- Finner du noe av interesse ? -


En database med slekt, bilder, historier etc. med tilknytning til Hemne-distriktet

Notater


Treff 201 til 250 av 11,804

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 237» Neste»

 #   Notater   Linket til 
201 1756: Konfirmert Ingebor Olsd Moe. Moe, Ingebor Olsdtr. (I20150)
 
202 1766: Konfirmert Berit Nielsd Aae:
Forlovere: Ole Berg og Nils Mercesnesse.
Usikker på foreldrene. 
Aae, Berit Nielsdtr. Merkesnes f (I1323)
 
203 1767: Konfirmert Johannes Michelsen Ness. Ness, Johannes Michelsen (I4016)
 
204 1769: Konfirmert Ole Michelsen Ness. Ness, Ole Michelsen (I4017)
 
205 1769: Konfirmert, Guru Nilsd Aae.
Usikker på foreldrene. 
Aae, Gurue Nilsdtr. Berdal f (I913)
 
206 1774: Anders solgte Attvending til Arngrim Arensson Annolden for 180 riksd. Attvending, Anders Iversen (I3990)
 
207 1781: lyste Åmund Brønildsen Gisvoldløkken si odelsrett til Songli, og i 1786
selde Ole Andersen garden til Amund Brønnildsen. Han pantsette garden til
Henrich Schøtt for 360 riksdaler. 
Songli, Amund Brønnildson Songli f (I3953)
 
208 1792: Gift med Ola Olsen Lamvik. Haltvik, Anne Ivarsdtr. (I4104)
 
209 1792: skøytte Åmund garden til eldste sønnen, jon, for 360 riksd. og kår til
faren og more Dordi Jonsd. Han pantsette garden for 350 riksd. til Bente
Blichfeldt. 
Songli, John Amundsen (I482)
 
210 18 år Finseth, Bergetha Petronelle Larsdtr. (I146709)
 
211 18.09.1841 Skjøte på GNR:95 BNR:3, Volden.
En Iver Eriksen 6 år i 1801 på Sæterbak i Orkdal.
Test: Peder ...... , Asbiørn .... , Dordi Graven, Gjertru Jon...
1833 skøytte Iver 5 marklag av Sæterbakk til Arngrim Olsen for 180 sp.dlr.
9. mars 1844 selte Iver Eriksen til Ole Henriksen Ødegård - 1 ort 16 sk. - for
200 sp.dlr.
Finner ikke Konfirmasjon. 
Sæterbakk, Iver Eriksen Volden f (I106)
 
212 1800: Marit Andersd Rustli???? (KB-1795-2-G9) Fikkan, Marit Andersdtr. (I20413)
 
213 1801 Folketellingen: Enke har kaar. Bye, Beret Pedersdtr. (I4085)
 
214 1801 Folketellingen: Qvaale, Marta Olsd, Inderst, 29 aar, Ugift, Dagleyer.
Marta Olsd Øraqvaale? ved gifte. 
Qvaale, Martha Olsdtr. Bye f (I4083)
 
215 1801 står det Christi Olsd 50 år ??? Lian, Christi Nilsdtr. (I18927)
 
216 1801, Kilde (S1899)
 
217 1801, Kilde (S1900)
 
218 1801:
Enke 1 gang.
Underholdes hos sønnen med haandarbeyde 
Larsdtr., Marta (I141315)
 
219 1804 Halvorsen, Erik (I10993)
 
220 1806 ? Strøm, Sara Christina Lossius (I26580)
 
221 1806 Konfirmert: Arnt Eriksen Sæterbach 16 1/2 aar. Sæterbakk, Arnt Ericsen (I2537)
 
222 1806. Konfirmert Orkdal, Ole Larsen Snøshagen 16 aar.
07/06-1841: Kirkeboka Orkdal s 282. Ugifte Ole Larsen Snøsen flyttet til Hemne
Test: Brynnild Harrang, Peder Engløkken, Anders Fossmoe, Marith Harrang, Kari
Olsd Snausen. 
Snøsen, Ole Larsen Harrang f (I473)
 
223 1808: Konfirmert Jacob Eriksen Sæterbach 15 aar.
Test: Ole Jonsen Jamtgaard, Jon Andersen Stokke, Anders Larsen Dørdal, Marith
Harrang og Elie Olsd Winterdal. 
Sæterbakk, Jakob Ericsen (I2538)
 
224 1812 Konfirmert: Amund Johnsen Songli 15 1/2 aar.
Test: Ingebrigt Øren, Rasmus Waawasli, Peder Harrang, Ingebor Melby og Elie
Meegaar...... 
Songli, Amund Johnsen (I488)
 
225 1812 Konfirmert: Marit Eriksd Sæterbakk 14 aar. Sæterbakk, Marit Ericsd (I2539)
 
226 1816 Konfirmert: Iver Eriksen Sæterbakk 14 1/2 aar. Sæterbakk, Iver Eriksen Hollastølan f (I3712)
 
227 1816 Orkdal: Konfirmert. Songli, Dordi Jonsdtr. (I4044)
 
228 1817: "velærværdige hr pastor sognepræst til Sundalen, enkemand" Tønder, Peder Borch (I22937)
 
229 1840, 1847 Johnsdtr., Ingeborg (I108095)
 
230 1848? Familie F11727
 
231 1858-1878 Kistrand
1910-1923 Kamøyvær
1878-1910 Skipsfjord 
Johannesen, Ole Johan (I16485)
 
232 1865. Oppfostringsbarn Volden, 6 år.
1875. Tjenestepike Volden. Til Amerika i 1881. 
Forren, Ragnhild Andersdtr. Vuttudal f (I2779)
 
233 1865: Datter av tjenestekvinne i Belsvik.
1875: Tjenestepike i Dypsæter. 
Belsvik, Elen Johansdtr. Ness f (I3818)
 
234 1865: Dreng Søflid 18 år.
1875: Tjenestekarl Prøvesten f 1849.
1900: Husmann på Hollaaune f 1846. 
Sydholt, Sivert Fredriksen Hollaaunet f (I3485)
 
235 1865: Skograndskleiva.
1875: Berg Hemne. 
Sætersæter, Knut Eriksen (I2135)
 
236 1865: Tjenestepige Holden hos Ole Eriksen 23 år.
1875: (Stølan) Tilreisende ; Inderst, Skredder, Prøvesten, f 1843.
1875: Prøvestein; Tilreisende tjenestepige f 1843.
1900: Husmannskone Aune, f 1841.
Faddere: Christian Sporild, Sivert Aunøen, Esten ibid, Marit Sporild,
Kari Aunøen, Eli L...... 
Hollastølan, Marit Iversdtr. Hollaaunet f (I3486)
 
237 1865: Tjenestepige Holden hos Ole Eriksen.
1875: Husholder Kirksæter hos Handelsmand Sivert Sivertsen. 
Sætersæter, Jorund Johannesdtr. (I3584)
 
238 1865: Øyangen
1875: Otervik, Hitra 
Bjørndal, Bereth Ingebrigtsdtr. (I26442)
 
239 1865: Øyangen, Lensvik
1875: Otervik, Hitra 
Øyangsli, Johan Bernt Johnsen Monsø f (I81241)
 
240 1865= Berenthine Iversdtr., Berntine (I84556)
 
241 1871 Frydenlund, Otilie Knoph f (I117518)
 
242 1874: "I denne høst blev anlagt en brobygning over elven ved Aanesset hvori
hele Hollagrenden deltog, med undtagelse af Brynjulf Holden som anlagde en
alene ved Kneppet." (Erik E Sagen f 1826) 
Holden, Brynjulf Eriksen (I246)
 
243 1875: Bergmester i Meråker Lorck, Lorentz Ferdinand (I122077)
 
244 1875: Ernærer sig ved Spinding, Dagarbeide og hjælper Forældrene Endresdtr., Gjertrud (I152884)
 
245 1875: Husmand (uden Jord) har Underholdingsbidrag af Ørkedals Fattigkasse til sin Familie Krogdahl, Ingebrigt Larsen (I152860)
 
246 1875: Otervik, Hitra

I 1877 overtok han sammen med sin bror Ottervika i Kvenvær etter faren. Ingebrigt ble kjøpt ut og Anders ble boende på bruket. 
Snildli, Anders Johnsen Ottervik f (I27857)
 
247 1875: Tjenestepige på Myrhaug.
1900: Budeie på Holden. 
Aunmo, Randi Andersdtr. (I4180)
 
248 1877 er korrekt fødselsår Strand, Johan Anton Nilsen (I31258)
 
249 1885: inden skjersjers Skiper Egen Fartøi Witsø, Michel Arntsen (I26137)
 
250 1885: Silsøs med Dampskip Leit. Qvidahl, Jon Andreas (I158214)
 

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 237» Neste»