved en saadan leilighed skulde Fugelsøikallen, mens han sat og drak med sine kamrater, skryte af sin gilde store gaard. Foskallen slog i bordet og mente, at ingen havde bedre brød end han : for det maatte vel forslaa noget at bruge gjetost som brødskiver, omkring gjetmysmør.
Foskallen brukte ikke fossen længre efterat sønnen var borte.
Om en del aar skulde Fossen eller Lerpoll sælges ved auktion i Trondhjem. En mand fra Røen i Rindalen reiste i hui og hast over fjeldet for at se eiendommen. Han var paa Fossen en morgen tidlig i solrendingen. Næste morgen i Trondhjem i solrendingen og møtte i auktionen, fikk tilslag, og blev eier af Ødegaarden Lerpoll, Fossen og det for bare 60 riksbankdaler.

Maler J. Stjølsvold

(Ingebrigt Olsen Sjølsvold (1827 – 1919), hadde vore i Kristiansund og lært seg målaryrket. Dessuten gardbrukar. Mann med rike evner og stor litterær interesse. Han skreiv mykje i avisene og hadde brevbyte med kjende menn.

Alt etter H. Hyldbakk)

Ta kontakt

  • post@hemneslekt.net

Webmaster melding

Vi forsøker å dokumentere alle opplysningene. Hvis du har noe å tilføye, ta kontakt.