- Finner du noe av interesse ? -


En database med slekt, bilder, historier etc. med tilknytning til Hemne-distriktet

Dokumenter


Treff 201 til 250 av 429     » Kun miniatyrbilder

    «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Neste»

 #   Miniatyrbilde   Beskrivelse   Linket til 
201
John Leinum dør i Seattle
John Leinum dør i Seattle
 
 
202
John og Elbjørg Wold
John og Elbjørg Wold
Vielsesattest 
 
203
John og Elen Almberg og barna i folketellingen 1920
(Minst en nålevende eller privat person er linket til dette bildet. Detaljer ikke tilgjengelig.) 
 
204
John og Sissel Christensen (Grøtnes)med barna.
De fire yngste født i USA.
John og Sissel Christensen (Grøtnes)med barna. De fire yngste født i USA.
Oversikten laget i forbindelse med folketellingen i 1870 i Granite Falls i Minnesota. 
 
205
John Olav Klungervik
John Olav Klungervik
 
 
206
John Olsen Elshaug
John Olsen Elshaug
John har blitt nybygger.
Homestead Certificate #3741,
Utstedt 14.mai 1890 
 
207
John Olsen Vold f Slupphaug
John Olsen Vold f Slupphaug
I 1917 ser det ut som at John Vold gikk på College, samtidig som han var ansatt som lærer. 
 
208
John Pedersen Berg
John Pedersen Berg
Registreringskort til WW2 
 
209
John Pedersen Størset og
Marit Olsd Størset f Sørli
John Pedersen Størset og Marit Olsd Størset f Sørli
Vielsesattest 
 
210
John Reitås
John Reitås
 
 
211
John Sagdahl ankommer New York i 1922.
John Sagdahl ankommer New York i 1922.
 
 
212
John Slørdahl
John Slørdahl
 
 
213
John Steinar Nilsen Slupphaug
John Steinar Nilsen Slupphaug
 
 
214
John Theodor Risberg
John Theodor Risberg
Data vedrørende emigrasjonen og bilde av båten. 
 
215
Jon Alfred Johansen Romundset
Jon Alfred Johansen Romundset
Søker om amerikansk statsborgerskap. 
 
216
Jorund Marie Berg f Mjønesaune
Jorund Marie Berg f Mjønesaune
 
 
217
Jorunn Aslaug Olsen f Lossius
Jorunn Aslaug Olsen f Lossius
 
 
218
Jorunn Hanssen f Osen
Jorunn Hanssen f Osen
 
 
219
Karen Johanne Bjerkan
Karen Johanne Bjerkan
 
 
220
Kari Liøkel f Berg
Kari Liøkel f Berg
Dødsannonse i Adresseavisen 
 
221
Karl Adolf Andersen Skogøy
Karl Adolf Andersen Skogøy
 
 
222
Karstein og Magne Merkesnes
Karstein og Magne Merkesnes
( Aftenposten 26/6-1975 ) 
 
223
Kirsti Marie Brustol
Kirsti Marie Brustol
 
 
224
Kjøbekontragt
Kjøbekontragt
Kjøbekontragt

Underskrevne Peder Arntsen Bustlie og Erik Andersen Staalvig af Hevne have under Dags Dato afsluttet Følgende Kjøbekontragt med hinanden.
Jeg Peder Arntsen Bustlie sælger og afhender herved til Erik Andersen Staalvig min Eiende Huusmandsplas Staalvigen kaldet med de tilhørende Bygninger tilligemed Rættigheder og underligende Hærligheder for omforenet Kjøbesum 200 Spdl, to Hundrede Spesidaler, 50 Spdlr, Femti forbinder Kjøberen sig til at betale til neste tilstundende skatteting. De øvrige 150 Spdlr. et Hundrede og Femti betales derefter naar sælgeren forlanger det, ligeledes har Kjøberen at betale samtlige renter fra neste tilstundende Nytaar, og 2 Spdlr. to Spesidaler til Plasens dækkelse for Skatter og Aarlige Udgifter til Skyldsætningsforetningen af en ? + Skjøde og skyldsætningsomkostningerne udredes af bemeldte Kjøber.
Det første mærkes Punkt ved Søen i Mellem Gaarden Bustlie og Plassen Staalvig er Bjerget søndenfor Eiterdalen, der i fra i Sydost op til Berheien til et opsat Mærke der i fra i same Linie til Mærket i Mellem Staalet og Bustlien og der i fra i Sydvæst til Søen efter bemeldte Mærke.
Det bemærkes herved at Anders Eriksen Staalvig tilsteder sin Søn Erik Staalvig at utstede Panteobligation til Peder A. Bustlie med første prioritets Rættighed saaledes at bemeldte Kontragt ikke er nogen Hinder derfor, ligeledes indgaar bemeldte Anders Eriksen som Selv Skyldner Causion
for den bemældte Søn for de oven anførte 200 Spd. To Hundrede Spesidaler til Peder A. Bustlie,
Og til ydermerere vishet have vi formaaet hostegnede Vitterlighedsvidner
Mjønes den 25de October I860.
Til Vitter lighed

Johan T. Stolpnes
Jorgen T. Mjones

Som Sælger
Peder Arntsen Bustlie
m . i . h . p .
Som Kjøper Erik Andersen Staalvig
m,p.p.
 
 
225
Kjøbekontragt
Kjøbekontragt
Underskrevne Peder Arntsen Bustli og Johan Olsen Stolpnes og Jacob Larsen Qvernstad haver under dags dato oprettet følgende kjøbekontragt med hinanden:
Jeg Peder Arntsen Bustli tilstaar og vitterliggjør hermed at have solgt og afhendet et stykke Skov, for omforenet, kjøbesum 80 Spdl. skriver otteti Specidaller til Johan Olsen Stolpnes og Jacob Larsen Qvernstad.
Overistaaende kjøbesum skal betales med afdrag 10 Spdlr. til tilstundende Nytaar og saaledes 10 Spdlr. Aarlig i otte Aar indti1 omtalte Capital er betalt.
………….
Til Sikkerhed for ovenstaaende Capital 80 Spdlr. og i søgsmaal følgende omkostninger forbinder jeg Johan Olsen Stolpnes mig at til Peder Arntsen Bustli en 4de prioritets Panteobligasjons Rætighed i min mod Skjøde paa gaard Stolpnes med paastaaende Bygninger og underliggende hærligheder i Hevne tinglag.
Første Prioritets Rætighed i den Skov jeg har solt til Johan Olsen Stolpnes og Jacob Larsen Qvernstad, ....
Det bemærkes ogsaa at Bæge kjøberne indgaar saaledes at betale
for anførte 80 Spdlr. en for Bæge og Bæge for en.
Til sikkerhed for ovenstaaende Capital tiIstaader jeg Jacob Larsen Qvernstad en 2dre panteobligasjon rættighed i min mod kjøbekontrakt gaard Qvernstad beliggende i Hevne tinglag med paastaaende bygninger og underligende hærligheder som anførte stykke Skov skal kjøberne beholde I Fjorten Aar fra dato.

Stolpnes den 6te Januar 1868
som Sælger Peder Arntsen Bustli med iholdt pen

som kjøber
Johan Olsen Stolpnes med iholdt pen
og Jacob Larsen Qvernstad

Til Vitterlighed.
Johan Torstensen Stolpnes og Johan Johansen Stolpnes 
 
226
Kjøbekontrakt
Kjøbekontrakt
Kjøbekontrakt

Undertegnede Amund Hansen Fosdal tilstaar herved og vitterliggjør d.d. at have solgt og overdraget til min datter Elen Amundsdatter min eiende gaard Fosdal gr.nr. 14, br.nr. 1 i Hevne thinglag paa følgende betingelser;
1.
a. Kjøveren overtager al prioritert gjeld, der hiler paa eiendommen, nemlig: Obligation til Ole Johnsen Vennen stor kr. 228,00.
b. Obligation til Arnt Johnsen Kjønsvik stor kr. 90,00.
c. Ligesaa overtager kjøberen gjæld til Lars L. Vaagan ifølge skadeløsbrev af 26.juli 1905, thingl. 19.august s.aa. kr. 51,00.
d. Desuden betales ved gaardens overtagelse contant kr. 181,00.
2.
Med i handelen følger samtlige til eiendommen hørende rettigheter og herligheder, alle paa eiendommen staaende husbygninger med mur- og naglfaste indretninger, alleredskaber og af indbo og besætning 1 komfur, 2 gryder, 1 skuvseng, 1 ko og 1 sau.
3.
Kjøberen forpligter ser til af gaarden at skaffe selgeren - sin far Amund Hansen og hustru - et frit og forsvarligt føderaad (kaar), til deres dødsdag skal kaartageren gaa i brød og dele husly med gaarden opsidder.
4.
Selgeren forbeholder sig ret til foruden ovenfor nævnte føderaad, aarligat faa fodret og fødet 3 - tre sauer sammen med gaardens øvrige kreaturer. Sauerne bliverat opdrette af kaartageren og deres afkastende opbebæres af samme.
5.
Ved skjødets udstedelse bærer kjøber og sælger en halvpart hver af de ved dettes udstedelse forbundne omkostninger.

Fosdal den 20de april 1907

Elen A Fosdahl Amund H Fosdahl

Til Vitterlighed
Lars L. Waagan
O. G. Aastum 
 
227
Klara Merkesnes
Klara Merkesnes
 
 
228
Knut Johansen
Knut Johansen
Fra Adresseavisen 
 
229
Knut Tallaksen og Bjørg Møller Tallaksen
Vielsesattest
(Minst en nålevende eller privat person er linket til dette bildet. Detaljer ikke tilgjengelig.) 
 
230
Kolbjørn Lihaug
Kolbjørn Lihaug
Dødsannonse i Adresseavisen 
 
231
Kristian Adolf Andersen
Kristian Adolf Andersen
'Borgerbrev' 
 
232
Kristian Adolf Andersen Engdal
Kristian Adolf Andersen Engdal
Registreringskort for WWI 
 
233
Kristian Jakobsen Schanke
Kristian Jakobsen Schanke
Avisartikkel 
 
234
Kristian Ovesen
Kristian Ovesen
 
 
235
Kristine J Berdal f Stølan
Kristine J Berdal f Stølan
Dødsannonse i Adresseavisen 
 
236
Kristine Margrete Aae
Kristine Margrete Aae
 
 
237
Kristoffer Nilsen Størset
Kristoffer Nilsen Størset
 
 
238
Kåre Gulbrandsen
Kåre Gulbrandsen
 
 
239
Kåre Haugen
Kåre Haugen
 
 
240
Kåre Størmer Edvardsen Vaslag
Kåre Størmer Edvardsen Vaslag
En habil hopper 
 
241
Kåre Østmo
Kåre Østmo
Dødsannonse 
 
242
Landområdene til Johan Johannesen Sponland og Ole Halvorsen Lernes
Landområdene til Johan Johannesen Sponland og Ole Halvorsen Lernes
 
 
243
Lars Albertsen Bugten
Lars Albertsen Bugten
Registrering i forbindelse med første verdenskrig 
 
244
Lars Andersen Hjelen
Lars Andersen Hjelen
Søker om nødpass 
 
245
Lars Finseraas
Lars Finseraas
Dødsfallmelding 
 
246
Lars Johnsen Selnes f Todal
Lars Johnsen Selnes f Todal
 
 
247
Lars Larsen Røstvig
Lars Larsen Røstvig
Registrering i forbindelse med WWI 
 
248
Lars Olsen Vold
Lars Olsen Vold
Dødsfallmelding 
 
249
Leidulf Hafsmo
Leidulf Hafsmo
 
 
250
Leif Lie
Leif Lie
 
 

    «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Neste»