- Finner du noe av interesse ? -


En database med slekt, bilder, historier etc. med tilknytning til Hemne-distriktet

Notater


Treff 11,601 til 11,650 av 11,692

      «Forrige «1 ... 229 230 231 232 233 234 Neste»

 #   Notater   Linket til 
11601 WAGONER US ARMY
WORLD WAR I
MINNESOTA 
Witsoe, Odin A. (I32474)
 
11602 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. Mondale, Walter Frederick (I11668)
 
11603 Was killed in a milk truck accident. Andersen, Howard Leslie (I149033)
 
11604 Wedel Jarlsberg

Norsk adelsslekt av tysk opprinnelse.Slekten kom til Norge med feltmarskalk Gustav Wilhelm Wedel (1641 - 1717), som trådte i dansk tjeneste 1678, og ble utnevnt til kommanderende general i Norge 1681. 1683 kjøpte han JARLSBERG grevskap av Ulrik Fredrik Gyldenløve, og fikk 1684 tittelen lensgreve Wedel af Jarlsberg. Hans sønn, visestattholder i Oldenburg, greve Georg Ernst Wedel Jarlsberg (1666 - 1717), døde før faren, så grevskapet gikk til sønnesønnen, lensgreve Frederik Anton Wedel Jarlsberg (1694 - 1738). Han var far til general, lensgreve Frederik Christian Otto Wedel Jarlsberg (1718 - 76), hvis sønn, diplomaten lensgreve Frederik Anton Wedel Jarlsberg (1748 - 1811), var far til stattholder, lensgreve Johan Caspar Herman Wedel Jarlsberg (1779 - 1840), kommanderende general, hoffsjef, baron Ferdinand Carl Maria Wedel Jarlsberg (1781 - 1857), baron Wilhelm Frederik Wedel Jarlsberg (1786 -1855) til Elingård og baron Christian Frederik Wedel Jarlsberg (1788 - 1854) til Fornebo. Sistnevntes datter Adelaide (1821 - 77) var mor til Fridtjof Nansen.

Stattholder, lensgreve J. C. Herman Wedel Jarlsberg var gift med Peder Ankers datter Karen (1789–1849), og kom dermed i besittelse av svigerfarens godser med Bogstad, Vækerø, Bærums og Hakadals verk, Nordmarka m.m. Deres eldste sønn, lensgreve Peder Anker (Per) Wedel Jarlsberg (1809–93), arvet grevskapet. Etter adelsloven av 1821 var han Norges siste greve. Ved hans død ble grevskapet omgjort til et stamhus, som ble overtatt av hans eldste sønn, øverste kammerjunker, stamhusbesitter Johan Caspar Herman Wedel Jarlsberg (1841 - 1922). Han var far til legasjonsråd, stamhusbesitter Karl Peder Boguslav Herman Wedel Jarlsberg (1870 - 1946) og hoffsjef Peder Anker Wedel Jarlsberg (1875 - 1954). Sistnevntes sønn Johan Caspar Herman Wedel Jarlsberg (1902 - 70) tiltrådte stamhuset ved onkelens død. Nåværende stamhusbesitter er hans sønnesønn Carl Nicolaus Wedel Jarlsberg (f. 1973).

Stattholder Herman Wedel Jarlsberg var også far til baron Harald Wedel Jarlsberg (1811 - 97), den siste mann bosatt i Norge som hadde rett til å bære en norsk adelstittel. Han overtok morfaren Peder Ankers eiendommer, med unntak av Bogstad. Hans datter, overhoffmesterinne Elise Wedel Jarlsberg (1844 - 1923), var gift med statsminister Carl Otto Løvenskiold (1839 - 1916) til Vækerø, som overtok svigerfarens eiendommer; se LØVENSKIOLD, norsk-dansk slekt.

Stattholderens yngste sønn var baron Herman Wedel Jarlsberg (1818–88), som arvet Bogstad. Han var far til godseier Johan Caspar Herman Nicolaus Wedel Jarlsberg (1851 - 1914) til Bogstad og Fjugstad, gift med Thorvald Meyers datter Mathilde. Bogstads siste private eiere var deres datter Nini Wedel Jarlsberg (1880 - 1948) og hennes mann, godseier Westye Parr Egeberg (1877 - 1955). – Baron Herman Wedel Jarlsberg var også far til pavelig geheimekammerherre Wilhelm Christian Wedel Jarlsberg (1852 - 1909) og godseier Carl Gustav Wedel Jarlsberg (1854–1924) til Atlungstad.

Lensgreve Frederik Anton Wedel Jarlsberg (1694 - 1738) var også far til baron Frederik Wilhelm Wedel Jarlsberg (1724 - 90) til Ravnstrup, som igjen var far til skuespillforfatteren og teatersjef i København, baron Frederik (Fritz) Christian Wedel Jarlsberg (1757 - 1831). Hans sønn var amtmann, baron Frederik (Fritz) Wilhelm Wedel Jarlsberg (1787 - 1863) til Brunla, som var far til øverste kammerjunker, baron Frederik Joachim (Fritz) Wedel Jarlsberg (1819 - 80) til Brunla. Han var far til diplomaten, baron Frederik Hartvig Herman (Fritz) Wedel Jarlsberg (1855 - 1942), som var siste mann av denne linje.

(www.snl.no) 
Wedel-Jarlsberg, Christian Frederik Vilhelm (I100556)
 
11605 Wedel Jarlsberg, norsk adelsslekt av tysk opprinnelse (se Wedel). Slekten kom til Norge med feltmarskalk Gustav Wilhelm Wedel (1641 - 1717), som trådte i dansk tjeneste 1678, og ble utnevnt til kommanderende general i Norge 1681. 1683 kjøpte han Jarlsberg grevskap av Ulrik Fredrik Gyldenløve, og fikk 1684 tittelen lensgreve Wedel af Jarlsberg. Hans sønn, visestattholder i Oldenburg, greve Georg Ernst Wedel Jarlsberg (1666 - 1717), døde før faren, så grevskapet gikk til sønnesønnen, lensgreve Frederik Anton Wedel Jarlsberg (1694 - 1738). Han var far til general, lensgreve Frederik Christian Otto Wedel Jarlsberg (1718 - 76), hvis sønn, diplomaten lensgreve Frederik Anton Wedel Jarlsberg (1748 - 1811), var far til stattholder, lensgreve Johan Caspar Herman Wedel Jarlsberg (1779 - 1840), kommanderende general, hoffsjef, baron Ferdinand Carl Maria Wedel Jarlsberg (1781 - 1857), baron Wilhelm Frederik Wedel Jarlsberg (1786 - 1855) til Elingård og baron Christian Frederik Wedel Jarlsberg (1788 - 1854) til Fornebo. Sistnevntes datter Adelaide (1821 - 77) var mor til Fridtjof Nansen.

Stattholder, lensgreve J. C. Herman Wedel Jarlsberg var gift med Peder Ankers datter Karen (1789–1849), og kom dermed i besittelse av svigerfarens godser med Bogstad, Vækerø, Bærums og Hakadals verk, Nordmarka m.m. Deres eldste sønn, lensgreve Peder Anker (Per) Wedel Jarlsberg (1809 - 93), arvet grevskapet. Etter adelsloven av 1821 var han Norges siste greve. Ved hans død ble grevskapet omgjort til et stamhus, som ble overtatt av hans eldste sønn, øverste kammerjunker, stamhusbesitter Johan Caspar Herman Wedel Jarlsberg (1841 - 1922). Han var far til legasjonsråd, stamhusbesitter Karl Peder Boguslav Herman Wedel Jarlsberg (1870 - 1946) og hoffsjef Peder Anker Wedel Jarlsberg (1875 - 1954). Sistnevntes sønn Johan Caspar Herman Wedel Jarlsberg (1902 - 70) tiltrådte stamhuset ved onkelens død. Nåværende stamhusbesitter er hans sønnesønn Carl Nicolaus Wedel Jarlsberg (f. 1973).

Stattholder Herman Wedel Jarlsberg var også far til baron Harald Wedel Jarlsberg (1811 - 97), den siste mann bosatt i Norge som hadde rett til å bære en norsk adelstittel. Han overtok morfaren Peder Ankers eiendommer, med unntak av Bogstad. Hans datter, overhoffmesterinne Elise Wedel Jarlsberg (1844 - 1923), var gift med statsminister Carl Otto Løvenskiold (1839 - 1916) til Vækerø, som overtok svigerfarens eiendommer; se Løvenskiold, norsk-dansk slekt.

Stattholderens yngste sønn var baron Herman Wedel Jarlsberg (1818 - 88), som arvet Bogstad. Han var far til godseier Johan Caspar Herman Nicolaus Wedel Jarlsberg (1851 - 1914) til Bogstad og Fjugstad, gift med Thorvald Meyers datter Mathilde. Bogstads siste private eiere var deres datter Nini Wedel Jarlsberg (1880 - 1948) og hennes mann, godseier Westye Parr Egeberg (1877 - 1955). – Baron Herman Wedel Jarlsberg var også far til pavelig geheimekammerherre Wilhelm Christian Wedel Jarlsberg (1852 - 1909) og godseier Carl Gustav Wedel Jarlsberg (1854 - 1924) til Atlungstad.

Lensgreve Frederik Anton Wedel Jarlsberg (1694 - 1738) var også far til baron Frederik Wilhelm Wedel Jarlsberg (1724 - 90) til Ravnstrup, som igjen var far til skuespillforfatteren og teatersjef i København, baron Frederik (Fritz) Christian Wedel Jarlsberg (1757 - 1831). Hans sønn var amtmann, baron Frederik (Fritz) Wilhelm Wedel Jarlsberg (1787 - 1863) til Brunla, som var far til øverste kammerjunker, baron Frederik Joachim (Fritz) Wedel Jarlsberg (1819 - 80) til Brunla. Han var far til diplomaten, baron Frederik Hartvig Herman (Fritz) Wedel Jarlsberg (1855 - 1942), som var siste mann av denne linje.

(geni.com) 
Wedel-Jarlsberg, Gustav Wilhelm (I97086)
 
11606 Wenche Foss, norsk skuespiller. Debuterte 1935 som Ingrid i Vilhelm Dybwads operette Taterblod på Søilen Teater. Ansatt ved Carl Johan Teatret 1936–39, Den Nationale Scene 1939, Centralteatret 1940–49, Det Nye Teater 1949–51, Nationaltheatret 1952–67 og 1978–89, Oslo Nye Teater 1967–78. Spilte alt i 1939 Hanna Glawari i Den glade enke med stor sjarm og sikkerhet og viste her og i andre operetter sin stilsans og musikalitet. Tidlig arbeidet hun med sin begavelse for karakterkunst og gjorde sterkt inntrykk som Rebekka West i Rosmersholm i 1942.

(www.snl.no) 
Foss, Eva Wenche Steenfeldt (I100650)
 
11607 wenkeso a yahoo.no Kilde (S1421)
 
11608 Went to Canada at the age of 17. Homesteaded at Bawlf, Alberta, Canada. Got maaried to Annie Selnes in 1907. Andrew, Annie and the family moved to Mayerthorpe, Alberta, Canada . In 1944, Andrew, Annie and the 2 youngest boys moved to Vancouver, B.C., Canada. Andrew helped a family from South Dakota move up to Alberta and stayed and worked there for the summer with the intent of going home again. He got into a poker game and lost all his money and had to stay in Alberta. Andrew had a great sense of humor and loved children.

Information provided by grand-daughter in-law, Sheryl Blaikie. 
Jacobsen, Anders (Andrew) (I62798)
 
11609 Werner Werenskiold (født 28. april 1883 i Paris, død 2. august 1961 i Bærum) var en norsk geolog.[1] Hans far var maleren Erik Werenskiold og broren var Dagfin Werenskiold. I studietiden var naboen Fridtjof Nansen hans mentor og tanten Fernanda Nissen inspirator, så det ble cand.real. i realfag ved Det Kongelige Frederiks Universitet i 1907 før han fikk fast stilling ved Norges Geologiske Undersøkelse 1907-17. Ved universitetet fortsatte han som stipendiat 1910-15 og dosent 1915-25. Sommeroppholdene på Svalbard 1917-25 ga grunnlag for hans dr.philos. i 1924 innen øygruppens meteorologi (vind og strøm). Werenskiold var professor i geografi 1925-53 ved det instituttet som han også bestyrte i tiden 1917-53. Han skrev en rekke bøker.

(Wikipedia) 
Werenskiold, Werner (I105569)
 
11610 Wesseltoft er en norsk slekt som har navnet fra stedet Vitseltofta i Skåne, Sverige, der en stamfar Jørgen Simonsen (1612-92) var prest.

Jørgen Simonsen var sønn til borger i Stavanger, Simon Jacobsen, og ektefellen Johanne Pedersdatter som i 1622 ble brent som heks i Stavanger. Jørgen Simonsen var gift med Anna Pedersdatter Bøgh (død 1703) og både hennes far og farfar hadde vært prest i Vitseltofta.

Jørgen og Anna hadde flere barn og datteren Maren Jørgensdatter med ektefelle Samuel Brodersonius var morforeldre til Carl von Linné. Det var Jørgen og Annas sønn Simon Jørgensen Wesseltoft (død 1739 i Skien) som ble stamfar for slekten Wesseltoft i Norge. På 1700- og 1800-tallene bodde slektsmedlemmene særlig i Skien og Grenlandsområdet. En del av Simon Jørgensen Wesseltofts etterkommere brukte etternavnene Simonsen, Jørgensen/Jørgensdatter og Zachariassen.

Gjennom generasjoner var det flere av slekten som var svært velstående forretningsfolk i Skien. Seierstad i «Skiens historie» (side 434), skriver at Simon Jørgensens sønner Jørgen og Zacharias Simonsen i 1740-årene i Skien "inntok .. en lederstilling blant byens borgerskap". Familiemedlemmer drev bl.a. handel, sagbruk, skipsrederi m.m. Flere av disse var også religiøse og ivrige medlemmer av brødremenigheten ("herrnhuterne") innenfor statskirken.

Det er idag et høyt antall etterkommere gjennom kvinneledd fra Wesseltoft-slekten og de har bl.a. slektsnavnene Aall, Anker, Arnesen, Berggrav, Borchsenius, Cappelen, Heftye, Herlofson, Krefting, Lund, Løvenskiold, Møller, Norby, Skråmestø, Smitt-Amundsen.


(S. Høegh: Efterretninger om de norske grene af Familien Wesseltoft, Christiania 1893.) 
Schee, Jørgen Simonsen (I148667)
 
11611 Westye Foss Sørensen omkom 20 november 1942 da MS. Prins Harald ble torpedert 240 mil vest av Gibraltar på reise fra Swansea til Nord-Afrika.

(Minnehallen.no) 
Sørensen, Westye Foss (I141751)
 
11612 widar.soroe a tele2.no Kilde (S974)
 
11613 wigdis.wollan a nktv.no Kilde (S933)
 
11614 Wikipedia:
Elias Figenschou, eller Elias Figenschoug, også skrevet Elias Hansen Figenschou, Figenschau og Fiigenschow, (født 1599, død 1660) var en av Nordens fremste barokkmalere på 1600-tallet.

Elias Figenschou ble født omkring 1599, angivelig på et gods i Bayern, i den lille byen Hindelang. Byen beskrives som porten til Italia. Der drev familien Figenschou et stutteri som var kjent over hele Europa. Godset ble forøvrig solgt i 1600 til den mektige familien Fugger. Verdt å nevne er også at verdens første bok om hesteavl ble skrevet på godset i Bayern. Faren til Elias het Hans Fügenschuh. Navnet Fügenschuh skal visstnok bety «skoen som ikke trykker» på oldtysk. Sko var et statussymbol. Hans var en anerkjent salmaker og viden kjent. På den tiden kunne man sammenligne en salmaker av hans kaliber med dagens bilfabrikanter. Figenschou produserte ypperste kvalitet, noe som førte til at de ble adlet i Østerrike. Hans takket ja til en invitasjon fra kong Christian 4. av Danmark og flyttet til København.

Elias utdannet seg i Nederland og kom til Bergen der han virket. Han malte også Norges første kjente landskapsmaleri, det er av Halsnøy kloster og henger på veggen i Skoklosters slott utenfor Stockholm. Elias giftet seg med datteren til fogden i Salten, hun het Anna Christensdatter Bloch. Faren het Christen Jensøn Bloch og moren var Birgitte Andersdatter Benkestok. Elias døde relativt tidlig, og Anne giftet seg med fogden i Troms. Barna ble med nordover og ga mange etterkommere.

Kunstneren Ernst Lockertsen (1931-2003) fra Karlsøy i Troms var en direkte etterkommer av Elias Figenschou.

------------------------------


Har malt altertavlen i Voss kirke (Vangskyrkja) i 1642, og i Vestnes kirke rundt 1640. 
Figenschou, Elias (I22489)
 
11615 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. Ottervik, Rita Irene (I153950)
 
11616 wik_82_len a hotmail.com Kilde (S1190)
 
11617 Wilhelm Frimann Koren Christie (født 7. desember 1778 i Kristiansund, død 10. oktober 1849 i Bergen) var en norsk jurist og politiker som var et medlem av Riksforsamlingen på Eidsvoll og siden medlem av Stortinget.
Ti år gammel ble han sendt til Bergen for å gå på Latinskolen, og 16 år gammel ble han student i København, der han fem år senere tok latinskjuridisk embetseksamen (cand.jur.) i 1799. Han var sekretær i det danske kanselli 1801-08, og vendte tilbake til Bergen 30 år gammel i 1809, som sorenskriver i Nordhordland.
Han møtte som første representant fra Bergen, «Bergen byes deputerede», til Riksforsamlingen på Eidsvoll 17. mai, 1814. Han var formann i komiteen under forhandlingene med Sverige, og har fått hovedæren for bevaringen av Norges selvstendighet i unionen. Han hørte til selvstendighetspartiet.
Christie tilhørte «Quodlibet», en krets av ledende menn med politiske og litterære interesser. I mars 1814 holdt disse flere debattmøter over selvstendighetsspørsmålet og planene om en norsk grunnlov. Christie deltok ivrig og gjorde seg, som Peter Motzfeldt, til talsmann for en konstitusjonell styring etter amerikansk, engelsk og fransk mønster.
Han møtte på Stortinget for Bergen i 1815-16 og 1818, størsteparten av tiden som stortingspresident, der han bidro til å innføre en stabil konstitusjonell praksis. I 1815 ble han utnevnt til stiftamtmann i Bergen, men søkte permisjon i 1823 og deretter avskjed i 1825 pga. sykdom. Fra 1828 til sin død var han tollinspektør i Bergen. Han var også medlem av Bergen bystyre fra 1837 til 1841, og deltok i opprettelsen av Bergen Sparebank, der han var styreformann i flere år.
Han har fått æren som en av Bergen Museums grunnleggere, etablert i 1825. Han var formann for museet i alle år frem til sin død. Foran museets hovedbygning står det en stor statue av ham og skuer nedover gaten som bærer hans navn. Denne statuen, kalt Christiestøtten, ble avduket 17. mai 1868, og var den første portrettstatue som ble oppført i Norge.

(Wikipedia) 
Christie, Wilhelm Friman Koren (I94228)
 
11618 Wilhelm Mohr (født 27. juni 1917 i Fana) er en tidligere norsk flyger og offiser i Luftforsvaret. Han var sønn av godseier Wilhelm Mohr sr. (1886 - 1978) og Emily Holm (1886 - 1987).
Mohr tjenestegjorde som flyger på Værnes flystasjon ved utbruddet av andre verdenskrig. Mot slutten av kampene i Sør-Norge var Mohr med i en gruppe flygere ledet av Bjarne Øen som forlot Norge ombord på MK «Sjøgutten» som gikk ut fra Herøy 6. mai 1940. Mohr dro videre til Canada, og var med på å bygge opp Little Norway, der han ble instruktør. I 1941 kom Mohr til 332 (Norwegian) Squadron, der han senere også ble sjef.
Mohr fortsatte i Luftforsvaret etter krigen, der han blant annet var adjutant for kong Haakon VII, og senere stabssjef i Luftforsvarets Overkommando. Fra 1963 til 1969 var Mohr Sjef for Luftforsvaret, en stilling som fra og med etterfølgeren Kåre Stenwig skulle bli hetende Generalinspektør for Luftforsvaret (GIL). Hans siste stilling i Luftforsvaret var som direktør ved Forsvarets høgskole. Mohr har rang av generalløytnant.
I det sivile var Wilhelm Mohr i en årrekke formann for Flyhavarikommisjonen. Mohr har også vært president i Norsk Aero Klubb.


(Wikipedia) 
Mohr, Wilhelm (I123217)
 
11619 Wilhelmine Andresine Brandt, f. Trondheim 27. november 1827, d. Kristiania 22. januar 1915, var en norsk genealog. Hun var datter av Peter Andreas Brandt og Wilhelmine Charlotte Brandt, f. Lossius. Hun utga en rekke stamtavler, særlig over legatberettigede familier; hovedverk Slægten Benkestok (1904). Hennes etterlatte samlinger finnes i Riksarkivet. I folketellingen 1910 var hennes yrke oppgitt som «Genealogiske Forfatterinde».


http://www.genealogi.no/mediawiki/index.php/Wilhelmine_Brandt 
Brandt, Wilhelmine Andresine (I154309)
 
11620 Wilhelmine Brandt: Slægten Benkestok. Utgave Damms Antikvariat A.S, Oslo 1997: Side 5. (V. 1.-V. 9) V. 3) Trond Benkestok til Melø, død 1626 paa Sanct Andreæ Dag (30/11), begravet i Melø Kirke Adventssøndag s A.

I 1620 udstedte "Troen Benchestock et pandte bref til Niels Povelsøn paa en Vog Fiskes Leye i Beyeren".

Han har maaske været den mest fremtrædende af Brødrene og rimeligvis mere velstaaende end nogen af de andre.

Medens man fortiden ikke med Sikkerhed kan forfølge disses Efterslægt, kjendes derimot Trond Benkestoks Decendenter (gjennom hans datter Ermegaard) lige til Nutiden, og Melø Gaard vedblev i lange Tider at tilhøre denne Gren af Familj.

Gift med "Gjertrud Peitersdatter", der 21. juni 1628 holdt Jorde-skifte og Husbytte med Svogeren Johan Benkestok. Hun var maaske en Søster af Christopher Benkestoks Hustru Berete Pedersdatter. -------------------- http://www.benkestok-ringen.no/ 
Benkestok, Trond Jonssøn (I136672)
 
11621 WILLARD EVAN HANSEN (1916 - 2015)
ObituaryWillard Evan Hansen, longtime Mount Vernon resident and educator, died March 18, 2015.

Willard was born July 15, 1916, in Ellensburg, Wash., the fourth of five children of Henry and Ella (Kaaro) Hansen, both of Norwegian descent.

The pioneering Hansen family operated a 225-acre farm northwest of Ellensburg on the Yakima River. The children worked on the farm but also attended a two-room country school, walking five miles each day round-trip. The family lost the farm during the Great Depression in 1930, then moved nearby where they leased 100 acres to grow potatoes, eventually regaining financial independence.

Willard graduated from Ellensburg High School in 1934, then completed college at Washington State University where he earned a teaching certificate in 1939. He began his teaching career at Redmond High School, where he taught for three years. While there he met Helen Pope, whose parents owned Redmond Hardware. Willard and Helen were married on July 7, 1942. They made their home in Mount Vernon, where Willard taught high school farm shop and agriculture classes. Sons Evan and Roger were born in 1944 and 1947, respectively.

In 1946, Willard and Helen bought the Skagit Grain and Seed Company, which they operated until 1965. That fall, the state agricultural education office asked Willard to teach a new college-level farm management class, which he continued to do at Skagit Valley Community College for many years. Willard also led tours to several farming regions; this evolved into sightseeing tours to California, Hawaii, New England and Europe (especially Norway). Willard retired from teaching in 1979 but continued leading tours until age 88.

Helen passed away in 1983. Willard then married Clara Elde. In 2003 Willard and Clara moved to Mountain Glen Retirement Center. Clara died in 2013. Willard continued to live at Mountain Glen until his death.

Willard was a longtime volunteer in Kiwanis, well known for preparing delicious barbequed salmon at countless Kiwanis fundraisers. He remained active into his 90s in Kiwanis, with the Gideons and at Bethany Covenant Church, where he served in various capacities including Sunday School superintendent. He was a member of Bethany Covenant for 73 years. A born-and-bred Norwegian, Willard was known for telling "Sven and Ole" jokes. He loved to entertain his grandchildren with these and other jokes, usually eliciting a few groans. He had a gift for growing flowers and was admired for his beautiful beds and hanging baskets.

He was preceded in death by two brothers, Ernest and George Hansen, and sisters Elsie Schilling and Marjorie Swett.

Willard is survived by sons Evan (Linda) of Sun Lakes, AZ and Roger (Diane) Hansen of Henderson, NV; grandchildren Dionne (Chris) Dalhamer, Shawn Hansen, Kerry (Joshua) Meskin, Tyler (Denise) Hansen; six great-grandchildren (Stephanie, Alexandra, and Ashley Dalhamer; Zoe and Michael Meskin; Kiana Hansen); step-children Bob (Bonnie), Randy (Becky), and Susan Elde; and numerous beloved nieces and nephews.

A celebration of Willard's life is planned for Wednesday, April 1, 2:00 pm at Bethany Covenant Church, 1318 So. 18th St., Mount Vernon, WA 98274.

The family is deeply grateful to the staff at Mountain Glen Retirement Center, volunteers from Hospice of the NorthWest, and the caring staff and members of Bethany Covenant Church.

In lieu of flowers, the family suggests donations to Bethany Covenant Church Memorial Fund, the Gideons, or a charity of your choice . 
Hansen, Willard Evan (I149325)
 
11622 Willum Melchiorsen ble født circa 1640 i Meløy. Han ble gift i 1670 med Anne Jonsdatter født på Gaasvær. Hun døde ung, ca 1778. Willum Melchiorsen ble gift med Kirsten Pedersdatter circa 1680. Willum Melchiorsen døde circa 1697 i Meløy.1

Willum Melchiorsen var lensmann i Meløy, bosatt på Øsund.

Anne og Melchior hadde fire barn.

1) Melchior

2) Sophie

3) Berethe

4) Margrethe

Kilder

Arnold J. Hazeland. Meløy på Helgeland Del I Benkestok-ene og deres etterslekt i Meløy ( Meløy kommune, Nordland Bodø 1965).

6.Mars 2013 Beiarn soknekalls historie : innbefattet annekstiden Se side 135. http://www.nb.no/nbsok/nb/e52e0dbad015aa86d2a2ca18da6cd005?index=20#141 
Melchiorsen, Willum (I136674)
 
11623 winddancer a msn.com Kilde (S705)
 
11624 winddancer8 a msn.com Kilde (S221)
 
11625 With Uncle Lars and his family. Oddan, Ole Knudsen (I29549)
 
11626 witsoe_g a msn.com Kilde (S1608)
 
11627 Witsø i 1801 Karlsnes, Peder Sivertsen (I22884)
 
11628 Witsøbugten ?

Enkemann i 1809 
Rustli, Johannes Størkersen (I22257)
 
11629 Witsøe

Finner ikke vielse i kirkeboka ? 
Haugen, Arnt Assarsen (I25987)
 
11630 wm a aktiva-revisjon.no Kilde (S1341)
 
11631 Wolden89 a yahoo.no Kilde (S1361)
 
11632 Wolfgang Wenzel Haffner (født i Christiania 23. november 1806; død i Christiania 11. november 1892) var en norsk marineoffiser og statsråd.
Haffner tjenestegjorde i marinen fra 1824 til 1839, hvoretter han ble kronprins Oscars (den senere kong Oscar IIs) og hans søskens privatlærer i 9 år. Fra 1848 til 1861 fortsatte Haffner sin militære karriere, og ble kommandør. Han var deretter marineminister fra 1861 til 1869, i Frederik Stangs regjering. Han trakk seg fra embetet etter mistillit fra Stortinget. Haffner var den første norske statsråden som har trukket seg på grunn av et mistillitsvotum[1]
I forbindelse med overgangen mellom regjeringen Selmer og regjeringen Schweigaard i 1884 var Haffner konstituert som Norges statsminister i Stockholm fra 21. mars til 3. april 1884.
Haffner ble tildelt en rekke ordener for sitt virke. Han ble i 1855 av kongen utnevnt til ridder av St. Olavs orden og forfremmet til kommandør av Karl IV 1. august 1861 «for militair Fortjeneste». Haffner var videre innehaver av storkors av den svenske Sverdordenen og var ridder av den danske Dannebrogordenen.

(Wikipedia) 
von Haffner, Wolfgang Wenzel (I125727)
 
11633 WW1 Selnes, Arthur Henry (I62793)
 
11634 www.ancestry.com Buslee, Clarence Irving (I27236)
 
11635 www.ancestry.com Buslee, Norman (I27237)
 
11636 www.ancestry.com Buslee, Olga (I27238)
 
11637 www.ancestry.com Buslee, Lydia (I27239)
 
11638 www.ancestry.com Buslee, Lauren C (I27240)
 
11639 www.borgos.nndata.no/ Kilde (S531)
 
11640 www.fylkesfoto.no Kilde (S447)
 
11641 www.haarsager.org/slekt/ Kilde (S74)
 
11642 www.hognes.net Kilde (S81)
 
11643 www.iam.no Kilde (S1494)
 
11644 www.jangaard.com Kilde (S1347)
 
11645 www.minnehallen.no Kilde (S312)
 
11646 www.norhemian.com/romundstadvalley3shortversion.doc Romundstad, Even Jonsen (I92445)
 
11647 www.norhemian.com/romundstadvalley3shortversion.doc Romundstad, Ole Jonsen (I92448)
 
11648 www.norwayheritage.com Kilde (S1217)
 
11649 www.ofstad.info Kilde (S84)
 
11650 www.oi.no Kilde (S388)
 

      «Forrige «1 ... 229 230 231 232 233 234 Neste»