Forkortingar i søkbare folketeljingar
Dette oversynet over forkortingar er henta frå HISTFORM-standarden.

For kjønn

 • m = mann
 • k = kvinne
 • !! = ubestemmeleg kjønn

For bustatus

 • b = busett på staden
 • mt = midlertidig til stades
 • f = fråverande

For familiestilling

 • hf = husfar
 • hm = husmor
 • hp = (sjølv) hovudperson
 • hu = hustru
 • s = son
 • d = dotter
 • tj = tjenesteytande
 • fl = losjerande, høyrer til familien
 • el = einsleg losjerande
 • b = besøkande

For sivilstand

 • ug = ugift
 • g = gift
 • e = enke/enkemann
 • s = separert
 • f = fråskild

For sjukdomstilstand

 • b = blind
 • d = døv/døvstum
 • s = sinnssjuk/sinnssvak
 • a = åndssvak

For statsborgarskap og etnisitet

 • n = norsk
 • l = lappisk
 • lf = lappisk, fastbuande
 • ln = lappisk, nomadiserende
 • f = finsk (kvensk)
 • k = kvensk (finsk)
 • b = blanda

For språk

 • n = norsk
 • l = lappisk
 • f = finsk (kvensk)

For eigedom

 • bu = butikklokale
 • ko = kontorlokale
 • ve = verkstadlokale
 • fa = fabrikklokale
 • an = andre lokale

Trossamfunn

 • s = statskirken