- Finner du noe av interesse ? -


En database med slekt, bilder, historier etc. med tilknytning til Hemne-distriktet

Notater


Treff 201 til 250 av 11,748

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 235» Neste»

 #   Notater   Linket til 
201 1769: Konfirmert Ole Michelsen Ness. Ness, Ole Michelsen (I4017)
 
202 1769: Konfirmert, Guru Nilsd Aae.
Usikker på foreldrene. 
Aae, Gurue Nilsdtr. Berdal f (I913)
 
203 1774: Anders solgte Attvending til Arngrim Arensson Annolden for 180 riksd. Attvending, Anders Iversen (I3990)
 
204 1781: lyste Åmund Brønildsen Gisvoldløkken si odelsrett til Songli, og i 1786
selde Ole Andersen garden til Amund Brønnildsen. Han pantsette garden til
Henrich Schøtt for 360 riksdaler. 
Songli, Amund Brønnildson Songli f (I3953)
 
205 1792: Gift med Ola Olsen Lamvik. Haltvik, Anne Ivarsdtr. (I4104)
 
206 1792: skøytte Åmund garden til eldste sønnen, jon, for 360 riksd. og kår til
faren og more Dordi Jonsd. Han pantsette garden for 350 riksd. til Bente
Blichfeldt. 
Songli, John Amundsen (I482)
 
207 18 år Finseth, Bergetha Petronelle Larsdtr. (I146709)
 
208 18.09.1841 Skjøte på GNR:95 BNR:3, Volden.
En Iver Eriksen 6 år i 1801 på Sæterbak i Orkdal.
Test: Peder ...... , Asbiørn .... , Dordi Graven, Gjertru Jon...
1833 skøytte Iver 5 marklag av Sæterbakk til Arngrim Olsen for 180 sp.dlr.
9. mars 1844 selte Iver Eriksen til Ole Henriksen Ødegård - 1 ort 16 sk. - for
200 sp.dlr.
Finner ikke Konfirmasjon. 
Sæterbakk, Iver Eriksen Volden f (I106)
 
209 1800: Marit Andersd Rustli???? (KB-1795-2-G9) Fikkan, Marit Andersdtr. (I20413)
 
210 1801 Folketellingen: Enke har kaar. Bye, Beret Pedersdtr. (I4085)
 
211 1801 Folketellingen: Qvaale, Marta Olsd, Inderst, 29 aar, Ugift, Dagleyer.
Marta Olsd Øraqvaale? ved gifte. 
Qvaale, Martha Olsdtr. Bye f (I4083)
 
212 1801 står det Christi Olsd 50 år ??? Lian, Christi Nilsdtr. (I18927)
 
213 1801, Kilde (S1899)
 
214 1801, Kilde (S1900)
 
215 1801:
Enke 1 gang.
Underholdes hos sønnen med haandarbeyde 
Larsdtr., Marta (I141315)
 
216 1804 Halvorsen, Erik (I10993)
 
217 1806 ? Strøm, Sara Christina Lossius (I26580)
 
218 1806 Konfirmert: Arnt Eriksen Sæterbach 16 1/2 aar. Sæterbakk, Arnt Ericsen (I2537)
 
219 1806. Konfirmert Orkdal, Ole Larsen Snøshagen 16 aar.
07/06-1841: Kirkeboka Orkdal s 282. Ugifte Ole Larsen Snøsen flyttet til Hemne
Test: Brynnild Harrang, Peder Engløkken, Anders Fossmoe, Marith Harrang, Kari
Olsd Snausen. 
Snøsen, Ole Larsen Harrang f (I473)
 
220 1808: Konfirmert Jacob Eriksen Sæterbach 15 aar.
Test: Ole Jonsen Jamtgaard, Jon Andersen Stokke, Anders Larsen Dørdal, Marith
Harrang og Elie Olsd Winterdal. 
Sæterbakk, Jakob Ericsen (I2538)
 
221 1812 Konfirmert: Amund Johnsen Songli 15 1/2 aar.
Test: Ingebrigt Øren, Rasmus Waawasli, Peder Harrang, Ingebor Melby og Elie
Meegaar...... 
Songli, Amund Johnsen (I488)
 
222 1812 Konfirmert: Marit Eriksd Sæterbakk 14 aar. Sæterbakk, Marit Ericsd (I2539)
 
223 1816 Konfirmert: Iver Eriksen Sæterbakk 14 1/2 aar. Sæterbakk, Iver Eriksen Hollastølan f (I3712)
 
224 1816 Orkdal: Konfirmert. Songli, Dordi Jonsdtr. (I4044)
 
225 1817: "velærværdige hr pastor sognepræst til Sundalen, enkemand" Tønder, Peder Borch (I22937)
 
226 1840, 1847 Johnsdtr., Ingeborg (I108095)
 
227 1848? Familie F11727
 
228 1858-1878 Kistrand
1910-1923 Kamøyvær
1878-1910 Skipsfjord 
Johannesen, Ole Johan (I16485)
 
229 1865. Oppfostringsbarn Volden, 6 år.
1875. Tjenestepike Volden. Til Amerika i 1881. 
Forren, Ragnhild Andersdtr. Vuttudal f (I2779)
 
230 1865: Datter av tjenestekvinne i Belsvik.
1875: Tjenestepike i Dypsæter. 
Belsvik, Elen Johansdtr. Ness f (I3818)
 
231 1865: Dreng Søflid 18 år.
1875: Tjenestekarl Prøvesten f 1849.
1900: Husmann på Hollaaune f 1846. 
Sydholt, Sivert Fredriksen Hollaaunet f (I3485)
 
232 1865: Skograndskleiva.
1875: Berg Hemne. 
Sætersæter, Knut Eriksen (I2135)
 
233 1865: Tjenestepige Holden hos Ole Eriksen 23 år.
1875: (Stølan) Tilreisende ; Inderst, Skredder, Prøvesten, f 1843.
1875: Prøvestein; Tilreisende tjenestepige f 1843.
1900: Husmannskone Aune, f 1841.
Faddere: Christian Sporild, Sivert Aunøen, Esten ibid, Marit Sporild,
Kari Aunøen, Eli L...... 
Hollastølan, Marit Iversdtr. Hollaaunet f (I3486)
 
234 1865: Tjenestepige Holden hos Ole Eriksen.
1875: Husholder Kirksæter hos Handelsmand Sivert Sivertsen. 
Sætersæter, Jorund Johannesdtr. (I3584)
 
235 1865: Øyangen
1875: Otervik, Hitra 
Bjørndal, Bereth Ingebrigtsdtr. (I26442)
 
236 1865: Øyangen, Lensvik
1875: Otervik, Hitra 
Øyangsli, Johan Bernt Johnsen Monsø f (I81241)
 
237 1865= Berenthine Iversdtr., Berntine (I84556)
 
238 1871 Frydenlund, Otilie Knoph f (I117518)
 
239 1874: "I denne høst blev anlagt en brobygning over elven ved Aanesset hvori
hele Hollagrenden deltog, med undtagelse af Brynjulf Holden som anlagde en
alene ved Kneppet." (Erik E Sagen f 1826) 
Holden, Brynjulf Eriksen (I246)
 
240 1875: Bergmester i Meråker Lorck, Lorentz Ferdinand (I122077)
 
241 1875: Ernærer sig ved Spinding, Dagarbeide og hjælper Forældrene Endresdtr., Gjertrud (I152884)
 
242 1875: Husmand (uden Jord) har Underholdingsbidrag af Ørkedals Fattigkasse til sin Familie Krogdahl, Ingebrigt Larsen (I152860)
 
243 1875: Otervik, Hitra

I 1877 overtok han sammen med sin bror Ottervika i Kvenvær etter faren. Ingebrigt ble kjøpt ut og Anders ble boende på bruket. 
Snildli, Anders Johnsen Ottervik f (I27857)
 
244 1875: Tjenestepige på Myrhaug.
1900: Budeie på Holden. 
Aunmo, Randi Andersdtr. (I4180)
 
245 1877 er korrekt fødselsår Strand, Johan Anton Nilsen (I31258)
 
246 1885: inden skjersjers Skiper Egen Fartøi Witsø, Michel Arntsen (I26137)
 
247 1885: Silsøs med Dampskip Leit. Qvidahl, Jon Andreas (I158214)
 
248 1889: "En 14 dage før jul døde gamle Ole Lyngen paa Vuttudal 86 aar gammel."
(Erik E Sagen f 1826)
Flytta til Wutudal frå Meldal i 1840. 
Lyngen, Ole Johnsen (I3197)
 
249 1891 var Marit tjenestepike hos pensjonert sogneprest Christian Nannestad i Namsos.

I 1910 var hun fortsatt i Namsos hos enken etter sognepresten. 
Mjøen, Marit Ingebrigtsdtr. (I159705)
 
250 1893: "Min svigersøn Albert Bugten reiste til Amerika denne vaar." (Erik E
Sagen f 1826)

Far: Olaus Eliassen Vik 
Bugten, Albert Olausen (I1020)
 

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 235» Neste»