Georg Wasmuth
Kaptein
26 år, Selvstendig.
Sør-Trøndelag
Daniel Schevig
Sersjant
28 år, Selvstendig.
Sør-Trøndelag
Jacob E. Lange
Kaptein
47 år, Ukjent
Sør-Trøndelag
Helmer Gjedeboe
Sersjant
28 år, Selvstendig.
Sør-Trøndelag
Fred. Heidmann
Rittmester
37 år, Selvstendig.
Nord-Trøndelag
Henrik Carstensen
Jernverkseier
61 år, Selvstendig.
Aust-Agder


Petter Ertzgaard
Kvartermester
30 år, Unionsp.
Nord-Trøndelag
Carl P. Stoltenberg
Kjøpmann
48 år, Selvstendig.
Vestfold
Just Ely
Major
55 år, Ukjent
Oslo
Omund Birkeland
Underjeger
29 år, Unionsp.
Oslo
D. Hegermann
Oberst
51 år, Selvstendig.
Akershus
Jens Fabricius
Kommandør
56 år, Selvstendig.
Vestfold
Sivert Bratberg
Gårdbruker
34 år, Ukjent
Nord-Trøndelag
Anders Grønneberg
Gårdbruker
36 år, Selvstendig.
Vestfold
Ole Mørch
Kjøpmann
40 år, Unionsp.
Vest-Agder
Lars J. Irgens
Sorenskriver
39 år, Selvstendig.
Sogn og Fjordane
Nils Dyhren
Korporal
36 år, Selvstendig.
Østfold
Asgaut Regelstad
Gårdbruker
53 år, Unionsp.
Rogaland
H. Heyerdahl
Sogneprest
41 år, Selvstendig.
Nord-Trøndelag

1814

Iver Hesselberg
Proprietær
52 år, Selvstendig.
Vestfold
Nicolai Wergeland
Prest
34 år, Unionsp.
Vest-Agder
Brynjel Gierager
Gårdbruker
53 år, Selvstendig.
Hordaland
Palle R. Fleischer
Kaptein
38 år, Selvstendig.
Østfold
Christen Mølbach
Kjøpmann
47 år, Unionsp.
Rogaland
Hans Midelfart
Prost
42 år, Selvstendig.
Nord-Trøndelag
Chr. Hornemann
Byfogd
33 år, Selvstendig.
Telemark
Anders Lysgaard
Lensmann
57 år, Selvstendig.
Oppland
Georg Jersin
Sogneprest
47 år, Selvstendig.
Hordaland
Helge Waagaard
Musketer
33 år, Ukjent
Akershus
Lars Oftedal
Sogneprest
33 år, Unionsp.
Rogaland
Lars Forsæth
Klokker
54 år, Selvstendig.
Sør-Trøndelag

RIKSFORSAMLINGEN

EIDSVOLL

Poul Steenstrup
Bergmester
42 år, Selvstendig.
Buskerud
Hans J. Stabel
Prost
45 år, Selvstendig.
Oppland
Arnoldus Koren
Sorenskriver
50 år, Selvstendig.
Hordaland
Peter Prydz
Kaptein
38 år, Selvstendig.
Akershus
Peder Rosenkilde
Kjøpmann
42 år, Selvstendig.
Rogaland
Anders Rambech
Sorenskriver
47 år, Selvstendig.
Sør-Trøndelag

De som er merket med
gult, er registrert på
www.hemneslekt.net

Henrik F. Sibbern
Kaptein
29 år, Selvstendig.
Oslo
Lauritz Weidemann
Sorenskriver
39 år, Selvstendig.
Oppland
Jens Rolfsen
Kjøpmann
49 år, Selvstendig.
Hordaland
Thor Lilleholth
Lensmann
44 år, Unionsp.
Aust-Agder
Diderik Cappelen
Kjøpmann
53 år, Unionsp.
Telemark
Jacob Darre
Sogneprest
57 år, Selvstendig.
Sør-Trøndelag

De samme er også
innbyrdes i familie
og/eller slekt med
hverandre

Ole Apeness
Lensmann
49 år, Unionsp.
Vestfold
Georg Sverdrup
Professor
42 år, Selvstendig.
Oslo
Jonas Rein
Sogneprest
54 år, Selvstendig.
Hordaland
Hans Grøgaard
Sogneprest
50 år, Unionsp.
Aust-Agder
John Sørbrøden
Gårdbruker
39 år, Selvstendig.
Østfold
Peter Schmidt
Kjøpmann
32 år, Unionsp.
Sør-Trøndelag
Gustav P. Blom
Sorenskriver
29 år, Unionsp.
Vestfold
Christopher Omsen
Tollprokurør
53 år, Ukjent
Oslo
Frederik Meltzer
Kjøpmann
35 år, Selvstendig.
Hordaland
Jacob Aall
Jernverkseier
41 år, Unionsp.
Aust-Agder
Peter Ulrik Hount
Byfogd
45 år, Selvstendig.
Østfold
Andreas Rogert
Justitiarius
60 år, Selvstendig.
Sør-Trøndelag
J. Wedel-Jarlsberg
Lensgreve
35 år, Unionsp.
Vestfold
Tallev Huvestad
Gårdbruker
53 år, Unionsp.
Telemark
Wilhelm Christie
Sorenskriver
36 år, Selvstendig.
Hordaland
Gregers Wulfsberg
Byfogd
34 år, Ukjent
Østfold
Richard Floer
Kaptein
47 år, Ukjent
Sør-Trøndelag
Gullik Røed
Komm.sersjant
29 år, Selvstendig.
Østfold
Hans Hein Nysom
Sogneprest
47 år, Selvstendig.
Vestfold
Peter Cloumann
Justisråd
67 år, Unionsp.
Telemark
Hans Haslum
Sersjant
25 år, Selvstendig.
Oslo
Fredrik Motzfeldt
Byfogd
34 år, Selvstendig.
Møre og Romsdal
Elling Walbøe
Gårdbruker
51 år, Unionsp.
Møre og Romsdal
Enevold Høyum
Kaptein
39 år, Selvstendig.
Østfold
Ole Evenstad
Lensmann
48 år, Selvstendig.
Hedmark
S. Løvenskiold
Kammerherre
37 år, Unionsp.
Telemark
Peter Motzfeldt
Kaptein
37 år, Selvstendig.
Oslo
Sivert Eeg
Gårdbruker
57 år, Unionsp.
Vest-Agder
Jens Stub
Prost
50 år, Unionsp.
Møre og Romsdal
Peder Balke
Korporal
35 år, Selvstendig.
Oppland
Andreas Kiønig
Sorenskriver
44 år, Selvstendig.
Hedmark
Christopher Hoen
Gårdbruker
47 år, Selvstendig.
Buskerud
Alexander Møller
Lege
52 år, Selvstendig.
Aust-Agder
Erich Jaabech
Gårdbruker
53 år, Unionsp.
Vest-Agder
Hilmar M. Krogh
Amtmann
38 år, Selvstendig.
Møre og Romsdal
Eilert Ramm
Rittmester
45 år, Selvstendig.
Oppland
Claus Bendeke
Amtmann
51 år, Selvstendig.
Hedmark
Johan Collett
Fogd
39 år, Selvstendig.
Buskerud
Zacharias Mellebye
Komm.sersjant
31 år, Selvstendig.
Hedmark
Osmund Lømsland
Gårdbruker
50 år, Unionsp.
Vest-Agder
Ole Tvedten
Lensmann
57 år, Selvstendig.
Aust-Agder
Ole Iglerød
Musketer
30 år, Selvstendig.
Østfold
Andreas Heiberg
Byfogd
47 år, Selvstendig.
Østfold
Frederik Schmidt
Prost
43 år, Selvstendig.
Buskerud
Frederik Stabell
Oberstløytnant
51 år, Unionsp.
Hedmark
Theis Lundegaard
Gårdbruker
40 år, Selvstendig.
Vest-Agder
Even Lande
Gårdbruker
56 år, Unionsp.
Aust-Agder
Johan Petersen
Oberst
57 år, Selvstendig.
Østfold
Carl A. Dahl
Byskriver
45 år, Ukjent
Østfold
Niels Loftesnæs
Musketer
25 år, Selvstendig.
Østfold
Valentin Sibbern
Major
35 år, Selvstendig.
Oslo
Jens Erichstrup
Fogd
39 år, Unionsp.
Vest-Agder
Thomas Bryn
Sorenskriver
32 år, Unionsp.
Aust-Agder
Even Thorsen
Matros
36 år, Selvstendig.
Vesfold
Nicolai Schejtli
Forvalter
61 år, Selvstendig.
Buskerud
Ole E. Holck
Kaptein
40 år, Selvstendig.
Østfold
Christian Kollerud
Gårdbruker
47 år, Ukjent
Akershus
Gabriel Lund
Kjøpmann
41 år, Selvstendig.
Vest-Agder
Jørgen Aall
Grosserer
43 år, Selvstendig.
Telemark
Peder Johnsen
Underoffiser
31 år, Selvstendig.
Vestfold
Christian Diriks
Sorenskriver
39 år, Selvstendig.
Vestfold
Peder Hjermand
Gårdbruker
60 år, Selvstendig.
Sogn og Fjordane
Christian Falsen
Sorenskriver
32 år, Selvstendig.
Akershus
Ole Amundrød
Gårdbruker
43 år, Selvstendig.
Vestfold
Paul Harildstad
Komm.sersjant
50 år, Selvstendig.
Akershus
Thomas Konow
Løytnant
18 år, Selvstendig.
Vestfold
John Moses
Grosserer
33 år, Unionsp.
Møre og Romsdal
Niels Nielsen
Sogneprest
37 år, Selvstendig.
Sogn og Fjordane
Peder Anker
Kammerherre
65 år, Unionsp.
Akershus


PRESIDENTPODIET