- Finner du noe av interesse ? -


En database med slekt, bilder, historier etc. med tilknytning til Hemne-distriktet

Notater


Treff 51 til 100 av 12,176

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 ... 244» Neste»

 #   Notater   Linket til 
51 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. Nydal, Fridtjof Johnsen (I35471)
 
52 "Bauer, Heinrich Philip, 1785 - 1863, Corpslæge. Han var født i Osterode am Hartz 17. Martz ”1785”, deltog som Saarlæge i de fransk-tydske Krige paa Napoleons Tid og blev i Hamburg fangen af de Franske under Bernadotte. I det halve Aar, Fangenskabet varede, gjorde han Tjeneste som Læge ved de franske Tropper. I Anledning af Krigen med Sverige i 1808 blev han af Sundhedscollegiet i Kiel engageret som Læge ved den norske Armee og ankom til Christiansand i Juli s.A. I Krigsaarene 1808-14 gjorde han Tjeneste paa flere Steder i det søndenfjeldske Norge, først som Compagnichirurg og fra 4. Aug. 1811 som Bataillonschirurg ved 2det Trondhjemske Infanteri-Regiment, i 1818 stod han som Bataillonschirurg ved Romsdalske nationale Musketercorps, og i Aaret 1819 blev han ansatt som Corpslæge ved samme Afdeling. Fra denne stilling erholdt han 26. Mai 1855 Afsked med Pension. Fra 1811 ? til 1833 var han bosat i Ørkedalen, naar undtages tvende Gange (sidste Gang i 1827), da han under Vacancer bestyrede Christiansunds Stadslægeembede. Fra 1833 boede han i Surendalen, hvor han døde 12 Juni 1863. Han nød i sin Tid ikke liden Tillid som Læge, navnlig som Accoucheur [4], og skal have været i Besiddelse af ualmindelige Legemskræfter."

( Norske leger 1873 )

( http://www.nordmore.museum.no/bes%C3%B8k-oss/surnadal/en-doktor-og-et-tapet-i-surnadal ) 
Bauer, Henrich Philip (I157103)
 
53 "begges 1ste lejermaal" Volden, Johan Olsen (I23095)
 
54 "begges 1ste lejermaal" Brekken, Berit Rasmusdtr. Eines f (I23160)
 
55 "begges 1ste lejermaal" Svanem, Jacob Eriksen (I23165)
 
56 "begges 1ste lejermaal" Nordvik, Erich Eliasen (I23211)
 
57 "begges 1ste lejermaal" Nordvik, Maren Johannesdtr. (I23239)
 
58 "begges 1ste lejermaal" Svanem, Niels Olsen (I23255)
 
59 "begges 1ste lejermaal" Snigeldal, Jon Johannesen (I23271)
 
60 "begges 1ste lejermaal" Vaslag, Ingbor Andersdtr. (I23390)
 
61 "blev borte på søen" Schillander, Carl Petter (I136463)
 
62 "Brekkguten", Ola Nilsen Brekken frå Vinje, f. 1825. Han var einaste son og skulle ha garden etter faren. Men han dugde ikkje som bonde, ein upraktisk kunstnarnatur. For han var det berre felespelet, sjølve livet. Søstra, ho Ann, måtte ga garden. Sjøl fekk han ein liten plass under garden, skulle ha den
på livstid. Men han var sjeldan der, vanka vidt omkring i fleire bygder, spela til dans i bryllaup og andre lag. Stundom fekk han litt betaling for spelet, men ofte ingen ting - anna enn brennevin. Tok til å drikke og var vel heller forkommen somme tider. Når han flakka omkring med fela, var han ofte i Hemne, der han hadde mange skyldfolk. Heime i Brekka fekk han god hjelp av Ann, søster si. Denne omflakkande karen var ein stor kunstnar, som kunne trollbinde folk med spelet sitt. Han gjorde også lykke med konsert på Øra ein gong. Men han oppnådde ikkje å få spela for storfolk og i sjølve hovudstaden, slik som Myllarguten frå Telemark, enda han kanskje var like stor kunstnar. Eit bygdegeni som var for tidleg ute med kunsten sin.
(Fra "Kulturhistoria i Hemne, etter 1830") 
Brekken, Ole Nilsen (I20314)
 
63 "Brænde sig til døde i en Vandgryde" Aspjeld, Karen Oline Ingebrigtsdtr. (I85293)
 
64 "Bygdebok for Nesna" bind 1 av Øyvind Jensen på side 92/93: Han var prest 1757-1776. Sitat fra boka: Her møter vi en av de mer markante prestene i Nesnas historie. Augustinus var født i 1720 og av dansk herkomst. Faren Johan Buschmann kom fra Jylland, men hadde vært visepastor i Kvikne.

Også ei søster av Augustinus(Gidsken) kom til Nesna, og ble inngiftet i førende Nesnafamilier. Gidsken ble gift i Husby med handelsmann Ebbe Moss. Ei datter av dem ble gift med handelsmann Hans Klæboe på Saura. En sønn Christen Moss var skipper og handelsmann i Mykle- bostad i Sjona. Sjøl var den nye nesnapresten gift med Antoinette Sofie Festmann. Antoinette døde like etter at familien hadde kommet til Nesna, bare 40 år gammel. Hun ble gravlagt ved Nesna kirke 11.Januar 1758. Et par år senere giftet Buschmann seg igjen. I 1761 fikk han ei datter som ble oppkalt etter den første kona. Året etterpå kom sønnen Peter, han ble teolog. Buschmann ble samtidig som han var sogneprest i Nesna, også utnevnt til prost i Nord- Helgeland. Han må nok gis mye av æren for at det ble bygd ny kirke i Nesna.

Buschmanns største samfunnsinnsats lå innenfor skolevesenet. Det kan synes som om Buschmann var den første som virke- lig organiserte skolevesenet i Nesna-etter skoleloven. Sitat slutt. 
Buschmann, Augustinus (I53986)
 
65 "d 29 april om aftenen min inderlig elskede kone Karen Budde, herren styrke mig i min store sorg med sin vise trøst og ej forglemme mine 3de smaa umyndige børn, men tager dem i begge sine hænder" Prosch, Karen Budde f (I21330)
 
66 "de forlot stedet for å dra til Stadsbygdens Prestegjeld den 7 august 1864."
(BMH) 
Dahle, Marit Jacobsdtr. (I76242)
 
67 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. Spange, Inger Marie Bjerkan (I76423)
 
68 "Den Lykkelige" von Oldenburg, Dietrich (I109483)
 
69 "Druknet i ulykke under ekspedisjon av lokalbåt ved Espenes. Liket ikke funnet." Bjørkmo, Bernhard Karolius Karlsen (I16530)
 
70 "Druknet under kuldseiling", "Ikke gjenfunden" Kverven, Johan Arent Pedersen (I77117)
 
71 "Dränkte sig i sinnesförvirring" Aminoff, Lovisa (I147482)
 
72 "Døde Kyndelsmessedagen". ( Erik E Sagen f 1826) Aspli, Ole Iversen (I3752)
 
73 "en ulyksalig jomfrue" Kaurin, Lorentze Dorthea (I126511)
 
74 "Faderen benekter" Faber, Andrea Johanna (I93686)
 
75 "Faldt i udmarken mod eggen av en øks". Volden, Ole Arntsen (I147226)
 
76 "Faldt overbord fra fartøyet paa rejsen fra Bergen til Næsne" Olsen, Daniel Edvard (I79194)
 
77 "Falt ned af et fjeld.." Nordbukt, Arnt Andersen Fætten f (I9352)
 
78 "Finnmarja" Trøen, Marie Andersdtr. (I30265)
 
79 "Flauet"
Borstad ? 
Bardstad, Arnt Brønnildsen (I20199)
 
80 "Forblødning efter fødsel" Kastvik, Hanna Marie Johansdtr. (I123357)
 
81 "fortidliidlig sammenleje" Berhals, Ellen Halvarsdtr. (I20452)
 
82 "fortiidlig sammenleje" Hofset, Hans Andersen (I22968)
 
83 "fortiidlig sammenleje" Bjerkan, Christie Jonsdtr. (I23917)
 
84 "Funden død under en Brygge paa Baklandet i Elven" Skaret, John Jensen Moe f (I94646)
 
85 "Gammelane". Hafsmo, Ane Jonsdtr. Volden f (I1200)
 
86 "Gammelguri" Lita stue oppi Aunåsen.
Tjenestepike hos Erik Rasmussen Holden i 1865.
Losjerende, dagarbeide hos Johan Johnsen Merkesnes i 1875. 
Indset, Guri Sivertsdtr. (I78)
 
87 "Gammelsnildalingen". Snildal, Anders Iversen (I2725)
 
88 "Gubbe-Lars" Mærk, Lars Eriksen (I29353)
 
89 "Han hadde 7. oktober 1684 fått kong. bevilling som gjestegiver på Magerøy. Han var født i 1649 og drev gården Magerøy ved siden av gjestegiverstedet. Han er i 1688 sagt å være av ringe vilkår og i 1701 Noget gjeldbundet. Fra 1701 var han eier av hele gården, bestående av de to øyer Magerøy og Røstøy, en del holmer og noe jord på fastlandet. Osmarken med skog og sæter hørte også til." Magerøen, Jørgen Jensen (I49900)
 
90 "Han var både smed og snikkar og var vist ein dugande kar".(Hemneboka I s.161) Kobbskjeret, Erik Jensen Haug f (I92)
 
91 "hans 1ste hendes 3die lejermaal" Haukvik, Maria Halvorsdtr. (I23265)
 
92 "hans 2det hendes 1ste lejermaal" Fjelnset, Thore Halvarsen Fagervold f (I4029)
 
93 "Hans Kristenson Romundstad er første mannen vi veit om på denne plassen, som høyrte Nestua til.Han fekk bygsel på plassen 11. november 1818, og i festebrevet heiter det at plassen heiter for Lykkja. Hans Kristenson var født 1787 på garden Kleiverud i Sel i Gudbrandsdalen. Garden Kleiverud vart rasert under storflaumen "storofsen" i 1789, og familien måtte rydde seg ein liten heim i den bratte lia opp for garden. Hans Kristenson kom til Rindal ein gong mellom 1801 0g 1804, og han fekk seg arbeid på Romundstad. I 1817 vart han gift med Brynhild Tølløvsdatter Landsem, f. 1795, frå Landsemvollen."

Hans og Brynhild fikk 7 barn, Tølløv var deres andre barn - den eldste het Kristen.

Sitat fra bind I av Gards- og ættesoge for Rindal, side 389 
Kleivrud, Hans Christensen Røen f (I137190)
 
94 "Haves for betaling" på Aastadhaug i 1865. Mjønesaunet, Anthon Hansen (I24785)
 
95 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. Holm, Roy Egil (I40175)
 
96 "Hodeløs han vandret heden" ---> https://blogg.vm.ntnu.no/samlingsglimt/2012/01/06/hodeloes-vandret-han-heden/


Jens Larsen Halden ble den 4.juni 1850 halshugget på Sluppen i Trondheim - se nr.43 på fol.257b-258a her: Strinda (Lade), ( https://media.digitalarkivet.no/view/2354/274 ) - for mordet på en annen rørosing, Peder Jensen Gullikstad, forøvet i Trondheim ett år tidligere, den 25.juni 1849 - se nr.25 på fol.254b-255a her: ( https://media.digitalarkivet.no/view/2354/271 ), Døde og begravede 1849.


Den henrettede drapsmannen Jens Larsen Halden ble ikke akkurat født med sølvskje i munnen. Ved konfirmasjonen skrev presten om ham: meget ussel i bogst.Kundskab - forsømt, Faderen død, Moderen og mange Børn i Betler Stand, maae ved Grube Arbeide underholde den hele Familie - se nr.23 her: ( https://media.digitalarkivet.no/view/16224/263 ), Konfirmerte 1838, side 359.


( https://forum.arkivverket.no/topic/204621-jens-larsen-haldenhallen-f-13111821-halshugget-for-rovmord-04061850/ )


( https://lokalhistoriewiki.no/D%C3%B8dsstraff )


( https://lokalhistoriewiki.no/wiki/Samson_Isberg ) 
Hallen, Jens Larsen (I171227)
 
97 "Hr. Christopher Lauritzen Friis var født 1592 i Bogense på Fyen, blev student ved Kjøbenshavn universitet 19/11 1613 og i 1622 kallet til kapelan hos sognepresten hr. Christen Clementsen i Ske i det dengang norske landskap Bohuslen. Ennu i 1633 levde hr. Christen som meget gammel mann, men i 1635 må han være avgått ved døden, og hr. Christopher Friis blev da sogneprest efter ham, for på Ske kirkes prekestol står en inskipsjon: «1635. C. L. F», og denne er ikke kommet der i anledning av nogen oppusning eller staffering og kan derfor selvsagt ikke være anbragt av en kapellan. Hr. Christopher var med heder og ære sogneprest i Ske til sin død 3/10 1667. Hans død «spordes öfver hela Bohuslän, för sin troras svaghet skull, sist udi Julii månad, dock är han d. 3. dennes först afsompnadt», heter det i en skrivelse til kancelliet i Kjøbenhavn av oktober 1667. Hans gravsten ligger i kirkens store midtgang, nu skjult under det tregulv som blev lagt i 1860-årene, og er inskribert: «Her. under. hviler. hederlig. oc. vellerte. mand. her. Christoffer. Lavritzon. barnfødd. i. Bogensee. i. Fyen. anno 1592. var. sognepræst. i. Skiedid. sogn. i. Baahus. læn. i. Wijgen. 45. aars . tid. oc. saligen. hensof. anno. 1667. den 3. october. i. sin. alders. 75. aar. oc 8. maaneder. Gud. gifve. hannem. een. ærefuld. opstandelse.» Efter inskripsjonen må han ha vært compastor fra 1622 og har som sådan styrt kallet i den gamle og formodentlig skrøpelige hr. Christens siste 13 år.

"Hr. Christopher Friis' hustru het Maren Christensdatter. Hun var datter av nevnte Hr. Christen Clementsen, sogneprest til ske fra 1580, og Margrethe Nielsdatter, og således av gammel geistlig ætt fra Oslo. Maren levde ennu i 1674 som enke på Fredrikshald hos sin sønn byskriver Niels Friis. I ett eller flere ekteskap hadde hr. Christopher, foruten ovennevnte datter Viveke, mange barn, av hvilke hr. Lars Friis blev kapellan i 1653 i Ske, Anders Friis byfoged på Fredrikshald, Nils Friis byskriver s.steds, Pernille Friis gift med sogneprest til Id og Fredrikshald hr. Niels Olsen Dorph (besteforeldre til biskop i Oslo og Hamar stift Niels Dorph), Maren Friis gift med sogneprest til Aremark hr. Iver Hansen Morbach, Christence Friis gift først med Henrik Thorsen og derpå med Christen Jensen Ørebach, handelsmann på Fredrikshald."

( http://dis-danmark.dk/bibliotek/900150.pdf ) 
Friis, Christopher Lauritzsen (I161628)
 
98 "In 1886, Adolph Hostmark had come to Poulsbo and opened a store. It was logical that the post office should be in the store, which was the central meeting place for the community, so in September 1887, Adolph Hostmark became the postmaster. His building still stands and is the oldest building in Poulsbo."

(http://www.northkitsapherald.com/news/304004031.html#) 
Høstmark, Adolf Henrik (I141691)
 
99 "Iva-Maja grinda".
Logerte på Holden i 1865. 
Hollastølan, Maria Iversdtr. (I3717)
 
100 "Jo båta". Grøtnesset i 1875. Hafsmo, John Johansen (I1957)
 

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 ... 244» Neste»