- Finner du noe av interesse ? -


En database med slekt, bilder, historier etc. med tilknytning til Hemne-distriktet

Dokumenter


Treff 251 til 300 av 475     » Se galleri

    «Forrige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Neste»

 #   Miniatyrbilde   Beskrivelse   Linket til 
251
Kari Liøkel f Berg
Kari Liøkel f Berg
Dødsannonse i Adresseavisen
 
252
Karl Adolf Andersen Skogøy
Karl Adolf Andersen Skogøy
 
253
Karstein og Magne Merkesnes
Karstein og Magne Merkesnes
( Aftenposten 26/6-1975 )
 
254
Kartstein og Magne Merkesnes
Kartstein og Magne Merkesnes
Dødsannonse i Aftenposten
 
255
Kirsti Marie Brustol
Kirsti Marie Brustol
 
256
Kjøbekontragt
Kjøbekontragt
Kjøbekontragt

Underskrevne Peder Arntsen Bustlie og Erik Andersen Staalvig af Hevne have under Dags Dato afsluttet Følgende Kjøbekontragt med hinanden.
Jeg Peder Arntsen Bustlie sælger og afhender herved til Erik Andersen Staalvig min Eiende Huusmandsplas Staalvigen kaldet med de tilhørende Bygninger tilligemed Rættigheder og underligende Hærligheder for omforenet Kjøbesum 200 Spdl, to Hundrede Spesidaler, 50 Spdlr, Femti forbinder Kjøberen sig til at betale til neste tilstundende skatteting. De øvrige 150 Spdlr. et Hundrede og Femti betales derefter naar sælgeren forlanger det, ligeledes har Kjøberen at betale samtlige renter fra neste tilstundende Nytaar, og 2 Spdlr. to Spesidaler til Plasens dækkelse for Skatter og Aarlige Udgifter til Skyldsætningsforetningen af en ? + Skjøde og skyldsætningsomkostningerne udredes af bemeldte Kjøber.
Det første mærkes Punkt ved Søen i Mellem Gaarden Bustlie og Plassen Staalvig er Bjerget søndenfor Eiterdalen, der i fra i Sydost op til Berheien til et opsat Mærke der i fra i same Linie til Mærket i Mellem Staalet og Bustlien og der i fra i Sydvæst til Søen efter bemeldte Mærke.
Det bemærkes herved at Anders Eriksen Staalvig tilsteder sin Søn Erik Staalvig at utstede Panteobligation til Peder A. Bustlie med første prioritets Rættighed saaledes at bemeldte Kontragt ikke er nogen Hinder derfor, ligeledes indgaar bemeldte Anders Eriksen som Selv Skyldner Causion
for den bemældte Søn for de oven anførte 200 Spd. To Hundrede Spesidaler til Peder A. Bustlie,
Og til ydermerere vishet have vi formaaet hostegnede Vitterlighedsvidner
Mjønes den 25de October I860.
Til Vitter lighed

Johan T. Stolpnes
Jorgen T. Mjones

Som Sælger
Peder Arntsen Bustlie
m . i . h . p .
Som Kjøper Erik Andersen Staalvig
m,p.p.
 
257
Kjøbekontragt
Kjøbekontragt
Underskrevne Peder Arntsen Bustli og Johan Olsen Stolpnes og Jacob Larsen Qvernstad haver under dags dato oprettet følgende kjøbekontragt med hinanden:
Jeg Peder Arntsen Bustli tilstaar og vitterliggjør hermed at have solgt og afhendet et stykke Skov, for omforenet, kjøbesum 80 Spdl. skriver otteti Specidaller til Johan Olsen Stolpnes og Jacob Larsen Qvernstad.
Overistaaende kjøbesum skal betales med afdrag 10 Spdlr. til tilstundende Nytaar og saaledes 10 Spdlr. Aarlig i otte Aar indti1 omtalte Capital er betalt.
………….
Til Sikkerhed for ovenstaaende Capital 80 Spdlr. og i søgsmaal følgende omkostninger forbinder jeg Johan Olsen Stolpnes mig at til Peder Arntsen Bustli en 4de prioritets Panteobligasjons Rætighed i min mod Skjøde paa gaard Stolpnes med paastaaende Bygninger og underliggende hærligheder i Hevne tinglag.
Første Prioritets Rætighed i den Skov jeg har solt til Johan Olsen Stolpnes og Jacob Larsen Qvernstad, ....
Det bemærkes ogsaa at Bæge kjøberne indgaar saaledes at betale
for anførte 80 Spdlr. en for Bæge og Bæge for en.
Til sikkerhed for ovenstaaende Capital tiIstaader jeg Jacob Larsen Qvernstad en 2dre panteobligasjon rættighed i min mod kjøbekontrakt gaard Qvernstad beliggende i Hevne tinglag med paastaaende bygninger og underligende hærligheder som anførte stykke Skov skal kjøberne beholde I Fjorten Aar fra dato.

Stolpnes den 6te Januar 1868
som Sælger Peder Arntsen Bustli med iholdt pen

som kjøber
Johan Olsen Stolpnes med iholdt pen
og Jacob Larsen Qvernstad

Til Vitterlighed.
Johan Torstensen Stolpnes og Johan Johansen Stolpnes
 
258
Kjøbekontrakt
Kjøbekontrakt
Kjøbekontrakt

Undertegnede Amund Hansen Fosdal tilstaar herved og vitterliggjør d.d. at have solgt og overdraget til min datter Elen Amundsdatter min eiende gaard Fosdal gr.nr. 14, br.nr. 1 i Hevne thinglag paa følgende betingelser;
1.
a. Kjøveren overtager al prioritert gjeld, der hiler paa eiendommen, nemlig: Obligation til Ole Johnsen Vennen stor kr. 228,00.
b. Obligation til Arnt Johnsen Kjønsvik stor kr. 90,00.
c. Ligesaa overtager kjøberen gjæld til Lars L. Vaagan ifølge skadeløsbrev af 26.juli 1905, thingl. 19.august s.aa. kr. 51,00.
d. Desuden betales ved gaardens overtagelse contant kr. 181,00.
2.
Med i handelen følger samtlige til eiendommen hørende rettigheter og herligheder, alle paa eiendommen staaende husbygninger med mur- og naglfaste indretninger, alleredskaber og af indbo og besætning 1 komfur, 2 gryder, 1 skuvseng, 1 ko og 1 sau.
3.
Kjøberen forpligter ser til af gaarden at skaffe selgeren - sin far Amund Hansen og hustru - et frit og forsvarligt føderaad (kaar), til deres dødsdag skal kaartageren gaa i brød og dele husly med gaarden opsidder.
4.
Selgeren forbeholder sig ret til foruden ovenfor nævnte føderaad, aarligat faa fodret og fødet 3 - tre sauer sammen med gaardens øvrige kreaturer. Sauerne bliverat opdrette af kaartageren og deres afkastende opbebæres af samme.
5.
Ved skjødets udstedelse bærer kjøber og sælger en halvpart hver af de ved dettes udstedelse forbundne omkostninger.

Fosdal den 20de april 1907

Elen A Fosdahl Amund H Fosdahl

Til Vitterlighed
Lars L. Waagan
O. G. Aastum
 
259
Klara Merkesnes
Klara Merkesnes
 
260
Knut Johansen
Knut Johansen
Fra Adresseavisen
 
261
Knut Tallaksen og Bjørg Møller Tallaksen
Vielsesattest
(Minst en nålevende eller privat person er linket til dette bildet. Detaljer ikke tilgjengelig.)
 
262
Kolbjørn Lihaug
Kolbjørn Lihaug
Dødsannonse i Adresseavisen
 
263
Kort sent fra Anders Halvorsen Haukvik i 1912 til sin mor
Kort sent fra Anders Halvorsen Haukvik i 1912 til sin mor
Han jobbet på begge sagbrukene til Puget Mill Company, i Port Ludlow og i Port Gamble.
Bildet gir et godt billede på hvor stort tømmeret som ble felt på den tiden var.
Se også: https://digitalcollections.lib.washington.edu/digital/collection/wastate/id/1618/
 
264
Kristian Adolf Andersen
Kristian Adolf Andersen
'Borgerbrev'
 
265
Kristian Adolf Andersen Engdal
Kristian Adolf Andersen Engdal
Registreringskort for WWI
 
266
Kristian Jakobsen Schanke
Kristian Jakobsen Schanke
Avisartikkel
 
267
Kristian Ovesen
Kristian Ovesen
 
268
Kristine J Berdal f Stølan
Kristine J Berdal f Stølan
Dødsannonse i Adresseavisen
 
269
Kristine Margrete Aae
Kristine Margrete Aae
 
270
Kristoffer Nilsen Størset
Kristoffer Nilsen Størset
 
271
Krysser til salgs
Krysser til salgs
 
272
Kåre Gulbrandsen
Kåre Gulbrandsen
 
273
Kåre Haugen
Kåre Haugen
 
274
Kåre Størmer Edvardsen Vaslag
Kåre Størmer Edvardsen Vaslag
En habil hopper
 
275
Kåre Østmo
Kåre Østmo
Dødsannonse
 
276
Landområdene til Johan Johannesen Sponland og Ole Halvorsen Lernes
Landområdene til Johan Johannesen Sponland og Ole Halvorsen Lernes
 
277
Lars Albertsen Bugten
Lars Albertsen Bugten
Registrering i forbindelse med første verdenskrig
 
278
Lars Andersen Hjelen
Lars Andersen Hjelen
Søker om nødpass
 
279
Lars Engdal Lervik
Lars Engdal Lervik
Passasjerliste 1950
 
280
Lars Engdal Lervik
Lars Engdal Lervik
Kjemilæreren blir hedret
 
281
Lars Finseraas
Lars Finseraas
Dødsfallmelding
 
282
Lars Johnsen Selnes f Todal
Lars Johnsen Selnes f Todal
 
283
Lars Larsen Røstvig
Lars Larsen Røstvig
Registrering i forbindelse med WWI
 
284
Lars Lervik
Lars Lervik
Søker om statsborgerskap
 
285
Lars Olsen Vold
Lars Olsen Vold
Dødsfallmelding
 
286
Leidulf Hafsmo
Leidulf Hafsmo
 
287
Leif Lie
Leif Lie
 
288
Leif Oddvar Aune
Leif Oddvar Aune
70 år (Aftenposten 2/4-2000)
 
289
Leif Oddvar Aune
Leif Oddvar Aune
 
290
Leif Oddvar Bernhard Auset
Leif Oddvar Bernhard Auset
 
291
Leif Paul Lian
Leif Paul Lian
 
292
Lillie Ann Gollock f Vinje
Vielsesattest
(Minst en nålevende eller privat person er linket til dette bildet. Detaljer ikke tilgjengelig.)
 
293
Lina Pedersd Mouat f Haukvik
Lina Pedersd Mouat f Haukvik
Obituary in The Billings Gazette
 
294
Linus Augustinusen Todal
Linus Augustinusen Todal
Blir amerikansk statsborger
 
295
Linus Augustinusen Todal og Kari Viken
Linus Augustinusen Todal og Kari Viken
Vielsesattest
 
296
Liv Reidun Kjørsvik Schei
Liv Reidun Kjørsvik Schei
 
297
Louis Edgar Andol
Louis Edgar Andol
Registreringskort i forbindelse med første verdenskrig
 
298
Louis Edgar Andol
Louis Edgar Andol
Registreringskort i forbindelse med andre verdenskrig
 
299
Lægmandsvirksomheden
Lægmandsvirksomheden
Del av foredrag av Johan Mortinussen Vassli
 
300
Magna Wilhelmsen
Magna Wilhelmsen
Gratulasjon fra Jenberg Olsen m/familie
 

    «Forrige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Neste»