- Finner du noe av interesse ? -


En database med slekt, bilder, historier etc. med tilknytning til Hemne-distriktet

Notater


Treff 51 til 100 av 11,644

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 ... 233» Neste»

 #   Notater   Linket til 
51 "begges 1ste lejermaal" Nordvik, Maren Johannesdtr. (I23239)
 
52 "begges 1ste lejermaal" Svanem, Niels Olsen (I23255)
 
53 "begges 1ste lejermaal" Snigeldal, Jon Johannesen (I23271)
 
54 "begges 1ste lejermaal" Vaslag, Ingbor Andersdtr. (I23390)
 
55 "blev borte på søen" Schillander, Carl Petter (I136463)
 
56 "Brekkguten", Ola Nilsen Brekken frå Vinje, f. 1825. Han var einaste son og skulle ha garden etter faren. Men han dugde ikkje som bonde, ein upraktisk kunstnarnatur. For han var det berre felespelet, sjølve livet. Søstra, ho Ann, måtte ga garden. Sjøl fekk han ein liten plass under garden, skulle ha den
på livstid. Men han var sjeldan der, vanka vidt omkring i fleire bygder, spela til dans i bryllaup og andre lag. Stundom fekk han litt betaling for spelet, men ofte ingen ting - anna enn brennevin. Tok til å drikke og var vel heller forkommen somme tider. Når han flakka omkring med fela, var han ofte i Hemne, der han hadde mange skyldfolk. Heime i Brekka fekk han god hjelp av Ann, søster si. Denne omflakkande karen var ein stor kunstnar, som kunne trollbinde folk med spelet sitt. Han gjorde også lykke med konsert på Øra ein gong. Men han oppnådde ikkje å få spela for storfolk og i sjølve hovudstaden, slik som Myllarguten frå Telemark, enda han kanskje var like stor kunstnar. Eit bygdegeni som var for tidleg ute med kunsten sin.
(Fra "Kulturhistoria i Hemne, etter 1830") 
Brekken, Ole Nilsen (I20314)
 
57 "Brænde sig til døde i en Vandgryde" Aspjeld, Karen Oline Ingebrigtsdtr. (I85293)
 
58 "Bygdebok for Nesna" bind 1 av Øyvind Jensen på side 92/93: Han var prest 1757-1776. Sitat fra boka: Her møter vi en av de mer markante prestene i Nesnas historie. Augustinus var født i 1720 og av dansk herkomst. Faren Johan Buschmann kom fra Jylland, men hadde vært visepastor i Kvikne.

Også ei søster av Augustinus(Gidsken) kom til Nesna, og ble inngiftet i førende Nesnafamilier. Gidsken ble gift i Husby med handelsmann Ebbe Moss. Ei datter av dem ble gift med handelsmann Hans Klæboe på Saura. En sønn Christen Moss var skipper og handelsmann i Mykle- bostad i Sjona. Sjøl var den nye nesnapresten gift med Antoinette Sofie Festmann. Antoinette døde like etter at familien hadde kommet til Nesna, bare 40 år gammel. Hun ble gravlagt ved Nesna kirke 11.Januar 1758. Et par år senere giftet Buschmann seg igjen. I 1761 fikk han ei datter som ble oppkalt etter den første kona. Året etterpå kom sønnen Peter, han ble teolog. Buschmann ble samtidig som han var sogneprest i Nesna, også utnevnt til prost i Nord- Helgeland. Han må nok gis mye av æren for at det ble bygd ny kirke i Nesna.

Buschmanns største samfunnsinnsats lå innenfor skolevesenet. Det kan synes som om Buschmann var den første som virke- lig organiserte skolevesenet i Nesna-etter skoleloven. Sitat slutt. 
Buschmann, Augustinus (I53986)
 
59 "d 29 april om aftenen min inderlig elskede kone Karen Budde, herren styrke mig i min store sorg med sin vise trøst og ej forglemme mine 3de smaa umyndige børn, men tager dem i begge sine hænder" Prosch, Karen Budde f (I21330)
 
60 "de forlot stedet for å dra til Stadsbygdens Prestegjeld den 7 august 1864."
(BMH) 
Dahle, Marit Jacobsdtr. (I76242)
 
61 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. Spange, Inger Marie Bjerkan (I76423)
 
62 "Den Lykkelige" von Oldenburg, Dietrich (I109483)
 
63 "Druknet i ulykke under ekspedisjon av lokalbåt ved Espenes. Liket ikke funnet." Bjørkmo, Bernhard Karolius Karlsen (I16530)
 
64 "Druknet under kuldseiling", "Ikke gjenfunden" Kverven, Johan Arent Pedersen (I77117)
 
65 "Dränkte sig i sinnesförvirring" Aminoff, Lovisa (I147482)
 
66 "Døde Kyndelsmessedagen". ( Erik E Sagen f 1826) Aspli, Ole Iversen (I3752)
 
67 "en ulyksalig jomfrue" Kaurin, Lorentze Dorthea (I126511)
 
68 "Faderen benekter" Faber, Andrea Johanna (I93686)
 
69 "Faldt i udmarken mod eggen av en øks". Volden, Ole Arntsen (I147226)
 
70 "Faldt overbord fra fartøyet paa rejsen fra Bergen til Næsne" Olsen, Daniel Edvard (I79194)
 
71 "Falt ned af et fjeld.." Nordbukt, Arnt Andersen Fætten f (I9352)
 
72 "Finnmarja" Trøen, Marie Andersdtr. (I30265)
 
73 "Flauet"
Borstad ? 
Bardstad, Arnt Brønnildsen (I20199)
 
74 "Forblødning efter fødsel" Kastvik, Hanna Marie Johansdtr. (I123357)
 
75 "fortidliidlig sammenleje" Berhals, Ellen Halvarsdtr. (I20452)
 
76 "fortiidlig sammenleje" Hofset, Hans Andersen (I22968)
 
77 "fortiidlig sammenleje" Bjerkan, Christie Jonsdtr. (I23917)
 
78 "Funden død under en Brygge paa Baklandet i Elven" Skaret, John Jensen Moe f (I94646)
 
79 "Gammelane". Hafsmo, Ane Jonsdtr. Volden f (I1200)
 
80 "Gammelguri" Lita stue oppi Aunåsen.
Tjenestepike hos Erik Rasmussen Holden i 1865.
Losjerende, dagarbeide hos Johan Johnsen Merkesnes i 1875. 
Indset, Guri Sivertsdtr. (I78)
 
81 "Gammelsnildalingen". Snildal, Anders Iversen (I2725)
 
82 "Gubbe-Lars" Mærk, Lars Eriksen (I29353)
 
83 "Han hadde 7. oktober 1684 fått kong. bevilling som gjestegiver på Magerøy. Han var født i 1649 og drev gården Magerøy ved siden av gjestegiverstedet. Han er i 1688 sagt å være av ringe vilkår og i 1701 Noget gjeldbundet. Fra 1701 var han eier av hele gården, bestående av de to øyer Magerøy og Røstøy, en del holmer og noe jord på fastlandet. Osmarken med skog og sæter hørte også til." Magerøen, Jørgen Jensen (I49900)
 
84 "Han var både smed og snikkar og var vist ein dugande kar".(Hemneboka I s.161) Kobbskjeret, Erik Jensen Haug f (I92)
 
85 "hans 1ste hendes 3die lejermaal" Haukvik, Maria Halvorsdtr. (I23265)
 
86 "hans 2det hendes 1ste lejermaal" Fjelnset, Thore Halvarsen Fagervold f (I4029)
 
87 "Hans Kristenson Romundstad er første mannen vi veit om på denne plassen, som høyrte Nestua til.Han fekk bygsel på plassen 11. november 1818, og i festebrevet heiter det at plassen heiter for Lykkja. Hans Kristenson var født 1787 på garden Kleiverud i Sel i Gudbrandsdalen. Garden Kleiverud vart rasert under storflaumen "storofsen" i 1789, og familien måtte rydde seg ein liten heim i den bratte lia opp for garden. Hans Kristenson kom til Rindal ein gong mellom 1801 0g 1804, og han fekk seg arbeid på Romundstad. I 1817 vart han gift med Brynhild Tølløvsdatter Landsem, f. 1795, frå Landsemvollen."

Hans og Brynhild fikk 7 barn, Tølløv var deres andre barn - den eldste het Kristen.

Sitat fra bind I av Gards- og ættesoge for Rindal, side 389 
Kleivrud, Hans Christensen Røen f (I137190)
 
88 "Haves for betaling" på Aastadhaug i 1865. Mjønesaunet, Anthon Hansen (I24785)
 
89 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. Holm, Roy Egil (I40175)
 
90 "In 1886, Adolph Hostmark had come to Poulsbo and opened a store. It was logical that the post office should be in the store, which was the central meeting place for the community, so in September 1887, Adolph Hostmark became the postmaster. His building still stands and is the oldest building in Poulsbo."

(http://www.northkitsapherald.com/news/304004031.html#) 
Høstmark, Adolf Henrik (I141691)
 
91 "Iva-Maja grinda".
Logerte på Holden i 1865. 
Hollastølan, Maria Iversdtr. (I3717)
 
92 "Jo båta". Grøtnesset i 1875. Hafsmo, John Johansen (I1957)
 
93 "Jo Spellmann" Ås, John Olsen (I151839)
 
94 "Jo Åstvikjen". Hafsmo, John Olsen Åstvik f (I1898)
 
95 "John Mettesen" Myren, John Johansen (I604)
 
96 "Jon Aspli'n" Volden, John Alfred J (I2167)
 
97 "Jutska" NN, Rasmus (I135745)
 
98 "Jægtskipper" og bosatt i Trondheim, Broe veit i 1801. Sterten, Erich Andersen (I58521)
 
99 "Kasper Jo" skulla ha eid en av Hollagardene, men han måtte gå i fra den.
Han hold i første omgang tilbake Myrhaugen der han bosatte seg, men han gikk
også ifra denne garden. Siden flytta han til ei lita stue fram på Kleiva.
Han fortelles at han var svært glad i å spill kort.
Han pleide å spille til fest fram på kleiva. 
Myrhaug, Jon Caspersen (I1283)
 
100 "Knuste Hjerneskallen ved at falde af slæden imod en grindstolpe under hurtig Kjørsel i beskjenket Tilstand" Oshaugen, Peder Torgersen (I97146)
 

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 ... 233» Neste»