Skriv ut Legg til bokmerke

Databasestatistikk


 Beskrivelse   Størrelser 
Antall personer 194,583  
Antall menn 99,185 (50.97%)  
Antall kvinner 95,398 (49.03%)  
Antall ukjent kjønn 0 (0%)  
Antall nålevende 41,514  
Antall familier 68,727  
Antall unike etternavn 18,825  
Antall Bilder 3,346  
Antall Videoer 29  
Antall Dokumenter 528  
Antall Historier 69  
Antall Gravsteiner 3,795  
Antall Opptak 0  
Antall kilder 3,237  
Antall kildehenvisninger 428,573  
Gjennomsnittlig levetid1 66 år, 223 dager  
Tidligste fødselsdato (Harald Hårfagre 850  

 Lengstlevende1   Alder 
Beret Larsdtr. Esp f Rosmo 108 år 334 dager  
Signe Kielland f Larsen 108 år 65 dager  
Anna Sivertsdtr. Nessøy 107 år 167 dager  
Kristie Sather Brousseau 107 år 166 dager  
Hans Olsen Aasen 106 år  
Inga Elshaug f Storholt 105 år 291 dager  
Gurå Larsdtr. Grøtan 105 år 123 dager  
Anna Stine Konradine Flack f Arntsen 105 år 113 dager  
Margaret Ryan 104 år 240 dager  
Ursula Wagner 104 år 154 dager  


1 Aldersrelaterte beregninger er basert på personer registrert med fødselsdato og dato for død. Grunnet felter med ukomplette datoer (f.eks, dødsdato skrevet som "1945" eller "Før 1860"), kan disse beregningene ikke være 100% nøyaktige.