- Finner du noe av interesse ? -


En database med slekt, bilder, historier etc. med tilknytning til Hemne-distriktet

Notater


Treff 201 til 250 av 11,773

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 236» Neste»

 #   Notater   Linket til 
201 1766: Konfirmert Berit Nielsd Aae:
Forlovere: Ole Berg og Nils Mercesnesse.
Usikker på foreldrene. 
Aae, Berit Nielsdtr. Merkesnes f (I1323)
 
202 1767: Konfirmert Johannes Michelsen Ness. Ness, Johannes Michelsen (I4016)
 
203 1769: Konfirmert Ole Michelsen Ness. Ness, Ole Michelsen (I4017)
 
204 1769: Konfirmert, Guru Nilsd Aae.
Usikker på foreldrene. 
Aae, Gurue Nilsdtr. Berdal f (I913)
 
205 1774: Anders solgte Attvending til Arngrim Arensson Annolden for 180 riksd. Attvending, Anders Iversen (I3990)
 
206 1781: lyste Åmund Brønildsen Gisvoldløkken si odelsrett til Songli, og i 1786
selde Ole Andersen garden til Amund Brønnildsen. Han pantsette garden til
Henrich Schøtt for 360 riksdaler. 
Songli, Amund Brønnildson Songli f (I3953)
 
207 1792: Gift med Ola Olsen Lamvik. Haltvik, Anne Ivarsdtr. (I4104)
 
208 1792: skøytte Åmund garden til eldste sønnen, jon, for 360 riksd. og kår til
faren og more Dordi Jonsd. Han pantsette garden for 350 riksd. til Bente
Blichfeldt. 
Songli, John Amundsen (I482)
 
209 18 år Finseth, Bergetha Petronelle Larsdtr. (I146709)
 
210 18.09.1841 Skjøte på GNR:95 BNR:3, Volden.
En Iver Eriksen 6 år i 1801 på Sæterbak i Orkdal.
Test: Peder ...... , Asbiørn .... , Dordi Graven, Gjertru Jon...
1833 skøytte Iver 5 marklag av Sæterbakk til Arngrim Olsen for 180 sp.dlr.
9. mars 1844 selte Iver Eriksen til Ole Henriksen Ødegård - 1 ort 16 sk. - for
200 sp.dlr.
Finner ikke Konfirmasjon. 
Sæterbakk, Iver Eriksen Volden f (I106)
 
211 1800: Marit Andersd Rustli???? (KB-1795-2-G9) Fikkan, Marit Andersdtr. (I20413)
 
212 1801 Folketellingen: Enke har kaar. Bye, Beret Pedersdtr. (I4085)
 
213 1801 Folketellingen: Qvaale, Marta Olsd, Inderst, 29 aar, Ugift, Dagleyer.
Marta Olsd Øraqvaale? ved gifte. 
Qvaale, Martha Olsdtr. Bye f (I4083)
 
214 1801 står det Christi Olsd 50 år ??? Lian, Christi Nilsdtr. (I18927)
 
215 1801, Kilde (S1899)
 
216 1801, Kilde (S1900)
 
217 1801:
Enke 1 gang.
Underholdes hos sønnen med haandarbeyde 
Larsdtr., Marta (I141315)
 
218 1804 Halvorsen, Erik (I10993)
 
219 1806 ? Strøm, Sara Christina Lossius (I26580)
 
220 1806 Konfirmert: Arnt Eriksen Sæterbach 16 1/2 aar. Sæterbakk, Arnt Ericsen (I2537)
 
221 1806. Konfirmert Orkdal, Ole Larsen Snøshagen 16 aar.
07/06-1841: Kirkeboka Orkdal s 282. Ugifte Ole Larsen Snøsen flyttet til Hemne
Test: Brynnild Harrang, Peder Engløkken, Anders Fossmoe, Marith Harrang, Kari
Olsd Snausen. 
Snøsen, Ole Larsen Harrang f (I473)
 
222 1808: Konfirmert Jacob Eriksen Sæterbach 15 aar.
Test: Ole Jonsen Jamtgaard, Jon Andersen Stokke, Anders Larsen Dørdal, Marith
Harrang og Elie Olsd Winterdal. 
Sæterbakk, Jakob Ericsen (I2538)
 
223 1812 Konfirmert: Amund Johnsen Songli 15 1/2 aar.
Test: Ingebrigt Øren, Rasmus Waawasli, Peder Harrang, Ingebor Melby og Elie
Meegaar...... 
Songli, Amund Johnsen (I488)
 
224 1812 Konfirmert: Marit Eriksd Sæterbakk 14 aar. Sæterbakk, Marit Ericsd (I2539)
 
225 1816 Konfirmert: Iver Eriksen Sæterbakk 14 1/2 aar. Sæterbakk, Iver Eriksen Hollastølan f (I3712)
 
226 1816 Orkdal: Konfirmert. Songli, Dordi Jonsdtr. (I4044)
 
227 1817: "velærværdige hr pastor sognepræst til Sundalen, enkemand" Tønder, Peder Borch (I22937)
 
228 1840, 1847 Johnsdtr., Ingeborg (I108095)
 
229 1848? Familie F11727
 
230 1858-1878 Kistrand
1910-1923 Kamøyvær
1878-1910 Skipsfjord 
Johannesen, Ole Johan (I16485)
 
231 1865. Oppfostringsbarn Volden, 6 år.
1875. Tjenestepike Volden. Til Amerika i 1881. 
Forren, Ragnhild Andersdtr. Vuttudal f (I2779)
 
232 1865: Datter av tjenestekvinne i Belsvik.
1875: Tjenestepike i Dypsæter. 
Belsvik, Elen Johansdtr. Ness f (I3818)
 
233 1865: Dreng Søflid 18 år.
1875: Tjenestekarl Prøvesten f 1849.
1900: Husmann på Hollaaune f 1846. 
Sydholt, Sivert Fredriksen Hollaaunet f (I3485)
 
234 1865: Skograndskleiva.
1875: Berg Hemne. 
Sætersæter, Knut Eriksen (I2135)
 
235 1865: Tjenestepige Holden hos Ole Eriksen 23 år.
1875: (Stølan) Tilreisende ; Inderst, Skredder, Prøvesten, f 1843.
1875: Prøvestein; Tilreisende tjenestepige f 1843.
1900: Husmannskone Aune, f 1841.
Faddere: Christian Sporild, Sivert Aunøen, Esten ibid, Marit Sporild,
Kari Aunøen, Eli L...... 
Hollastølan, Marit Iversdtr. Hollaaunet f (I3486)
 
236 1865: Tjenestepige Holden hos Ole Eriksen.
1875: Husholder Kirksæter hos Handelsmand Sivert Sivertsen. 
Sætersæter, Jorund Johannesdtr. (I3584)
 
237 1865: Øyangen
1875: Otervik, Hitra 
Bjørndal, Bereth Ingebrigtsdtr. (I26442)
 
238 1865: Øyangen, Lensvik
1875: Otervik, Hitra 
Øyangsli, Johan Bernt Johnsen Monsø f (I81241)
 
239 1865= Berenthine Iversdtr., Berntine (I84556)
 
240 1871 Frydenlund, Otilie Knoph f (I117518)
 
241 1874: "I denne høst blev anlagt en brobygning over elven ved Aanesset hvori
hele Hollagrenden deltog, med undtagelse af Brynjulf Holden som anlagde en
alene ved Kneppet." (Erik E Sagen f 1826) 
Holden, Brynjulf Eriksen (I246)
 
242 1875: Bergmester i Meråker Lorck, Lorentz Ferdinand (I122077)
 
243 1875: Ernærer sig ved Spinding, Dagarbeide og hjælper Forældrene Endresdtr., Gjertrud (I152884)
 
244 1875: Husmand (uden Jord) har Underholdingsbidrag af Ørkedals Fattigkasse til sin Familie Krogdahl, Ingebrigt Larsen (I152860)
 
245 1875: Otervik, Hitra

I 1877 overtok han sammen med sin bror Ottervika i Kvenvær etter faren. Ingebrigt ble kjøpt ut og Anders ble boende på bruket. 
Snildli, Anders Johnsen Ottervik f (I27857)
 
246 1875: Tjenestepige på Myrhaug.
1900: Budeie på Holden. 
Aunmo, Randi Andersdtr. (I4180)
 
247 1877 er korrekt fødselsår Strand, Johan Anton Nilsen (I31258)
 
248 1885: inden skjersjers Skiper Egen Fartøi Witsø, Michel Arntsen (I26137)
 
249 1885: Silsøs med Dampskip Leit. Qvidahl, Jon Andreas (I158214)
 
250 1889: "En 14 dage før jul døde gamle Ole Lyngen paa Vuttudal 86 aar gammel."
(Erik E Sagen f 1826)
Flytta til Wutudal frå Meldal i 1840. 
Lyngen, Ole Johnsen (I3197)
 

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 236» Neste»