Arnfinn Volden har kommet med en bok om krigen. Hovedsaklig basert på samtaler med folk fra Hemne og Snillfjord.

Boka kan bestilles fra Arnfinn Volden.

Epost:
arnfinn.volden@snillfjord.as

eller telefon:
91748156