- Finner du noe av interesse ? -


En database med slekt, bilder, historier etc. med tilknytning til Hemne-distriktet

Dokumenter


Treff 201 til 250 av 390     » Kun miniatyrbilder

    «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 Neste»

 #   Miniatyrbilde   Beskrivelse   Linket til 
201
Jorunn Hanssen f Osen
Jorunn Hanssen f Osen
 
 
202
Karen Johanne Bjerkan
Karen Johanne Bjerkan
 
 
203
Kari Liøkel f Berg
Kari Liøkel f Berg
Dødsannonse i Adresseavisen 
 
204
Karl Adolf Andersen Skogøy
Karl Adolf Andersen Skogøy
 
 
205
Karstein og Magne Merkesnes
Karstein og Magne Merkesnes
( Aftenposten 26/6-1975 ) 
 
206
Kirsti Marie Brustol
Kirsti Marie Brustol
 
 
207
Kjøbekontragt
Kjøbekontragt
Kjøbekontragt

Underskrevne Peder Arntsen Bustlie og Erik Andersen Staalvig af Hevne have under Dags Dato afsluttet Følgende Kjøbekontragt med hinanden.
Jeg Peder Arntsen Bustlie sælger og afhender herved til Erik Andersen Staalvig min Eiende Huusmandsplas Staalvigen kaldet med de tilhørende Bygninger tilligemed Rættigheder og underligende Hærligheder for omforenet Kjøbesum 200 Spdl, to Hundrede Spesidaler, 50 Spdlr, Femti forbinder Kjøberen sig til at betale til neste tilstundende skatteting. De øvrige 150 Spdlr. et Hundrede og Femti betales derefter naar sælgeren forlanger det, ligeledes har Kjøberen at betale samtlige renter fra neste tilstundende Nytaar, og 2 Spdlr. to Spesidaler til Plasens dækkelse for Skatter og Aarlige Udgifter til Skyldsætningsforetningen af en ? + Skjøde og skyldsætningsomkostningerne udredes af bemeldte Kjøber.
Det første mærkes Punkt ved Søen i Mellem Gaarden Bustlie og Plassen Staalvig er Bjerget søndenfor Eiterdalen, der i fra i Sydost op til Berheien til et opsat Mærke der i fra i same Linie til Mærket i Mellem Staalet og Bustlien og der i fra i Sydvæst til Søen efter bemeldte Mærke.
Det bemærkes herved at Anders Eriksen Staalvig tilsteder sin Søn Erik Staalvig at utstede Panteobligation til Peder A. Bustlie med første prioritets Rættighed saaledes at bemeldte Kontragt ikke er nogen Hinder derfor, ligeledes indgaar bemeldte Anders Eriksen som Selv Skyldner Causion
for den bemældte Søn for de oven anførte 200 Spd. To Hundrede Spesidaler til Peder A. Bustlie,
Og til ydermerere vishet have vi formaaet hostegnede Vitterlighedsvidner
Mjønes den 25de October I860.
Til Vitter lighed

Johan T. Stolpnes
Jorgen T. Mjones

Som Sælger
Peder Arntsen Bustlie
m . i . h . p .
Som Kjøper Erik Andersen Staalvig
m,p.p.
 
 
208
Kjøbekontragt
Kjøbekontragt
Underskrevne Peder Arntsen Bustli og Johan Olsen Stolpnes og Jacob Larsen Qvernstad haver under dags dato oprettet følgende kjøbekontragt med hinanden:
Jeg Peder Arntsen Bustli tilstaar og vitterliggjør hermed at have solgt og afhendet et stykke Skov, for omforenet, kjøbesum 80 Spdl. skriver otteti Specidaller til Johan Olsen Stolpnes og Jacob Larsen Qvernstad.
Overistaaende kjøbesum skal betales med afdrag 10 Spdlr. til tilstundende Nytaar og saaledes 10 Spdlr. Aarlig i otte Aar indti1 omtalte Capital er betalt.
………….
Til Sikkerhed for ovenstaaende Capital 80 Spdlr. og i søgsmaal følgende omkostninger forbinder jeg Johan Olsen Stolpnes mig at til Peder Arntsen Bustli en 4de prioritets Panteobligasjons Rætighed i min mod Skjøde paa gaard Stolpnes med paastaaende Bygninger og underliggende hærligheder i Hevne tinglag.
Første Prioritets Rætighed i den Skov jeg har solt til Johan Olsen Stolpnes og Jacob Larsen Qvernstad, ....
Det bemærkes ogsaa at Bæge kjøberne indgaar saaledes at betale
for anførte 80 Spdlr. en for Bæge og Bæge for en.
Til sikkerhed for ovenstaaende Capital tiIstaader jeg Jacob Larsen Qvernstad en 2dre panteobligasjon rættighed i min mod kjøbekontrakt gaard Qvernstad beliggende i Hevne tinglag med paastaaende bygninger og underligende hærligheder som anførte stykke Skov skal kjøberne beholde I Fjorten Aar fra dato.

Stolpnes den 6te Januar 1868
som Sælger Peder Arntsen Bustli med iholdt pen

som kjøber
Johan Olsen Stolpnes med iholdt pen
og Jacob Larsen Qvernstad

Til Vitterlighed.
Johan Torstensen Stolpnes og Johan Johansen Stolpnes 
 
209
Kjøbekontrakt
Kjøbekontrakt
Kjøbekontrakt

Undertegnede Amund Hansen Fosdal tilstaar herved og vitterliggjør d.d. at have solgt og overdraget til min datter Elen Amundsdatter min eiende gaard Fosdal gr.nr. 14, br.nr. 1 i Hevne thinglag paa følgende betingelser;
1.
a. Kjøveren overtager al prioritert gjeld, der hiler paa eiendommen, nemlig: Obligation til Ole Johnsen Vennen stor kr. 228,00.
b. Obligation til Arnt Johnsen Kjønsvik stor kr. 90,00.
c. Ligesaa overtager kjøberen gjæld til Lars L. Vaagan ifølge skadeløsbrev af 26.juli 1905, thingl. 19.august s.aa. kr. 51,00.
d. Desuden betales ved gaardens overtagelse contant kr. 181,00.
2.
Med i handelen følger samtlige til eiendommen hørende rettigheter og herligheder, alle paa eiendommen staaende husbygninger med mur- og naglfaste indretninger, alleredskaber og af indbo og besætning 1 komfur, 2 gryder, 1 skuvseng, 1 ko og 1 sau.
3.
Kjøberen forpligter ser til af gaarden at skaffe selgeren - sin far Amund Hansen og hustru - et frit og forsvarligt føderaad (kaar), til deres dødsdag skal kaartageren gaa i brød og dele husly med gaarden opsidder.
4.
Selgeren forbeholder sig ret til foruden ovenfor nævnte føderaad, aarligat faa fodret og fødet 3 - tre sauer sammen med gaardens øvrige kreaturer. Sauerne bliverat opdrette af kaartageren og deres afkastende opbebæres af samme.
5.
Ved skjødets udstedelse bærer kjøber og sælger en halvpart hver af de ved dettes udstedelse forbundne omkostninger.

Fosdal den 20de april 1907

Elen A Fosdahl Amund H Fosdahl

Til Vitterlighed
Lars L. Waagan
O. G. Aastum 
 
210
Knut Johansen
Knut Johansen
Fra Adresseavisen 
 
211
Kolbjørn Lihaug
Kolbjørn Lihaug
Dødsannonse i Adresseavisen 
 
212
Kristian Adolf Andersen
Kristian Adolf Andersen
'Borgerbrev' 
 
213
Kristian Adolf Andersen Engdal
Kristian Adolf Andersen Engdal
Registreringskort for WWI 
 
214
Kristian Jakobsen Schanke
Kristian Jakobsen Schanke
Avisartikkel 
 
215
Kristian Ovesen
Kristian Ovesen
 
 
216
Kristine J Berdal f Stølan
Kristine J Berdal f Stølan
Dødsannonse i Adresseavisen 
 
217
Kristine Margrete Aae
Kristine Margrete Aae
 
 
218
Kristoffer Nilsen Størset
Kristoffer Nilsen Størset
 
 
219
Kåre Gulbrandsen
Kåre Gulbrandsen
 
 
220
Kåre Haugen
Kåre Haugen
 
 
221
Kåre Størmer Edvardsen Vaslag
Kåre Størmer Edvardsen Vaslag
En habil hopper 
 
222
Kåre Østmo
Kåre Østmo
Dødsannonse 
 
223
Landområdene til Johan Johannesen Sponland og Ole Halvorsen Lernes
Landområdene til Johan Johannesen Sponland og Ole Halvorsen Lernes
 
 
224
Lars Albertsen Bugten
Lars Albertsen Bugten
Registrering i forbindelse med første verdenskrig 
 
225
Lars Andersen Hjelen
Lars Andersen Hjelen
Søker om nødpass 
 
226
Lars Finseraas
Lars Finseraas
Dødsfallmelding 
 
227
Lars Larsen Røstvig
Lars Larsen Røstvig
Registrering i forbindelse med WWI 
 
228
Lars Olsen Vold
Lars Olsen Vold
Dødsfallmelding 
 
229
Leif Lie
Leif Lie
 
 
230
Leif Oddvar Aune
Leif Oddvar Aune
70 år (Aftenposten 2/4-2000) 
 
231
Leif Oddvar Aune
Leif Oddvar Aune
 
 
232
Leif Oddvar Bernhard Auset
Leif Oddvar Bernhard Auset
 
 
233
Leif Paul Lian
Leif Paul Lian
 
 
234
Lina Pedersd Mouat f Haukvik
Lina Pedersd Mouat f Haukvik
Obituary in The Billings Gazette 
 
235
Linus Augustinusen Todal
Linus Augustinusen Todal
Blir amerikansk statsborger 
 
236
Linus Augustinusen Todal og Kari Viken
Linus Augustinusen Todal og Kari Viken
Vielsesattest 
 
237
Liv Reidun Kjørsvik Schei
Liv Reidun Kjørsvik Schei
 
 
238
Louis Edgar Andol
Louis Edgar Andol
Registreringskort i forbindelse med første verdenskrig 
 
239
Louis Edgar Andol
Louis Edgar Andol
Registreringskort i forbindelse med andre verdenskrig 
 
240
Lægmandsvirksomheden
Lægmandsvirksomheden
Del av foredrag av Johan Mortinussen Vassli 
 
241
Magnar Merkesnes
Magnar Merkesnes
Fra Adresseavisen 
 
242
Magnus Olsen Giset
Magnus Olsen Giset
 
 
243
Margit Johanne Amundsd. Slørdahl f Berg
Margit Johanne Amundsd. Slørdahl f Berg
 
 
244
Margot Alfrida Sagnes f Krokstad
Margot Alfrida Sagnes f Krokstad
 
 
245
Maria Johannesd Hegge f Torset
Maria Johannesd Hegge f Torset
Søknad om statsborgerskap 
 
246
Marie Bolette Bøyum f Sæther
Marie Bolette Bøyum f Sæther
 
 
247
Marie Sofie Hassel f Stordal
Marie Sofie Hassel f Stordal
 
 
248
Marit Ingfrida Moe f Sødal
Marit Ingfrida Moe f Sødal
 
 
249
Marit Jakobsd Kana f Merkesnes
Marit Jakobsd Kana f Merkesnes
Fra passasjerlistene da Marit emigrerte i 1902 
 
250
Marit Jakobsd Kana f Merkesnes
Marit Jakobsd Kana f Merkesnes
Passasjerliste 1902 
 

    «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 Neste»